Obvestila za javnost

Občinski razvojni program 2011–2025 (ORP) je temeljni strateški dokument občine, ki opredeljuje vizijo razvoja Občine Jesenice do leta 2025, strateške cilje v tem obdobju, prioritete ter programe in projekte, ki so potrebni za uresničevanje strateških ciljev, in je bil sprejet na 11. seji Občinskega sveta, dne 27.10.2011. Kljub temu, da gre za dolgoročni strateški dokument, ga je potrebno zaradi sprememb, ki vplivajo na njegovo izvajanje, spremljati in v primeru večjih odstopanj tudi uskladiti z novonastalim stanjem tako na področju družbeno gospodarskih gibanj, kot na področjih novih potreb in razpoložljivih možnosti v lokalni skupnosti. V samem procesu priprave novelacije dokumenta smo že poskušali vključiti večino sprememb in predlogov strokovne javnosti, vendar pa menimo, da je za dokončno pripravo tega dokumenta potreben tudi konsenz široke javnosti, torej večine občanov, zato dokument dajemo v javno razgrnitev, ki bo trajala od 15. januarja do 1. februarja 2016.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je danes objavilo okvirni terminski načrt objave javnih razpisov za ukrepe PRP 2014–2020 v letu 2016. Terminski načrt podrobneje opredeljuje javne razpise objavljene v prvi polovici leta 2016, za drugo polovico pa so zapisani samo predvideni javni razpisi brez natančneje opredeljene časovnice. Določeni javni razpisi so vezani na še neobjavljene uredbe, tako da bo natančnejša opredelitev sledila po objavi manjkajočih uredb (np. Uredba za sheme kakovosti in skupine proizvajalcev, Uredba za ukrep Sodelovanje). Predvideni termini objav javnih razpisov za ukrepe/podukrepe PRP 2014-2020 so zgolj informativne narave in se lahko spreminjajo. Vir: http://www.program-podezelja.si/sl/infoteka/sporocila-za-javnost/500-4-1-2016-okvirni-terminski-nacrt-objave-javnih-razpisov-za-ukrepe-prp-2014-2020-v-letu-2016
Selitev nujne medicinske pomoči ZD Jesenice v nove prostore Urgentnega centra bo potekala v noči iz četrtka, 14. 1. 2016 na petek, 15. 1. 2016. Enota nujne medicinske pomoči začne delovati na novi lokaciji v petek, 15.1.2015 ob 7.00 uri. Do omenjenega datuma in ure bo enota nujne medicinske pomoči v neokrnjenem obsegu delovala v prostorih ZD Jesenice. Po 15.1.2016 bodo prostori Zdravstvenega doma Jesenice za paciente oz. obiskovalce odprti od 6.00 ure zjutraj do 20.00 ure zvečer. Ob vikendih in praznikih bo ZD Jesenice v celoti zaprt. V prostorih ZD Jesenice po 15. 1. 2016 ne bo delovala nobena dežurna služba več in bodo morali vsi nujni bolniki obiskati prostore Urgenetnega centra na lokaciji Splošne bolnišnice Jesenice, Cesta maršala Tita 112.
Osma redna seja Sveta krajevne skupnosti Blejska Dobrava je bila v sredo, 9. decembra 2015, ob 14.00. v posebni sobi gostilne Pri Jurč na Blejski Dobravi.
Na Jesenicah se nam letos obeta pester zaključek leta s številnimi prireditvami. V soboto zvečer bomo dogajanje začeli s koncertom skupine Express band, ki bo na Trgu Čufarjevega trga zabavala staro in mlado. Od ponedeljka do srede bo organiziran novoletni sejem, ki letos nudi še posebej pestro ponudbo. Poleg sejemske ponudbe bodo namreč na stojnicah svojo dejavnost predstavila tudi različna jeseniška društva, obiskovalci pa se bodo lahko med stojnicami sprehodili od Trga Toneta Čufarja do podhoda Podmežkla (pri restavraciji Ejga). Vzporedno s sejmom bodo vsak dan od 17.00 do 20.00 organizirani tudi različni spremljevalni dogodki. V ponedeljek bo tako na trasi Trg Toneta Čufarja - podhod Podmežakla - Trg Toneta Čufarja organiziran pohod jeseniških športnikov in športnih društev z baklami (med drugim se ga bodo udeležili tudi prva slovenska dobitnica olimpijske medalje Alenka Dovžan, evropski ter svetovni mladinski prvak v metu kopja Matija Muhar ter uspešna plavalka svetovnega kova Anja Klinar). Pohodu se bodo pridružili tudi člani Pihalnega orkestra Jesenice - Kranjska Gora in jeseniške mažoretke. Torek in sreda…
Jesenice, 23. 12. 2015 – Občinski svet občine Jesenice je včeraj na svoji 10. redni seji obravnaval 20 točk, med katerimi je bila zagotovo najpomembnejša druga obravnava proračuna občine Jesenice za leto 2016. Ta je bil tudi letos sprejet z večino – od 27 prisotnih svetnikov jih je 26 glasovalo za predlog proračuna in le eden proti.
Praznični december je čas druženja, zabave in veselja. V krajevni skupnosti Blejska Dobrava v tem času organiziramo prireditvi, na kateri Vas vljudno   VABIMO PRIŽIGANJE LUČK NA NOVOLETNI JELKI, ki bo v torek, 22. 12. 2015 ob 17.30 uri, v vaškem jedru na Blejski Dobravi   in   TRADICIONALNO PRIREDITEV »ŽEGNANJE KONJ«, ki bo v soboto, 26. 12. 2015 ob 11.00 uri, v vaškem jedru na Blejski Dobravi.     V letu  2016 Vam želimo obilo osebne sreče, zdravja in zadovoljstva ter obilo delovnih in poslovnih uspehov.   Svet  Krajevne skupnosti Blejska Dobrava
Občina Jesenice je v začetku tega tedna s strani Upravne enote Jesenice prejela gradbeno dovoljenje za novo gradnjo dovozne ceste Lipce - Črna vas s komunalno infrastrukturo. V začetku januarja oziroma po sprejemu proračuna občine Jesenice za leto 2016 bodo objavljeni javni razpisi za izbiro izvajalca, nato pa se bo lahko pričela tudi izgradnja. Celoten projekt cestne povezave od križišča z regionalno cesto Jesenice–Kočna–Gorje (na mestu sedanjega križišča za uvoz in izvoz z avtoceste) pri poslovnem objektu Pančur do območja Črna vas je sicer vreden čez 1,1 milijona evrov, za njegov začetek pa je Občina Jesenice v trenutnem predlogu proračuna za leto 2016 namenila skoraj pol milijona evrov. Zaključek projekta je, ob zagotovitvi zadostnih sredstev v proračunu, načrtovan v letu 2017.
Pred začetkom prazničnega meseca decembra Občina Jesenice obvešča vse nosilce gostinske dejavnosti na območju občine Jesenice, ki nameravajo v času praznikov obratovati dlje od prijavljenega obratovalnega časa, naj pravočasno zaprosijo za izdajo soglasja za posamezen gostinski obrat. V posamezni vlogi lahko upravičenci zaprosijo za enkratno podaljšanje obratovalnega časa za največ 4 dni. Vlogo za enkratno podaljšanje obratovalnega časa gostinskega obrata naj nosilci gostinske dejavnosti vložijo na Občino Jesenice vsaj 4 dni pred začetkom prve prireditve. Naj ob tem še opomnimo vse nosilce gostinske dejavnosti, da morajo na Občini prijaviti tudi redni obratovalni čas in pridobiti soglasje Občine, v kolikor vsakodnevno obratujejo tudi v podaljšanem obratovalnem času. Obrazci za prijavo obratovalnega časa oziroma obrazci za prijavo enkratnega podaljšanja obratovalnega časa so na voljo v sprejemni pisarni Občine Jesenice in na spletni strani Občine Jesenice na povezavi http://www.jesenice.si/sl/za-obcana/vloge-obrazci/obrazci-oddelka-za-gospodarstvo Za več informacij lahko pišete na e-mail Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. oz. pokličete na tel. št. 04 5869 260.
Vso zainteresirano javnost obveščamo, da je Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije v začetku novembra objavil javni razpis za sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2015/2016. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem, ki izplačujejo kadrovske štipendije dijakom oziroma študentom od vključno šolskega/študijskega leta 2015/2016 do zaključka trenutnega izobraževalnega programa posameznega štipendista. Rok za oddajo vlog je do vključno 31. 3. 2016 oziroma do porabe sredstev. Celotno besedilo in pogoje razpisa najdete na naslednji povezavi: http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/sofinanciranje-kadrovskih-stipendij-delodajalcem-203-jr/
Jesenice – Občinski svet občine Jesenice je danes na svoji 9. redni seji obravnaval 17 točk, ena pa je bila na predlog župana umaknjena z dnevnega reda. Med najpomembnejšimi točkami dnevnega reda je bil predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2016 v prvi obravnavi, ki ga je Občinski svet občine Jesenice, tako kot ostale sklepe, potrdil. Svetniki in svetnice so 9. redno sejo začeli z umikom točke Predlog Odloka o spremembah odloka o ustanovitvi JEKO-IN, javnega komunalnega podjetja, d.o.o., Jesenice. Umik je predlagal župan zaradi potrebe po predhodni ureditvi razmerij med Občino Jesenice in Občino Žirovnica (ustanoviteljici javnega podjetja), predlog odloka pa bo ponovno dan na dnevni red decembrske seje Občinskega sveta. Sprejeta sta bila tudi Statut občine Jesenice v drugi obravnavi in Poslovnik o delu Občinskega sveta občine Jesenice v prvi obravnavi, hkrati pa so svetniki po hitrem postopku sprejeli tudi predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Ljudska univerza Jesenice. Sprememba Odloka razširja področje delovanja Ljudske univerze Jesenice oziroma dopolnjuje seznam njihovih…
V ponedeljek, 16. 11. 2015, se bodo začela izvajati dela na območju Ceste v Rovte, med križiščem s Cesto talcev in mostom preko potoka Javornik. Predvidoma bo že v ponedeljek zjutraj izvedena tudi popolna zapora ceste, ki bo trajala cel čas gradbenih del. Obvoz je predviden po Cesti Toneta Tomšiča. Zaradi zapore pričakujemo povečan promet po le-tej (jutranji promet iz vzhodnega dela Cesta Toneta Tomšiča in Javorniškega Rovta, obratno popoldne), prav tako pa bodo bolj obremenjene Cesta bratov Stražišarjev, enosmerna povezava od Aljaževe ulice proti Tomšičevi cesti ter območje okoli Srednje šole Jesenice in OŠ Poldeta Stražišarja.
  Tujci, ki želijo prebivati in delati v Sloveniji, od 1. septembra 2015 dalje ne potrebujejo več dveh različnih dovoljenj, saj je uvedeno enotno dovoljenje za prebivanje in delo tujcev. Postopek pridobivanja dovoljenja je bistveno poenostavljen. Enotno dovoljenje za prebivanje in delo tujcev izdajajo upravne enote, Zavod za zaposlovanje RS pa izda le soglasje k temu dovoljenju. Za sezonska dela v kmetijstvu, zaposlitev državljanov BIH in Hrvatov pa delovna dovoljenja ostajajo! Zavod za zaposlovanje tako tudi po 1. septembru 2015 izdaja delovna dovoljenja za državljane Hrvaške (v podaljšanem prehodnem obdobju do 30. junija 2018), za državljane BiH in za opravljanje sezonskih del v kmetijstvu do 90 dni. Razvojna agencija Zgornje Gorenjske vabi na brezplačno delavnico   ZAPOSLOVANJE IN SAMOZAPOSLOVANJE TUJCEV  »ZAKON O PODALJŠANJU PREHODNEGA OBDOBJA ZA HRVAŠKE DRŽAVLJANJE TER NOVOSTI ZAKONA O ZAPOSLOVANJU, SAMOZAPOSLOVANJU IN DELU TUJCEV«,     ki bo potekala v petek, 27. novembra 2015, od 10:00 do 12:30 ure, v prostorih Razvojne agencije Zgornje Gorenjske, Spodnji Plavž 24e, 4270 Jesenice  Na delavnici bosta ga. Anka Rode…
Občina Jesenice in Razvojna agencija Zgornje Gorenjske v sredo, 18. novembra, od 16. ure dalje na Tržnici Jesenice organizirata Ekopraznik Zgornje Gorenjske. V sklopu dogodka bodo dijaki Srednje gostinske in turistične šole Radovljica za obiskovalce tržnice pripravili degustacijo jedi iz sezonskih ekoloških pridelkov, obiskovalci pa bodo lahko sodelovali tudi v pogovoru o pomenu prehranske varnosti s publicistom in raziskovalcem Antonom Komatom. Osrednji dogodek Ekopraznika bo predstavitev ekoloških kmetij in njihovih pridelkov, ki jih bodo obiskovalci lahko tudi kupili. Na voljo bodo sezonska zelenjava, moke in mlevski izdelki, mlečni izdelki, jajca, olja, jabolka in suhomesnati izdelki. Vljudno vabljeni!
Občane obveščamo, da se Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica z naslednjim tednom seli v prostore Občine Jesenice, C. železarjev 6. Poslovni čas ter uradne ure inšpektorata in redarstva se zaradi selitve ne spreminjajo. Zaradi samega procesa selitve bo jutri, 6. 11., v manjši meri otežkočeno poslovanje inšpektorata in redarstva, zato morebitne stranke prosimo za razumevanje.
Na Gorenjskem že od 1. januarja 2013 deluje informacijska točka Evropske unije Europe Direct Gorenjska (EDIC) v partnerskem delovanju organizacij BSC Kranj, d.o.o., Razvojna agencija Zgornje Gorenjske ter Razvojna agencija Sora, d.o.o. Informacijska točka deluje kot podaljšana roka Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji. Na nas se lahko obrnete, če: imate vprašanje o Evropski uniji, vas zanima možnost zaposlovanja v EU, vas zanima selitev v državo članico EU, vas zanima brezplačno informacijsko gradivo o EU, ali pa bi radi aktivno prispevali k prihodnosti delovanja EU. V tokratni objavi bi vam radi pozornost usmerili na kohezijsko politiko.
V občini Jesenice že od leta 1998 deluje Lokalna akcijska skupina Občine Jesenice za preprečevanje odvisnosti. Vsako leto v novembru, mesecu boja proti odvisnosti, pripravi nabor aktivnosti, namenjene preprečevanju zasvojenosti, pri čemer sodelujejo tudi lokalna društva in organizacije, kot so Center za socialno delo Jesenice, Mladinski center Jesenice, Društvo Žarek, jeseniške osnovne in srednji šoli ter številni drugi.
Jesenice, 2. 11. 2015 – Vlada RS je danes v Kranju organizirala pripravljalni sestanek s predstavniki gorenjskih občin v zvezi s prihajajočim obiskom njenih predstavnikov na Gorenjskem. Sestanka se je v imenu občine Jesenice udeležil podžupan Miha Rebolj, ki je predstavnikom vlade predstavil 6 ključnih problemov, s katerimi se sooča občina Jesenice že dlje časa, med drugim problem Karavanške vode in obnove državne ceste skozi Jesenice. Vlada Republike Slovenije v sklopu svojih regijskih obiskov v mesecu decembru načrtuje obisk Gorenjske, v ta namen pa je bil danes v Kranju sklican sestanek predstavnikov vlade RS, ki so se ga udeležili tudi sekretarji vseh ministrstev, ter predstavnikov gorenjskih občin. Namen pripravljalnega sestanka je bil seznanitev s ključnimi problemi, s katerimi se soočajo lokalne skupnosti. Sestanka se je v imenu občine Jesenice udeležil podžupan Miha Rebolj, ki je predstavnikom Vlade RS predstavil naslednjih 6 problemov: Karavanška voda – koncesija za komercialno rabo vode, obnova državne ceste skozi Jesenice – R3, prenos površin Mejnega platoja Karavanke na Občino Jesenice, potrebna sanacija plazu Potoška…
Jesenice – Novembra se začenja projekt izgradnje kanalizacije za komunalno odpadno vodo na območju Cesta v Rovte–Trebež. Gre za prvo fazo projekta, vredno preko 360.000 €, druga faza bo sledila v obdobju 2017–2018. V začetku meseca novembra je predviden začetek izgradnje kanalizacije za komunalno odpadno vodo na območju Cesta v Rovte – Trebež. Projekt v celoti financira Občina Jesenice, zaradi finančne obsežnosti pa je ta razdeljen v dve fazi. Letos je predviden začetek izgradnje prve faze, ki obsega izgradnjo kanalizacijskega sistema v dolžini približno 500 m, obnovo vodovodnega omrežja in rekonstrukcijo ceste na trasi od križišča Ceste talcev s Cesto v Rovte do mostu preko vodotoka Javornik. Vrednost investicije znaša 363.897,68 € z DDV. Dela naj bi se predvidoma izvajala 180 dni oziroma do konca aprila 2016, izvajalec del pa je na javnem razpisu izbrano podjetje Garnol d.o.o. iz Kranja. Po končani prvi fazi projekta je predvidena še druga faza, ki prav tako obsega gradnjo kanalizacijskega omrežja in obnovo vodovodnega omrežja, in sicer na trasi od mosta čez potok…
Občane občine Jesenice v zvezi z izgradnjo kanalizacije za komunalno odpadno vodo in obnovo vodovodnega omrežja na Prosvetni cesti obveščamo, da se bodo predvidoma od jutri, 3. 11. 2015, izvajala dela pred mostom čez potok Bela. Promet bo oviran, vendar pa bo dostop preko mostu zagotovljen. Prosimo za razumevanje in upoštevanje prometne signalizacije in navodil izvajalcev na gradbišču.

Uporabne povezave