Javna naročila

nov  2018 22

Obnova otroškega igrišča Biba

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

 

Na podlagi 47. člena Zakona o javnem naročanju, ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15), naročnik:

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

telefon: 04/5869 200

FAX: 04/5869 270

spletna stran: http://www.jesenice.si

matična številka: 5874335000

Davčna številka:  SI39795888

Transakcijski račun: SI56 0124 1010 0007 593

 

vabi ponudnike, da podajo svojo pisno ponudbo v skladu z razpisno dokumentacijo, na osnovi javnega naročila gradenj po postopku naročila male vrednosti za Obnovo otroškega igrišča Biba.

 

Podatki o naročilu:

vrsta postopka

Naročilo male vrednosti

področje

splošno področje

mesto objave

Portal javnih naročil

Številka objave na Portalu

javnih naročil

JN008042/2018-W01

predmet naročila

gradnje

naslov naročila

Obnova otroškega igrišča Biba

 

variantne ponudbe

niso dopustne in se ne bodo upoštevale

rok veljavnosti ponudbe

16.04.2019

 

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo tega javnega naročila.

Ponudbene – pogodbene cene izbranega najugodnejšega ponudnika so fiksne in bodo veljale nespremenjene do izpolnitve pogodbenih obveznosti oz. dokončanja del.

 

S spoštovanjem!

 

 

Tomaž Tom Mencinger

                ŽUPAN

 

 

Dodatne informacije

  • Veljavno od: 22.11.2018
  • Veljavno do: 10.12.2018
Prebrano 1853 krat Nazadnje urejano na torek, 04 december 2018 13:39

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave