Novice

apr  2018 05

Občina Jesenice gostila predstavnike Združenja za mestni management

Občina Jesenice je priredila srečanje predstavnikov Združenja za mestni management. Poleg prestavitve ukrepov, ki jih Občina Jesenice izvaja na področju oživljanja mestnih središč, so si predstavniki združenja ogledali tudi muzejski kompleks Stara Sava, jeseniško prodajalno ponovno uporabljenih predmetov, Trg Toneta Čufarja in Železniško postajo Jesenice.

 

Občina Jesenice je konec marca v Kolpernu na Stari Savi gostila srečanje predstavnikov Združenja za mestni management. V uvodu je zbrane goste pozdravil podžupan Miha Rebolj, ki je povedal, da je Občina Jesenice že pred leti prepoznala vrednost urejenega delovanja mestnih središč, zato je leta 2011 pristopila k čezmejnemu projektu CITY IMPULSES, ki je bil sofinanciran iz programa teritorialnega sodelovanja SLOVENIJA – AVSTRIJA. Povedal je, da so avstrijski partnerji v času trajanja projekta pokazali precejšnje število primerov dobre prakse na področju delovanja mestnih središč, saj ta model v Avstriji uspešno deluje že več kot trideset let, na podlagi izkušenj iz tujine in tudi že dobrih primerov v nekaterih drugih mestih v Sloveniji pa se je Občina Jesenice odločila, da pristopi k slovenskemu Združenju za mestni management. »Jesenice so tradicionalno industrijsko mesto, ki pa v zadnjih letih kaže vedno večji potencial za razvoj podjetništva, gostinstva, trgovine, turizma in storitev. Prav tako imamo močno in dobro razvito javno institucionalno infrastrukturo tako na področju kulture, športa, izobraževanja, zdravstva, kot tudi civilne sfere, zato menimo, da je to dobra podlaga, da s povezovanjem različnih deležnikov dosežemo skupni preboj z namenom večje prepoznavnosti Jesenic. Rezultat skupnega delovanja pa se bo odražal v večji privlačnosti mesta tako za domače prebivalce kot za  tiste, ki bi želeli investirati in delovati na Jesenicah.'', je povedal podžupan.

V nadaljevanju je vodja Oddelka za gospodarstvo mag. Vera Djurić Drozdek predstavila aktivnosti, ki jih je Občina Jesenice na različnih področjih izvedla ali jih še vedno izvaja z namenom razvoja mestnih središč. Kot pomembnejše je omenila javni razpis, ki je namenjen zlasti malemu gospodarstvu, finančne spodbude za energetsko sanacijo večstanovanjskih stavb, vzpostavitev celovitega informacijsko-obvestilnega sistema ob državni cesti, ki poteka skozi celotno mesto, sprejetje Celostne prometne strategije občine Jesenice, vzpostavitev projekta coworking, sofinanciranje podjetniško svetovalne točke SPOT in številne druge. Na srečanju sta sodelovala tudi Zavod za šport Jesenice in Gornjesavski muzej Jesenice. Predstavnika prvega, Primož Samar in Gaber Šorn, sta predstavila bogato zgodovino in vlogo športa na Jesenicah ter tradicionalne jeseniške športne prireditve, predstavnik drugega, Aljaž Pogačnik, pa je zbranim predstavil urbanistični in arhitekturni proces rasti mesta Jesenice ter razvoj sekundarnih mestnih dejavnosti od druge polovice 19. stoletja do danes.

Gostje so si v sklopu srečanja ogledali še muzejsko območje Stare Save, ki jim je bilo predstavljeno kot območje, ki je bilo skozi stoletja degradirano zaradi težke industrije, revitalizacija območja z novo komunalno in gospodarsko infrastrukturo pa je omogočila nastanek in nadaljnji razvoj podjetništva. Prav tako pa se območje ponaša z ureditvijo muzejskega kompleksa Stara Sava, ki predstavlja najbolj ohranjeno fužinsko naselje v srednji Evropi, v katerem so prikazane tudi takratne mestne funkcije (poslovne, stanovanjske in sakralne dejavnosti). V nadaljevanju srečanja oziroma ogleda osrednjega dela mesta so si predstavniki Združenja ogledali tudi Trg Toneta Čufarja, ki predstavlja prostor druženja (obisk prireditev in dogodkov ter gostinskih ponudnikov), in uporabo drugih javnih storitev (knjižnica, gledališče, kino). Glede na to, da se v večini mest pojavljajo številni prazni poslovni prostori, ki siromašijo mestna jedra, a je zanje zelo težko najti  pravo vsebino, ki bi vzbudila interes obiskovalcev, je bila kot primer dobre prakse predstavljena tudi trgovina Kramarija. Trgovina deluje kot družbeno odgovorno podjetje oziroma neprofitni zavod, ki po eni strani daje možnost občanom in obiskovalcem, da oddajo predmete, ki jih ne potrebujejo več, zaposleni pa predmete po potrebi popravijo, uredijo in jih ponudijo po pristopnih cenah tistim, ki teh izdelkov sicer ne bi mogli kupiti po tržnih cenah. Z vidika mestnega managementa pa je pomembno, da poslovni prostor ni prazen in je urejen ter tako kaže lepšo podobo osrednjega dela mesta. Ogled se je nadaljeval z obiskom Železniške postaje Jesenice, kjer so prisotni poskusili poiskati rešitve za lepšo in privlačnejšo podobo notranjosti postaje in rešitve za servisne dejavnosti, ki jih mora železniška postaja omogočati svojim uporabnikov – še toliko bolj, ker je to prva vstopna točka potnikov oz. srednje in zahodne Evrope v Slovenijo.

V Združenje za mestni management je trenutno sicer vključenih 25 slovenskih občin, med drugim tudi Občina Jesenice. Prvi nameni in razmišljanje o potrebah in pomenu vzpostavitve managementa mestnih središč (TCM – Town City Management) v slovenskih mestih segajo že v leto 2009/2010, ko je Gospodarska zbornica Slovenije - Podjetniško trgovska zbornica (GZS-PTZ) povabila občine k sodelovanju in pripravi strateških dokumentov za razvoj TCM na lokalni ravni. Povabilu so se odzvale Mestne občine Ljubljana, Celje in Koper, hkrati sta se v pripravo projekta in iskanje virov financiranja vključili tudi Mestna občina Velenje in Občina Jesenice s prijavo projekta City Impulses. Na podlagi aktivnosti projekta City Impulses se je oblikovala delovna skupina predstavnic in predstavnika občin Celje, Jesenice, Koper, Kranj, Ljubljana, Naklo, Velenje in GZS-PTZ, da bi oblikovala enoten načrt za vzpostavitev in strateške smernice za delovanje interesnega združenja občin za management mestnih središč.

Združenje omogoča pretok in izmenjavo znanja, informacij in inovacij, spodbuja povezovanje organizacij različnih oblik in z različnih ravni ter omogoča kapitalizacijo sredstev in virov sredstev, ki bi ne bila mogoča, če bi vsak deloval izolirano. V okviru takega združenja se razvijajo nacionalni projekti in aktivnosti za razvoj mestnih središč,hkrati pa združenje spodbuja in pospešuje lokalne iniciative ter ekonomski in socialni razvoj občin.

Prebrano 1501 krat Nazadnje urejano na petek, 06 april 2018 08:11

Oddajte komentar

Prepričajte se, da vnesete vse obvezne podatke, označene z zvezdico (*). HTML koda ni dovoljena.

Uporabne povezave