Novice

Na območju občine Jesenice bo v okviru projekta CITY IMPULSES do konca meseca novembra 2013 potekala odstranitev starih in namestitev novih avtobusnih postajališč. Obnovljenih bo 8 avtobusnih postajališč, in sicer na Hrušici (Belo polje), pri Zdravstvenem domu (na obeh straneh cestišča), pri Integralu, na Slovenskem Javorniku, Koroški Beli, Lipcah ter na Blejski Dobravi pri trgovini. Izvajalec obnove, ki je bil izbran na objavljenem javnem razpisu, je podjetje M SKALA d.o.o. iz Krope. Videz novih postajališč bo enak ''starim'' in torej tudi vsem ostalim postajališčem v občini. Projekt CITY IMPULSES – ena izmed projektnih partneric v projektu je tudi Občina Jesenice –  se izvaja v okviru Operativnega programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Avstrija 2007 – 2013 s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev. Vrednost  projekta, v katerega je vključena tudi Občina Jesenice, znaša 155.000,00 EUR, vrednost same obnove postajališč pa je 57.509,21 EUR. Delež sofinanciranja s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev znaša kar 95 % upravičenih stroškov celotnega projekta, kar v primeru zamenjave avtobusnih postajališč…
Prva polovica meseca oktobra je že tradicionalno namenjena varnosti v prometu. Po začetku šolskega leta, ko se varnosti otrok posveča velika pozornost, je nujno, da že v oktobru z dodatnimi spodbudami opozorimo na nujnost stalnega in načrtnega vzgojno preventivnega dela in varnosti  v prometu. V sredo 9.10.2013 je na Čufarjevem trgu na Jesenicah potekala akcija »Bodo preVIDEN«.  Prireditev je potekala v malo manj lepem vremenu, vendar je dobro vzdušje pritegnilo mnogo mimoidočih. Preventivna akcija je namenjena pešcem, ki so še posebej jeseni in pozimi med najbolj ogroženimi udeleženci v prometu, saj je dan krajši, pogosteje so neugodne tudi vremenske razmere.  Policisti ugotavljajo, da je vzrok za nesreče pogosto na strani neustreznega ravnanja voznikov in sicer zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo, vožnje preblizu desnemu robu vozišča ter vožnje pod vplivom alkohola.  Na akciji so poleg članov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu sodelovali policisti, redarji in Avto šola B&B d.o.o. Policisti so udeležencem predstavili pomembnost uporabe kresničk in drugih odsevnih materialov za večjo varnost pešcev. Najmlajšim udeležencem  so…
Lokalna Akcijska Skupina - LAS za preprečevanje zasvojenosti v občini Jesenice
V kulturnem domu na Slovenskem Javorniku smo odprli fotografsko razstavo našega krajana, Sandija Novaka.
V nedeljo, 8. sept., smo pod vodstvom Pavla Smoleja, vodja pohodniške sekcije DU Slovenski Javornik, krenili na Pristavo. Na Kresu smo uradno odprli prenovljeno Gajškovo pot, o kateri nam je spregovoril Marko Zupančič, predstavnik Planinskega društva Javornik – Koroška Bela.  Pohodniku smo po dveh urah hoje po prijetni senčni poti prispeli na Pristavo. Družabno srečanje krajanov se je začelo ob 12-h z nagovorom predsednice Maje Otovič, sledil je kulturni program, v katerem so zapele pevke DU Javornik, nasmejali pa smo se članom gledališke skupine Aksa. S predstavitvijo svoje dejavnosti so nas krepko »prestrašili« možnaristi s Koroške Bele. Za zabavo je vse popoldne skrbel naš krajan Heini Blagne, Strelsko društvo je pripravilo tekmovanje v streljanju z zračno puško, člani društva TVD so pripravili športne igre (met na koš, prstomet …), turnir v namiznem tenisu in balinarski turnir pa so izvedli že med tednom. Ga. in g. Trifoni sta nam skuhala odličen ričet, vreme je bilo lepo; skratka – okoli 170 krajanov je v nedeljo na Pristavi preživelo prijetno popoldne in…
4. septembra je praznik naše KS. Na ta dan so v Parku talcev na Koroški Beli, takrat ob pokopališkem zidu,  okupatorji  ustrelili pet talcev, pet mladih fantov iz našega kraja.  V spomin nanje smo v petek, 6. septembra, skupaj z Osnovno šolo Koroška Bela pripravili spominsko svečanost.  Zaigrala je Godba na pihala Jesenice – Kranjska Gora, o pomenu dogodkov med vojno pa je spregovoril Božo Kramar, predsednik KO ZB za vrednote NOB.
Gasilci PGD Koroška Bela In Javorniški Rovt so prikazali, kako bi potekala evakuacija otrok iz gorečega vrtca.
V soboto je bilo praznično zlasti za krajane, ki so stari 80 let in več. V DU na Javorniku smo zanje pripravili pogostitev in skromno obdaritev, zapel pa jim je ženski pevski zbor domačega društva. Prireditev je popestrila Saša Trampuš z razstavo mandalov.
Zaradi gradnje kanalizacije za odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode ter obnove vodovodnega omrežja na območju Podmežakle bo na Cesti 1. maja med hišnima številkama 30 in 32 predvidoma od četrtka 17.10.2013 popolna zapora ceste. Prosimo, da upoštevate prometno signalizacijo. Hvala za razumevanje.
Bliža se 10. oktober - Svetovni dan duševnega zdravja. Na ŠENT- u, Slovenskem združenju za duševno zdravje bomo ob tej priložnosti pripravili vseslovensko akcijo, ki smo jo poimenovali: "PODIRAMO PREDSODKE, SPREGOVORIMO!" Akcija bo vsebovala podeljevanje zelenih pentelj, ki simbolizirajo duševno zdravje in skrb za preventivo ter keglanje na javnih površinah z namenom simboličnega podiranja predsodkov do duševnih motenj. Vsak kegelj bo namreč simboliziral enega od predsodkov ali stereotipov, ki najpogosteje spremljajo duševne motnje. Vsem udeležencem ali le naključno mimoidočim, bomo razdelili tudi informativne letake z miti in dejstvi o duševnih motnjah ter na tak način pripomogli k odpravljanju predsodkov in stereotipov, k informiranju širše javnosti in zavedanju, da je pravočasno iskanje pomoči ključnega pomena.   Opozoriti želimo zlasti na to da: duševne motnje ne izbirajo svojih žrtev, saj lahko doletijo vsakogar, ne glede na starost, izobrazbo, kulturo ali socialni status, duševne motnje niso posledica šibkega značaja posameznika in se tudi ne morejo pozdraviti zgolj z močno voljo, ljudje z duševnimi motnjami niso nič bolj nasilni ali nevarni kot drugi, večina ljudi…
V soboto je v Naklem potekalo 43. Srečanje gorenjskih turističnih delavcev. Na srečanju so podelili priznanja v akciji Moja dežela gostoljubna in lepa, priznanja v akciji Vrnimo gorenjski nagelj na gorenjski balkon in priznanja Gorenjske turistične zveze za dosežene uspehe na področju turizma na Gorenjskem. Upravni odbor Gorenjske turistične zveze je sprejel sklep, da je KOROŠKA BELA prejemnica priznanja za leto 2013 in sicer 3. mesto v kategoriji manjša mesta. Krajevna skupnost Slovenski Javornik-Koroška Bela
Vabimo vas na rekreacijsko drsanje v prenovljeno Dvorano Podmežakla. Z rekreacijskim drsanjem pričnemo v soboto, 5.10.2013 ob 14.30 in nedeljo, 6.10.2013 ob 15.45. Med letom bo drsanje možno ob vikendih in času počitnic. V času drsanja je možna izposoja drsalk. Natančen urnik je objavljen na internetni strani Zavoda za šport Jesenice Za dodatne informacije sem vam na voljo na telefonski številki 041 682 871 Vodja športne dvorane Podmežakla,Primož Samar, prof.ŠVZ
Danes je na Občini Jesenice potekal slavnostni podpis pogodbe za izgradnjo terciarne stopnje čiščenja na centralni čistilni napravi (CČN) Jesenice v okviru projekta ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU ZGORNJE SAVE IN NA OBMOČJU KRANJSKEGA IN SORŠKEGA POLJA – 1. SKLOP. Pogodbo sta podpisala jeseniški župan Tomaž Tom Mencinger in predsednik uprave podjetja Esotech d.d. Marko Škoberne.  Izbrani izvajalec del je podjetje Esotech d.d. iz Velenja, pogodbena vrednost pa znaša 6.499.986,68 € brez DDV. Dela se bodo predvidoma začela 10 dni po podpisu pogodbe, zaključek del pa je predviden do 1. septembra 2014. Centralna čistilna naprava na Jesenicah je bila zgrajena leta 1988. Locirana je ob izlivu potoka Javornik v reko Savo. Za čiščenje odpadnih vod, pretežno fekalnega značaja, je bil izbran preizkušen sistem mehansko - biološkega čiščenja z anaerobno stabilizacijo blata v gnilišču ter izkoriščanjem bioplina za proizvodnjo električne energije. Čistilna naprava je namenjena čiščenju odpadne vode in grezničnih gošč za občine Jesenice, Žirovnica in Kranjske Gore. Naprava je dimenzionirana za organsko obremenitev 30.000 ekvivalentov. Obstoječa čistilna…
Časopis o dobrih dejanjih za dobre ljudi in vse, ki jih v življenju vodijo človečnost, sočutje, dobrota, razumevanje in pripravljenost pomagati. Časopis je med priloženimi dokumenti pri predstavitvi Humanitarnega zavoda VID.
Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin bo 26. septembra 2013 pričela z jesensko akcijo cepljenja lisic proti steklini. Akcija bo trajala predvidoma do 15. novembra 2013. Glavni namen akcije je varovanje ljudi pred to izredno nevarno boleznijo, zaradi katere vsako leto po svetu umre več kot 55.000 ljudi, večinoma otrok. S položenimi vabami nameravamo aktivno zaščititi populacijo  lisic  v  slovenskih  gozdovih,  ki  predstavlja  rezervoar  stekline,  ter  tako  preprečiti  širjenje bolezni. Polaganje vab se bo izvajalo na celotnem ozemlju Republike Slovenije, z višine 300 m. Uporabljena bodo  naslednja  letališča:  Letališče  Jožeta  Pučnika,  Portorož,  Murska  Sobota in  Novo  mesto;  po potrebi bodo vključena tudi letališča v Celju, Slovenj Gradcu in Lescah. POMEMBNO Ne dotikajte se nastavljenih vab za lisice! O tem poučite tudi otroke! Če  najdete  vabo  na  svojem  dvorišču  ali  vrtu,  jo  primite  z  vrečko  in  odvrzite  v najbližji grm ali v smeti. Če je prišla vsebina vabe v stik s sluznico ali svežo rano, to mesto dobro sperite in umijte z milom. Ker se vsak stik…
V okviru Akcijskega programa varstva okolja za leto 2013 občine Jesenice, pripravljamo delavnice na temo »Varčevanje s pitno vodo« za učence 4. razredov osnovnih šol in sicer na OŠ Koroška Bela, OŠ Prežihov Voranc ter na OŠ Tone Čufar. Delavnice bo izvedla Mojca Klemenčič Lipovec iz podjetja Marbo, d.o.o. Bled, ki je v preteklem šolskem letu 2012/2013 izvedla delavnice na temo zmanjševanja emisij toplogrednih plinov in varčevanje z energijo. Delavnica bo razdeljena na več sklopov: kako pitna voda pride do naših pip, porabniki pitne vode, poraba pitne vode v gospodinjstvih, kaj je vodni odtis, možni načini varčevanja s pitno vodo, igra oz. ustvarjanje na temo varčevanja s pitno vodo.
Namen izvedbe prireditve s tekmovanjem v pikadu je predvsem druženje in spoznavanje z ostalimi člani društva SONČEK ZGORNJE GORENJSKE ter simpatizerji torej » neinvalidi «, da bi spoznali drug druge in se na tak način naučili sprejeti razlike in drugačnosti, aktivno preživljanje prostega časa na zdrav način in v športnem duhu, izmenjava izkušenj in problemov na eni strani ter reševanje le teh, zmanjšati razlike oziroma povečati možnosti za enakost med invalidi in neinvalidi ter preprečevati in odpravljati omejitve, ki jih prinaša invalidnost. Osebam s posebnimi potrebami želimo omogočiti vključevanje v normalno življenjsko okolje, da bi bili kar najmanj odvisni od pomoči drugih, možnost za doseganje uspeha in uveljavljanje na pozitiven način ter s tem možnost za dvig samopodobe. Več o poročilu v priloženih dokumentih.

Uporabne povezave