Novice

V nedeljo, 10. junija, 41. srečanje zamejskih planinskih društev pri Erjavčevi koči na Vršiču, ki slavi 90 letni jubilej Slovenski planinci že od nekdaj poleg velike ljubezni do gora in narave negujemo in razširjamo prijateljske vezi z vsemi dobro mislečimi v domovini, v zamejstvu, med različnimi narodi in državami. Trden dokaz za to so srečanja s slovenskimi planinskimi društvi na Koroškem ter Furlaniji in Julijski Krajini. Pobudnik je bil pred več kot štirimi desetletji, že pokojni Janez Košnik, velik planinski zanesenjak in večletni predsednik Planinskega društva Jesenice. Srečanja izmenično na različnih lokacijah organiziramo člani slovenskih planinskih društev iz Celovca, Stare Gorice, Čedada, Trsta, Jesenic ter nekaterih drugih gorenjskih društev. Prvo srečanje je bilo leta 1972 pri koči na Golici s 150 udeleženci. Številka je v naslednjih letih naraščala, leta 1983 je bilo v Nabrežini v organizaciji SPD Trst dva tisoč udeležencev. Veliko je stalnih udeležencev, ki si iz leta v leto veselo sežejo v roke. Pravi rekorderji so člani Pihalnega orkestra Jesenice-Kranjska Gora, ki z ubranimi zvoki vseh 40…
V četrtek, 7. junija 2012, je Razvojna agencija Zgornje Gorenjske izvedla zaključno prireditev v okviru projekta Podjetniški krožek v osnovnih šolah: Osnovnošolski podjetniški forum. Kot prireditveni prostor so s pomočjo Občine Jesenice uporabili banketno dvorano Kolpern. Učence je na Staro Savo tako iz smeri Kranjska Gora kot iz Bohinjske Bistrice pripeljal avtobus. Ker so se zbrali že ob 16.30, so učenci najprej prejeli malico, imeli pa so tudi dovolj časa za pripravo podjetniškega kotička, za seznanjenje z ozvočenjem in za druge zadnje priprave na prireditev. Dvorana je bila prijetno polna. Že takoj ob vhodu je obiskovalce čakal podjetniški kotiček, kjer so si lahko ogledali podjetniške načrte in se pogovorili z učenci. Prireditev, ki se je začela ob 18h, je povezovala Monika Sušanj. Ta je k uvodnemu govoru povabila mag. Steva Ščavničarja, direktorja Ragorja. Predstavitve, ki so jih skupaj z mentorji pripravili učenci podjetniških krožkov, sta s kulturno-pevskim programom popestrila otroški pevski zborček Solzice z dramsko skupino Osnovne šole Prežihovega Voranca Jesenice. Po predstavitvah je mag. Ščavničar podelil potrdila mentoricam…
Namen izvedbe prireditve s tekmovanjem v pikadu je predvsem druženje in spoznavanje z ostalimi člani društev SONČEK Slovenije ter simpatizerji torej » neinvalidi «, da bi spoznali drug druge in se na tak način naučili sprejeti razlike in drugačnosti, aktivno preživljanje prostega časa na zdrav način in v športnem duhu, izmenjava izkušenj in problemov na eni strani ter reševanje le teh, zmanjšati razlike oziroma povečati možnosti za enakost med invalidi in neinvalidi ter preprečevati in odpravljati omejitve, ki jih prinaša invalidnost. Osebam s posebnimi potrebami želimo omogočiti vključevanje v normalno življenjsko okolje, da bi bili kar najmanj odvisni od pomoči drugih, možnost za doseganje uspeha in uveljavljanje na pozitiven način ter s tem možnost za dvig samopodobe.
Marca, je Evropska komisija v Uradnem listu Evropske unije objavila razpis za zbiranje projektnih predlogov, ki jih bo sofinancirala iz programa LIFE+. Za Slovenijo je v letošnjem razpisu, za projekte s področja varstva okolja ali ohranjanja narave in biotske raznovrstnosti, rezerviranih 5,6 milijona EUR.  Za sredstva iz tega programa se lahko potegujejo vse javne in zasebne pravne osebe, tudi državna in lokalna uprava. Evropska komisija lahko projekte sofinancira do 50% njihove vrednosti, v posebnih primerih pa tudi do 75%. Za uspešno črpanje teh sredstev pa veljajo določena pravila, ki jih je včasih težko doseči, zato bo Ministrsko za kmetijstvo in okolje pripravilo delavnico za zainteresirane javnosti, na kateri bodo udeleženci dobili natančna navodila o pripravi in izvedbi projektov. Delavnica bo potekala 12. junija, med 9. do 14. uro, v veliki sejni sobi, v 4. nadstropju Agencije RS za okolje, Vojkova 1b, Ljubljana. V prvem sklopu bo predstavljen program LIFE+, njegov pomen v Sloveniji in primeri projektov. V drugem, ki je namenjen predvsem tistim, ki bodo oddali vloge, pa bo…
Energetski svetovalec Vam je pripravil zanimiv članek, ki zanima vse, ki se ukvarjajo z ogrevanjem javnih stavb, večstanovanjskih in enodružinskih hiš. Naslov članka je: Sodobna tehnologija proizvodnje toplote in električne energije Soproizvodnja – Kogeneracija – SPTE / Soproizvodnja toplote – elektrike/     Uvod Cene surove nafte se dvigajo v svetovnem merilu, zaradi nestabilnih razmer v Iranu, dražjega črpanja na nekaterih nahajališčih. Pa tudi zaradi polnjenja državnega proračuna. Regulator le tega so trošarine, ki se določajo vsakih 14 dni skupno s prodajno ceno naftnih derivatov; bencinov, dieselskega goriva in EL kurilnega olja. V letu 2012 se cene le zvišujejo, znižanje je le za kak cent, vendar le pri dieselskem gorivu in EL kurilnim oljem. Cene se ravnajo po sodčku severnoameriške nafte in severnomorske nafte BRENT, to je cena 1 sodčka /barella/ 159 litrov. Cene se ravnajo tudi po trenutni politični situaciji v Iranu in Sudanu. Vse to pa izrabljajo naftni posredniki, ki kupujejo nafto in jo prodajajo dalje z velikim zaslužkom. Več o prispevku si preberite v priloženih dokumentih.
Evropsko leto aktivnega staranja in solidarnosti med generacijami 15. teden vseživljenjskega učenja v občini Jesenice od 14. do 20. maja 2012 razširjeni termin od 1. maja do 30. junija
Razvojna agencija Zgornje Gorenjske je v letu 2012 izvedla projekt Podjetniška kavica. Projekt financira pet občin in sicer: Občina Jesenice, Občina Kranjska Gora, Občina Žirovnica, Občina Gorje in Občina Bohinj. Namen projekta je dvig podjetniške ozaveščenosti prebivalcev in ustvarjanje pogojev stimulativnega okolja za  podjetniško in poklicno uveljavljanje, upoštevaje specifičnih potreb ciljnih skupin in možnosti, kar bo: spodbudilo širjenje podjetniške kulture, zagotovilo večjo kvaliteto zaposlitvenih možnosti in večjo konkurenčno prednost na trgu delovne sile ter izboljšalo ekonomski položaj udeležencev.  V okviru projekta smo izvedli 7 delavnic in sicer:  Kako najti primeren kader v današnjem »tekmovalnem okolju«, 13.3.2012 Ustanovitev podjetja – pripravljanje poslovnega načrta, ostale podjetniške dejavnosti, 22.3.2012 Pridobivanje sponzorskih sredstev iz gospodarstva, 27.3.2012 Novi podjetniški pristopi za nove čase, 4.4.2012 Za podjetnike 0-3 leta; ostati s.p. ali oblikovati d.o.o.? – davčni vidik, 11.4.2012 Kako do boljše učinkovitosti in inovativnosti v poslovnem okolju?, 18.4.2012 Ogledi dobrih praks: delavnica na terenu, 11.5.2012 Poleg izvedenih delavnic smo udeležence informirali tudi o ostalih pomočeh s strani države ( skladi, razpisi, aktivnosti vstopne točke VEM,…
Namen izleta je bil, da se spoznamo med seboj, se družimo ter zabavamo in si izmenjamo izkušnje. S tem želimo osebam s posebnimi potrebami pomagati pri vključevanju v normalno življenjsko okolje s pridobivanjem novih izkušenj v različnih okoljih in situacijah, naučiti jih samostojnega in neodvisnega življenja ter osamosvajanja od staršev. Več o poročilu v priloženih dokumentih.
Občni zbor, ki je bil 16.3.2012 smo pričeli s kratkim programom, ki ga je izvedel Jernej Arh na harmoniki. Predsednik  Oto Kelih je pozdravil vse prisotne, posebej pa goste:  župana občine Jesenice  Toma Tomaža Mencingerja in predstavnike gorenjskih društev diabetikov iz Kranja, Škofje loke, Tržiča, Kamnika in Domžal, ter jim zaželel prijetno počutje v naši sredini. Povedal je, da je bilo to leto zelo težkih gospodarskih razmer, vendar ocenjuje, da je bilo naše delo uspešno in smo zastavljene naloge opravili kvalitetno in v predvidenih rokih. Osnovna naloga društva je spoznavanje sladkorne bolezni, njene posledice in njihovo preprečevanje. Pri tem pa se zavedamo, da lahko le svetujemo, sladkorno bolezen pa obvladujejo bolniki sami po navodilih diabetologov. Naše delo je bilo usmerjeno v : preventivo, kjer smo se seznanjali s sladkorno boleznijo, njenimi vzroki in kako preprečimo oziroma odložimo najtežje zdravstven zaplete. socialo, pomoč diabetikom v obliki pedikure nog in skromnimi darili starejšim članom. rekreativno dejavnost, ki je zaviralna sila biološkega staranja, preprečuje številne bolezni in spodbuja dobro počutje. druženje, kjer…
PROJEKT: 26. DRŽAVNI FESTIVAL - TURIZMU POMAGA LASTNA GLAVA – ŽELEZARSTVO NA JESENICAH KRALJUJE, NARCIS IN HOKEJA NE OMEJUJE   Učenci OŠ Koroška Bela so imeli letos prvič možnost, da se vključijo v projekt 26. državnega festivala:  Turizmu pomaga lastna glava. Na projektu je sodelovalo šest nadarjenih učencev: Lucija Justin, Manca Bertoncelj, Hana Klincov, Liza Zidarevič, Dejan Kovač in Aljaž Plasin pod mentorstvom Edise Alagić in Klemena Klinarja z Razvojne agencije Zgornje Gorenjske. Projekt Turizmu pomaga lastna glava se že petindvajset let uspešno izvaja v osnovnih šolah po Sloveniji in temelji na spoznavanju ter promociji turizma v domačem kraju med mladimi na državnem nivoju. Festival je organiziran v obliki sejma, ki je priložnost za srečanje ljudi, izmenjavo blaga in idej, medsebojno spoznavanje in druženje, skratka praznik, festival. Pri  razpisu in sodelovanju na letošnjem festivalu je bila razpisana tema z  naslovom ''VŠEČ MI JE''. Učenci so se predstavili s projektom: Železarstvo na Jesenicah kraljuje, narcis in hokeja ne omejuje. Namen projekta je bil vključiti učence OŠ Koroška Bela v raziskovanje, spoznavanje,…
Namen ogleda Bele Krajine je bil v prvi vrsti aktivno preživljanje prostega časa, ki je povezano z zabavo, navezovanjem novih poznanstev in spoznavanjem lepot, zanimivosti ter običajev različnih krajev naše države - z namenom razbremenitve družine, pridobivanje novih izkušenj v različnih okoljih in situacijah, druženje, krepitev povezovanja med starostnimi generacijami in sprejemanje drugačnosti, s tem pa želimo invalidnim osebam pomagati pri vključevanju v normalno življenjsko okolje, naučiti jih samostojnega in neodvisnega življenja ter osamosvajanja od staršev, po drugi strani pa pridobivanje novih izkušenj v različnih okoljih in situacijah. Več v priloženem dokumentu.
V nedeljo 1. aprila 2012 smo se v jutranjih urah odpravili na pot proti primorski - natančneje do kraja Brestovica pri Komnu. Dobra volja in razpoloženje na avtobusu sta pripomogla, da je vožnja do našega prvega postanka za jutranjo kavico in krofe v Marche Lom - Lom 1 hitro minila. Po okrepčilu smo pot nadaljevali do Brestovice pri Komnu, kjer že 6. leto zapored pripravljajo B'rstovsko šparglijado. Na prireditvi nas je prisrčno sprejel predsednik Turističnega društva Brest iz Komna Stane Švigelj in nam v kratkem nagovoru predstavil prireditev Brestovske šparglijade. Izvedeli smo, da je B'rstovska šparglijada kulinarično - turistična prireditev, ki vključuje pokušino in razstavo raznovrstnih jedi Brestovk in Brestovcev, pripravljenih iz svežih divjih kraških špargljev, ki v Brestovici, ki je morju najbližja, prvi pokukajo na plan. Več v priloženem dokumentu.
DAN ŽENA je mednarodni praznik žensk, ki ga praznujemo vsako leto 8. marca. Je dan praznovanja ekonomske, politične in socialne enakopravnosti in dosežkov žensk. Zgodovina dneva žena Osmega marca 1857 so ženske delavke zaposlene v tekstilnih tovarnah v New Yorku organizirale protest. Uprle so se nečloveškim delovnim pogojem in premajhnim plačam. Policija je protestnice napadla in pridržala. Dve leti kasneje, prav tako v marcu, so te ženske ustanovile prvi delavski sindikat, da bi se tako lahko vsaj poskusile zavarovati in si pridobiti nekaj osnovnih pravic na delovnem mestu. Osmega marca 1908 se je na ulicah New Yorka zbralo 15 tisoč žensk in zahtevalo krajše delovne ure, boljšo plačo, volilne pravice. Njihov slogan se je glasil “Kruh in Vrtnice”. Kruh je simboliziral ekonomsko varnost, vrtnice pa boljšo kvaliteto življenja. V maju je Socialistična stranka Amerike razglasila zadnjo nedeljo v mesecu februarju za državni praznik žensk. Več v priloženem dokumentu.

Uporabne povezave