Obvestila za javnost

Jesenice, 30. 9. 2014 – V Javorniškem Rovtu sta včeraj župan Tomaž Tom Mencinger in predsednica Krajevne skupnosti Javornik – Koroška Bela Maja Otovič uradno odprla obnovljeni del ceste proti gasilskem domu. Z rekonstrukcijo ceste tako sledimo Planu graditve in vzdrževanja občinskih cest v obdobju od leta 2011 do 2014, ki je bil sprejet v začetku mandata in s katerim so se za obdobje štirih let določile prednostne naloge graditve in vzdrževanja občinskih cest.
OBČINA JESENICEOBČINSKA VOLILNA KOMISIJACesta železarjev 6, 4270 Jesenice telefon:  04 58 69 232, 04 58 69 231faks:  04 58 69 270 Številka: 040-7/2014Datum: 23/9-2014 OBVESTILO VOLIVCEM O PREDČASNEM GLASOVANJU, GLASOVANJU NA DOMU, PO POŠTI TER NA VOLIŠČU, DOSTOPNEM INVALIDOM Občinska volilna komisija občine Jesenice obvešča občane, ki imajo pravico voliti na lokalnih volitvah dne 5. oktobra 2014, da se lahko v primeru odsotnosti na dan glasovanja udeležijo predčasnega glasovanja, ki bo potekalo v sejni sobi na Cesti maršala Tita 78, Jesenice, od 30.9.2014 do 2.10.2014, vsak dan od 7. do 19. ure. Občinska volilna komisija občine Jesenice obvešča občane, ki imajo pravico voliti na lokalnih volitvah dne 5. oktobra 2014, da lahko v primeru, ko zaradi bolezni ne morejo voliti na volišču, sporočijo občinski volilni komisiji najkasneje do srede, 1.10.2014, da želijo glasovati na domu. Obrazec sporočila je na voljo na sedežu Občinske volilne komisije občine Jesenice, Cesta železarjev 6, in na spletni strani Občine Jesenice. Invalidi, ki želijo glasovati na volišču, kjer bo nameščena glasovalna naprava (v sejni…
Približuje se jesen in s tem tudi čas večjega povpraševanja kupcev po različnih izdelkih, sadju in zelenjavi za pripravo ozimnice. Občina Jesenice obvešča vse obiskovalce in kupce, da bo Tržnica Jesenice od 19. septembra dalje odprta ob petkih in sobotah, in sicer od 7. do 13. ure. Vljudno vabljeni!
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor Republike Slovenije v okviru projekta »Uvedba digitalnega radijskega sistema (GSM-R) na slovenskem železniškem omrežju« na vseh slovenskih javnih železniških progah vzpostavlja sistem GSM-R (Global System for Mobile Communications – Railway) – Globalni mobilni radijski komunikacijski sistem za železnice. GSM-R sistem je del enega od osnovnih podsistemov, ki sestavljajo železniško infrastrukturo in sicer del podsistema vodenje, upravljanje in signalizacija in je namenjen predvsem opravljanju obveznih javnih gospodarskih služb na javni železniški infrastrukturi, to je vodenju prometa in vzdrževanju infrastrukture. Uvedba digitalnega radijskega sistema (GSM-R) na slovenskem železniškem omrežju pomeni uskladitev s pravnim redom Evropske unije oz. implementacijo direktiv Evropske unije s področja interoperabilnosti govornega sistema za komunikacijo med vlaki. V Evropski uniji se namreč od začetka 90. let razvija transevropsko transportno omrežje (TEN-T: Trans-European Networks) z namenom zagotavljanja mednarodnih transportnih povezav in prostega pretoka blaga in ljudi. V železniškem prometu je bila ključna ovira za vzpostavitev tovrstnega omrežja tehnična neenotnost med posameznimi železniškimi operaterji. Vse državne železnice so namreč uporabljale lastne, nekompatibilne analogne sisteme za…
Kriminalisti s kranjskega sektorja kriminalistične policije so na Jesenicah zaključili z ogledom kraja popoldanske eksplozije, v kateri sta se dva Jeseničana, gre za 35- in 50-letna delavca železarne, huje telesno poškodovala. Kriminalisti so ugotovili, da sta se Jeseničana poškodovala pri zagonu večje peci za regeneracijo oziroma plemenitenje kisline, ki je bila pred kratkim servisirana in se uporablja pri obdelavi kovine. Silovita eksplozija, ki je sledila zagonu peci, je poleg hudih poškodb delavcev povzročila se za okoli 50.000 eurov materialne škode. 50-letnega delavca so že popoldan odpeljali v ljubljanski klinični center, mlajši delavec pa je ostal na zdravljenju v jeseniški bolnišnici. Na kraju sta bila poleg kriminalistov prisotna se delovni in požarni inšpektor. Kriminalisti s preiskavo se niso zaključili, dosedanje ugotovitve pa ne kažejo na sum kaznivega dejanja. Nevarnosti za okoliške prebivalce in okolje zaradi eksplozije ni. O ugotovitvah bodo kriminalisti po zaključeni preiskavi obveščali kranjsko okrožno državno tožilstvo. mag. Bojan Kos, PU Kranj
Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) je 24. 4. 2014 na svoji spletni strani objavil 5. javno povabilo za zbiranje ponudb v okviru programa »Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011«. Višina razpoložljivih sredstev je 1.246.641,52 EUR. Več na spodnji povezavi: http://www.sklad-kadri.si
Združenje borcev NOB Jesenice obvešča, da bo srečanje na Uskovnici v soboto, 6. 9. 2014, ob 11. uri. Odhod avtobusa je izpred »Čufarja« (nasproti ZD Jesenice). Teden kasneje, v soboto, 13. 9. 2014, bo ob 11. uri v Izoli proslava ob priključitvi Primorske matični domovini. Tudi na ta dan bo odhod avtobusa izpred »Čufarja« (nasproti ZD Jesenice), in sicer ob 6. uri. Prijave za oba dogodka sprejemajo na telefonski številki 031 515 577. Združenje borcev NOB Jesenice
Z Alpetour-ja potovalna agencija d.d. prilagajo seznam voznih redov šolskih prevozov za šolsko leto 2014/15. Prevozi za potrebe osnovnih šol 2014/15 - OŠ Koroška Bela Čas odhoda Relacija 6:50 Kočna-Blejska Dobrava-Črna vas-OŠ Koroška Bela 7:40 Kočna-Blejska Dobrava-Črna vas-OŠ Koroška Bela 13:00 OŠ Koroška Bela-Črna vas-Blejska Dobrava 13:45 OŠ Koroška Bela-Blejska Dobrava 14:16 OŠ Koroška Bela-Blejska Dobrava 6:50 Pristava-OŠ Koroška Bela 7:50 Pristava-OŠ Koroška Bela 12:09 OŠ Koroška Bela-Pristava 13:05 OŠ Koroška Bela-Pristava 14:17 OŠ Koroška Bela-Pristava 14:45 OŠ Koroška Bela-Pristava Prevozi za potrebe osnovnih šol 2014/15 - OŠ Prežihov Voranc Čas odhoda Relacija 7:50 Jesenice Občina - Cesta 1.maja - Jesenice Občina 14:06 Jesenice Kor.Bela - Cesta 1.maja - Jesenice Kor. Bela *Cesta 1. maja je še vedno zaprta zaradi gradbišča zato avtobus pelje po glavni cesti skozi Jesenice. Prevozi za potrebe osnovnih šol 2014/15 - OŠ Tone Čufar Čas odhoda Relacija 7:54 Hrušica Belo Polje-OŠ Tone Čufar 7:55 Hrušica Belo Polje-OŠ Tone Čufar 12:05 OŠ Tone Čufar-Hrušica Belo Polje 12:55 OŠ Tone Čufar-Hrušica Belo Polje 14:05 OŠ Tone…
Razglas o razgrnitvi splošnih volilnih imenikov za glasovanje na rednih volitvah v občinske svete in redne volitve županov Oddelek za upravne notranje zadeve Upravne enote Jesenice obvešča volivce, ki bodo na dan 5. 10. 2014 na podlagi splošne volilne pravice volili, da so v skladu z 21. členom Zakona o evidenci volilne pravice (Uradni list RS, št. 1/2007 - ZEVP-1-UPB1) od 10. 8. 2014 do vključno 19. 9. 2014 razgrnjeni splošni volilni imeniki. Volilni imeniki so razgrnjeni na sedežu Upravne enote Jesenice, Cesta železarjev 6 a, Oddelek za upravne notranje zadeve, soba št. 131.      Vsak volivec ima pravico pregledati splošne volilne imenike in zahtevati popravek:  če sam ali kdo drug ni vpisan v splošni volilni imenik volišča, na katerem ima pravico glasovati, če je vpisan kdo, ki nima volilne pravice ali nima volilne pravice na območju tega volišča, če je vpisana oseba, ki je umrla, če je nepravilno vpisano osebno ime ali drug podatek, ki se nanaša nanj ali na koga drugega. Popravek splošnega volilnega imenika lahko zahteva…
Informacija v zvezi s podpisovanjem obrazcev za dajanje podpore kandidaturi za župana in obrazcev za dajanje podpore kandidaturi za člana občinskega sveta oz. listi kandidatov za volitve članov občinskega sveta Obveščamo vas, da na podlagi Razpisa rednih volitev v občinske svete in rednih volitev županov (Uradni list RS, št. 47/14 z dne 24. 6. 2014) prične teči rok za dajanje podpor v postopku kandidiranja županov in članov občinskega sveta oz. listam kandidatov za volitve članov občinskih svetov.  Podpisi volivcev se zbirajo od: ponedeljka, 21. julija 2014, do vključno srede, 10. septembra 2014. Evidentiranje obrazcev poteka v poslovnem času: na sedežu Upravne enote Jesenice, Cesta železarjev 6 a, soba št. 131.
Občina Jesenice vsako leto 1. avgusta obeležuje svoj spominski dan, ko se spominjamo prvega oboroženega spopada med partizani in Nemci na Gorenjskem. 1. avgusta 1941 je spopad na Obranci na jeseniški Mežakli terjal tudi dve smrtni žrtvi Cankarjeve čete. Delegacija, na čelu z županom občine Jesenice in predsednikom Zveze borcev za vrednote NOB Jesenice, se vsako leto odpravi na Obranco in se s polaganjem venca pri tamkajšnjem spomeniku pokloni spominu na dogodek, v popoldanskih urah pa je organizirana tudi proslava. Ta bo letos ob 16. uri v Kolpernu na Stari Savi, v programu pa bo sodeloval Partizanski pevski zbor Zgornja Gorenjska z gosti. Slavnostni govornik bo dr. Iztok Podbregar, član Sveta Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije. Ob praznovanju spominskega dne posebno pozornost namenimo spominu na tiste, ki so se uprli in tudi žrtvovali svoja mlada življenja, hkrati pa tudi tistim generacijam, ki te vrednote zanemarjajo in poskušajo sovraštvo prenašati iz generacije na generacijo. Zato so proslave vsebinsko vezane na spomin in opomin s sporočilom prihodnjim generacijam, da…
Oddelek za gospodarstvo Občine Jesenice obvešča vse nosilce gostinske dejavnosti v občini Jesenice, da so bile v Uradnem listu RS, št. 51/2014, dne 7. 7. 2014 objavljene spremembe Pravilnika o določitvi podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v občini Jesenice  ter  spremembe  Pravilnika  o  določitvi  obratovalnega časa za opravljanje gostinske dejavnosti zunaj gostinskega obrata v občini Jesenice. Spremembe obeh pravilnikov so stopile v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, torej 8. 7. 2014. V skladu s spremembami se redni obratovalni čas podaljšuje do 23. ure (po dosedanjem pravilniku je redni obratovalni čas veljal med 6. in 22. uro). Nosilci gostinske dejavnosti bodo lahko tako zaprosili za podaljšani obratovalni čas od 23. do 1. ure zjutraj, v premičnih objektih zunaj gostinskega obrata pa do 2. ure zjutraj. Redni obratovalni čas gostinskih lokalov v stavbah s stanovanji ali v objektih na območju stanovanj pa še vedno velja le do 22. ure. Vlogo za pridobitev enkratnega soglasja za podaljšanje obratovalnega časa za…
Občina Jesenice bo tudi v letošnjem letu izvedla akcijo »Izbor najlepše cvetlične zasaditve v občini Jesenice«. Občani Jesenic ste ponovno vabljeni, da se pridružite akciji in sicer tako, da s cvetjem okrasite svoje balkone in vrtove. Strokovna komisija bo pregledala prispele predloge Krajevnih skupnosti in izbrala prve tri v naslednjih kategorijah: najlepši hišni balkon, najlepši balkon v večstanovanjski stavbi, najlepši cvetlični vrt, najlepši nagelj. Občina Jesenice bo zmagovalce v vsaki kategoriji razglasila na zaključni prireditvi v mesecu oktobru 2014 in ob tem podarila praktične nagrade. Vabimo vas, da z okrasitvijo svojih balkonov in cvetličnih vrtov tudi v letu 2014 prispevate k še lepši podobi Jesenic.                                                                                                        Tomaž Tom Mencinger                                                                                                                    ŽUPAN
Napeta končnica ameriške hokejske lige NHL letos ni dala spati marsikateremu Slovencu. V finalu sta se namreč pomerili moštvi New York Rangers in LA Kings, za katerega igra prvi slovenski igralec v ligi NHL, Jeseničan Anže Kopitar. Ko so Kralji, tudi po ogromni zaslugi našega hokejskega asa, osvojili finale in s tem tudi Stanleyev pokal, se je z ekipo in Anžetom veselila celotna Slovenija. Anže, ki v teh dneh uživa zasluženi dopust, pa se bo že to soboto navijačem za njihovo podporo zahvalil tako, da bo Stanleyev pokal, ki ga lahko vsak igralec zmagovalnega moštva za en dan odpelje v svojo domovino, po dveh letih zopet delil tudi z njimi, tokrat v Športni dvorani Podmežakla. Na sprejemu, ki ga organizirajo ekipa Anze's Eleven, Občina Jesenice in Zavod za šport Jesenice, si bodo lahko obiskovalci pokal ogledali od blizu in se z njim fotografirali, seveda pa bo prisotne pozdravil tudi Anže Kopitar. Dogajanje pred dvorano Podmežakla se bo začelo že ob 15. uri, med in po uradnem delu znotraj dvorane…
Volivke in volivci s stalnim prebivališčem na območju Upravne enote Jesenice in so vpisani v volilni imenik Okrajne volilne komisije Jesenice, ki bodo na dan glasovanja 13. 7. 2014 odsotni, lahko predčasno glasujejo na posebnem volišču na sedežu Okrajne volilne komisije Jesenice, Cesta železarjev 6A, Jesenice. Predčasno glasovanje bo potekalo v prostorih Upravne enote Jesenice, Cesta železarjev 6/A ( stavba nasproti krožišča) v 1. nadstropju v pisarni št. 118. Volišče je dostopno invalidnim osebam. Predčasno je možno glasovati: v torek    8. 7. 2014  od 7. do 19. ure, v sredo   9. 7. 2014  od 7. do 19. ure in v četrtek 10. 7. 2014  od 7. do 19. ure. Predsednik ali član volilnega odbora ugotovi istovetnost volivca na podlagi osebnega dokumenta, ki izkazuje osebne podatke volivca. dr. Peter RudolfPredsednik Okrajne volilne komisije Št. 041-6/2014-84
Planinsko društvo Jesenice letos praznuje 90 letni jubilej. Od ustanovitve samostojne podružnice Slovenskega planinskega društva 16. marca leta 1924 do današnjih dni generacije planinskih zanesenjakov, alpinistov, gorskih reševalcev, rodoljubov in ljubiteljev narave ustvarjajo bogato zgodovino z dejanji, ki se zrcalijo v razvejani društveni dejavnosti, gradnji koč in zavetišč, vzgoji mladine in vzdrževanju planinskih poti. Osrednja prireditev ob jubileju bo 25. junija, na dan državnosti, ob 11.uri pri Koči na Golici. Združili jo bodo s pohodom občine Jesenice na priljubljeni vrh v Karavankah in 30 letnico izgradnje koče. Ob jubileju bodo izdali zbornik o zgodovini in delovanju društva in v koči uredili priložnostno razstavo. Za PD JeseniceJanko Rabič Pohod občank in občanov občine Jesenice na Golico in jubilej PD Jesenice
Občina Jesenice v sodelovanju s Planinskim društvom Jesenice v počastitev Dneva državnosti v sredo, 25. junija, organizira 5. pohod občank in občanov na Golico. Letos bo združen z 90-letnico Planinskega društva Jesenice in 30- letnico izgradnjo sedanje koče na Golici. Odhod udeležencev pohoda bo od 8. do 10.ure izpred Fenca v Planini pod Golico. Ob 11.uri bo pred kočo praznična prireditev s kulturnim programom. Avtobus bo odpeljal ob 8.uri s Koroške Bele, ob 8.uri in 10 minut s Hrušice in ob 8.uri in 25 minut izpred Zdravstvenega doma na Jesenicah. Po prireditvi bo odhod avtobusa ob 14.uri iz Planine pod Golico. Za PD JeseniceJanko Rabič Praznična prireditev pri Koči na Golici
Minilo je 23 let odkar je Slovenija postala neodvisna, samostojna in demokratična država. Ob dnevu državnosti zato župan Tomaž Tom Mencinger s podžupanoma in člani občinskega sveta vsem občanom in občankam občine Jesenice iskreno čestita. Hkrati občane in občanke vabi na proslavo v počastitev tega slovenskega praznika, ki bo v petek, 27. junija, ob 16.00 na Mejnem platoju Karavanke na Hrušici.   Pred 23 leti je bilo med osamosvojitveno vojno na območju mednarodnega cestnega mejnega prehoda Karavanke na Hrušici v občini Jesenice napeto. Mejni prehod so 27. junija leta 1991 zasedli pripadniki JLA in zvezne milice, 28. junija sta portal cestnega prehoda raketirali letali JLA, tedaj je prišlo do  prvih spopadov med pripadniki slovenske Teritorialne obrambe in agresorji. 30. junija so se spopadi ponovili, po uspešnih pogajanjih na Jesenicah pa so agresorji ta in druga dva mednarodna mejna prehoda v tedanji občini Jesenice, Rateče in Korensko sedlo, zapustili 1. julija. Na te dogodke se na platoju Karavanke na Hrušici vsako leto na tradicionalnem srečanju veteranov in veterank iz Združenja Sever,…
Raziskava potreb in želja mladih v občini Jesenice KATALOG ŽELJA MLADIH Pripravila: Mladinski svet Jesenice in Zavod za šport Jesenice - Mladinski center Jesenice
HD Jesenice mladi v sodelovanju z Občino Jesenice in Zavodom za šport Jesenice v Športni dvorani Podmežakla organizira ogled tekem finala lige NHL na velikem zaslonu. Prva tekma od najmanj štirih tekem bo tako na sporedu že danes ponoči, brezplačni vstop v dvorano pa bo možen dve uri pred vsako tekmo.

Uporabne povezave