Obvestila za javnost

Zaradi gradnje kanalizacije za odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode, obnove vodovodnega omrežja na območju Podmežakle bo na Cesti 1. maja med hišnima številkama 97 in 108 (vzporedna cesta) predvidoma od ponedeljka 14.10.2013 popolna zapora ceste. Prosimo, da upoštevate prometno signalizacijo. Hvala za razumevanje.
Priprava na novo kurilno sezono in kaj je treba vedeti o adaptacijah in prenovah za varno uporabo kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav Jesen je obdobje, ko se začnejo nižati temperature, pred nami pa je nova kurilna sezona, ko se bomo morali v naših domovih nekaj mesecev dodatno ogrevati. Pravilno in nemoteno delovanje kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav nam zagotavlja požarno in zdravstveno varnost, hkrati pa na ta način pri ogrevanju tudi privarčujemo ter manj obremenjujemo okolje. Glavni pogoj za varno delovanje vseh naštetih naprav je njihovo redno vzdrževanje v skladu s predpisi (redni pregledi, pogostost čiščenja, meritve emisij itd.). Če svoje peči, dimnike in zračnike redno vzdržujete in jih uporabljate tudi poleti, pred kurilno sezono ni potrebe po posebnih dodatnih ukrepih. Če pa vaša kurilna naprava med poletjem miruje oz. je ne uporabljate, potem priporočamo, da sistem pred novo sezono pregleda tako dimnikar kot tudi serviser peči. Le tako si boste zagotovili brezhibno obratovanje celotnega sistema. Menjava - prenova peči, dimnika ali celotnega ogrevalnega sistema, prigraditev peletnega gorilnika (dozirnika)…
Na Jesenicah in v okolici na Hrušici se je po montaži delilnikov stroškov ogrevanja ali merilnikov toplotne energije pričelo pretirano varčevati. Vzrok za to so tudi visoke cene daljinske toplotne energije in izgube na zelo dolgi vročevodni trasi. Stanovalci blokov stolpnic so odgovorili nato s pretiranim varčevanjem s toplotno energijo. V neizoliranih stavbah se je pričela pojavljati plesen in kondenzacija vlage v ogalih zunanjih ste. Ker je temperatura zunanjih sten prenizka pod 18 stopinj Celzija. Tudi prezračevanje – zračenje ni več pravilno. Nikjer niso več dolgo časa odprta okna na kip. Ni videti tudi prezračevanja na prepih. Vse to se izvaja zato, da bi zmanjšali porabo ogrevalne energije – ceno  na položnici. Stanovalci iščejo variante, kako ceneje ogrevati z zamenjavo ogrevalnega sistema. NADOMESTNO OGREVANJE DALJINSKEMU – VROČEVODNEMU Na Hrušici v blokih se posamezni stanovalci odločajo za električno ogrevanje. To je lahko z inštaliranjem norveških radiatorjev GLAMOX in z minimalnim daljinskim ogrevanjem. Pri tem je izkoristek dober 98 % odstotkov. Še bolj posegajo v ogrevalni sistem stanovalci, ki namesto merilnika…
Zaradi gradnje kanalizacije za odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode, obnove vodovodnega omrežja in javne razsvetljave na območju Podmežakle bo od torka, 10. 9. 2013, na Cesti 1. maja, med hišnima številkama 132a in 131, popolna zapora ceste. Dela bodo predvidoma potekala tudi na odseku Podkočna med hišnima številkama 3 in 6. Prosimo, da upoštevate prometno signalizacijo. Hvala za razumevanje.
Na podlagi Odloka o uporabi športnih objektov v lasti Občine Jesenice in subvencionirani ceni najema za izvajalce letnega programa športa (Ur. l. RS št. 92/2012) objavlja Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice Razpis za najem telovadnice Osnovne šole Poldeta Stražišarja Jesenice v šolskem letu 2013/2014 1. člen Predmet razpisa je telovadnica OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice s pripadajočimi toaletnimi prostori in slačilnicami. 2. člen Telovadnico je možno najeti od ponedeljka do petka od 17. do 22. ure ter v soboto in nedeljo od 8. do 22. ure. Kadar se v telovadnici odvijajo dejavnosti šole, najem ni mogoč. V primeru izvajanja dejavnosti šole se šola posebej dogovori z najemnikom telovadnice. 3. člen Vlagatelji se na razpis prijavijo s pisno prijavo najkasneje v petnajstih (15) dneh po objavi razpisa. V prijavi vlagatelji navedejo: naziv vlagatelja (pravne osebe tudi ime in priimek zakonitega zastopnika), polni naslov vlagatelja, elektronski naslov vlagatelja, želeni termin koriščenja telovadnice, število ur tedenskega najema in morebitne opombe. 4. člen Cenik najema telovadnice je oblikovan na podlagi cenitvenega poročila in je…
Občina Jesenice je danes, 16. 8. 2013, pridobila uporabno dovoljenje za rekonstrukcijo objekta Športna dvorana Podmežakla, ki ga je Ministrstvo za infrastrukturo in prostor izdalo z odločbo št. 35106-18/2013/13-01031380.
Po EZ / energetskem zakonu je bilo izjemoma dovoljeno osnovno ogrevanje z električno energijo. V novi pa bo prepovedano brez osnovnega ogrevanja. Predlog novele EZ-1 energetskega zakona je bil v javni obravnavi do 26.06.2013, člen 231 izpostavlja prepoved uporabe električne energije za osnovno ogrevanje, razen v povezavi s toplotnimi črpalkami. Zato v vednost vsem v jeseniški občini, ki so se ali se pripravljajo na samo električno ogrevanje / odklop od daljinskega /, da bo to prepovedano po noveli zakona EZ-1.
Operativno  komunikacijski  center  na  kranjski policijski upravi je danes okoli  13.  ure  sprejel  obvestilo,  da  v  Kranju  neznana  oseba  pobira prostovoljne  prispevke in se predstavlja za zaposlenega v društvu za pomoč odvisnikom.
Žirovnica, Jesenice, Kranjska Gora, so kraji, kjer so gorenjski policisti z medobčinskim   inšpektoratom   in  redarstvom  občin  Žirovnica,  Jesenice, Kranjska  Gora  in  Gorje danes, med 9. in 13. uro, izvedli poostren nadzor prometa,  ki  je bil usmerjen predvsem k ugotavljanju prekoračitev hitrosti vožnje udeležencev v prometu.
V juliju bomo pričeli z izgradnjo kanalizacije za odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode na območju Podmežakle, ki vključuje tudi obnovo vodovodnega omrežja in javne razsvetljave. Dela bodo potekala fazno, v skladu z dogovorom z izvajalcem gradbenih del. Zaključek del je predviden v juniju 2014. V času del bo moten promet na območju Podmežakle (Cesta 1. maja, Čopova ulica, Ilirska cesta, Janševa ulica, Ledarska ulica, Medvedova ulica, Mencingerjeva ulica, Ulica Franca Jerala, Ulica Heroja Verdnika, Podkočna, Cesta Alojza Travna). Prosimo za razumevanje in upoštevanje prometne ter ostale signalizacije na gradbišču. Več o projektu... Občina Jesenice - Komunalna direkcija
Občanom in občankam občine Jesenice ter vsem ostalim obiskovalcem spletne strani iskreno čestitamo ob dnevu državnosti. Želimo vam lep in ponosa poln praznik naše domovine Sloveniije. Župan občine Jesenice Tomaž Tom Mencinger s sodelavci
Stanovanje je dobrina o kateri mnogi razmišljajo in se trudijo kako pridi do lastne strehe nad glavo. Še večja dobrina je lastna hiša, istočasno pa velika skrb in velik strošek vzdrževanja. Zato ni čudno, da slovenski pregovor pravi; »LJUBO DOMA, KDOR GA IMA !« V stari Avstriji in Jugoslaviji so železničarje selili iz kraja v kraj. Stanovali so po službenih stanovanjih in čuvajnicah. Celo življenje so se trudili za lastno streho, ker so pri upokojitvi morali zapustiti stanovanje. Ni zaman železničarski rek na Jesenicah »HAUS IST KLEIN ABER MEIN.« / Hiša je majhna, a moja. / Stanovanje je potrebno; najeti, kupiti ali pa s trudom zgraditi hišo. Stanovanje je nepremičnina, ki ima veliko vrednost in jo je zato treba skrbno vzdrževati – obnavljati. Za to pa dobimo bore malo navodil za uporabo in upravljanje. Za vsak avtomobil, tehnični aparat nam priložijo navodila v nekaj jezikih. Za stanovanje pa so navodila precej skopa ali jih ni. Ne veljajo pa za vse, ker so stanovanja zelo različna v manjših zgradbah –…
Regionalna razvojna agencija Gorenjske (BSC Kranj) je 13. maja 2013 objavila drugi javni poziv za vključitev v projekt »Podjetno v svet podjetništva 2013« za Gorenjsko. Prek poziva želijo ponovno izbrati in vključiti deset mladih visoko izobraženih brezposelnih oseb v petmesečno podjetniško usposabljanje, po zaključku katerega bodo mladi pridobili ustrezno znanje, ki je potrebno za identifikacijo in razvoj podjetniške ideje, njeno izvedbo v praksi ter za vodenje podjetja – tako bi se lahko mladi samozaposlili, zaposlili v lastnem podjetju ali zaposlili pri drugem delodajalcu.
V ponedeljek, 13.05.2013 bomo pričeli z izgradnjo primarnega vročevodnega omrežja za večstanovanjske objekte Hrušica 71 do 71 G. V času del, od 13.05. do predvidoma 15.06.2013, bo moteno parkiranje na parkirišču pred dotičnimi večstanovanjskimi objekti, oviran dostop do pošte, trgovine Mercator,gostinskega lokala in ostalih objektov na tem območju. Prosimo za razumevanje in upoštevanje prometne in ostale signalizacije na gradbišču. Občina Jesenice - Komunalna direkcija
Obveščamo vas, da bo danes, 26. aprila 2013, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje v Uradnem listu objavilo javna razpisa za ukrep 123 in ukrep 112. 1. Objava javnega razpisa iz naslova ukrepa 123 - Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom za gospodarske družbe, samostojne podjetnike, zadruge in zavode za leto 2013 Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do 14.000.000 evrov. Cilj ukrepa je izboljšati konkurenčnost kmetijskega, živilskega in gozdarskega sektorja. Vlagatelj mora z naložbo prispevati k izpolnitvi enega od naslednjih posebnih ciljev ukrepa: uvajanje novih proizvodov, tehnologij ali proizvodnih izboljšav; uvajanje učinkovitega trženja proizvodov; stabilizacija dohodkov in zagotavljanje splošne učinkovitosti in večje produktivnosti dela; uvajanje izboljšav s področja higiene, varovanja okolja in varnosti pri delu. 2. Objava 6. javnega razpisa iz naslova ukrepa 112 - pomoč mladim prevzemnikom kmetij za leto 2013 Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do 5.000.000 evrov. Cilj podpore je spodbuditi prenos kmetije na mlajšo generacijo in izboljšati starostno strukturo nosilcev kmetijskih gospodarstev, povečati razvojno in proizvodno sposobnost prevzetih kmetij. Dodatne informacije o razpisih in…
Ob rednih pregledih in nadzorih občinskih cest smo opazili, da lastniki oziroma sosedje ob občinskih cestah vegetacije še niso porezali oziroma jo uredili, kot se to od njih pričakuje. Zakon o cestah (Ur. l. št. 109/2010) namreč v 98. členu določa, da v območju nivojskega križišča občinskih cest, križišča občinske ceste z železniško progo ali v območju cestnih priključkov na občinsko cesto ter na notranji strani cestnih krivin ni dovoljeno vzpostaviti kakršnekoli vegetacije ali postaviti objekte, naprave itd, kar bi oviralo preglednost cest in križišč ali priključka. Globa za navedeni prekršek znaša 500 evrov za posameznika. Odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini Jesenice (Ur. l. št. 103/2009) v 16. členu povzema določbe zakona, pri tem pa dovoljuje višino živih mej, ograj ali drugih objektov največ 0,7 metra v višino od nivelete vozišča in najmanj 0,5 metra od roba vozišča. Kjer konfiguracija terena ne dopušča te višine je potrebno višino prilagoditi na višino, ko je še zagotovljena preglednost. Globa za navedeni prekršek znaša 200 evrov za posameznika. V kolikor…
V torek, 23. aprila 2013 ob 18. uri se nam v banketni dvorani Kolpern obeta poseben dogodek. V organizaciji SportForum Slovenija – Društvo za promocijo športa Slovenije bo namreč na sporedu dogodek z naslovom SportForum o hokeju na ledu: priložnosti na Jesenicah, priložnosti v Sloveniji. Na brezplačni prireditvi, na katero organizatorji vabijo vse hokejske navdušence (prijava je mogoče prek spletnega mesta http://hokej.sportforum.si), bomo priča razpravi o prihodnjih izzivih jeseniškega hokeja na ledu, vlogi gospodarstva pri zagotavljanju svetleče prihodnosti te športne panoge na Jesenicah, hkrati pa se bomo v družbi voditelja Dušana Dragojeviča ter uglednih gostov (Matjaž Rakovec, Dejan Kontrec, Miha Rebolj, Rudi Hiti, Slavko Kanalec…) dotaknili tudi vprašanja, kako zadnje izjemne uspehe na reprezentančni ravni čim bolje izkoristiti za splošni razvoj hokeja na ledu na sončni strani Alp. V konstruktivni razpravi bodo seveda lahko sodelovali tudi vsi udeleženci konference, po njenem zaključku pa bo na vrsti še pogostitev v preddverju banketne dvorane. V SportForum Slovenija – Društvo za promocijo športa Slovenije bodo v sodelovanju z iTAK Šport v žrebanju…
Ministrstvo  za  notranje  zadeve  poziva vse tujce z dovoljenjem za stalno prebivanje  v  Sloveniji,  naj  čim  prej,  najkasneje pa do 18. maja 2013, zamenjajo  dovoljenje  za stalno prebivanje v obliki nalepke v potnem listu za dovoljenje v obliki kartice. Kartična  oblika  dovoljenja  je  bila  uvedena  z  novim zakonom o tujcih, nalepka  pa  velja le še do omenjenega datuma. S tem se bodo tujci izognili morebitnim   nevšečnostim   pri   dokazovanju   svojega   statusa   in  pri uveljavljanju  pravic,  ki  izhajajo  iz tega statusa, vključno z nemotenim potovanjem   zunaj   Republike   Slovenije.  Zmanjšali  bodo  tudi  možnost ponareditve  listine. Dovoljenje za stalno prebivanje lahko tujci zamenjajo pri  upravni  enoti  na območju, kjer prebivajo. Stroški kartice znašajo 12 evrov. Dovoljenja  za  prebivanje v obliki samostojne listine, to je kartice, so v EU  začeli  izdajati  maja  2011 zaradi obveznosti po Uredbi Sveta (ES) št. 1030/2002  o  enotni  obliki dovoljenja za prebivanje za državljane tretjih držav.  Državam članicam uredba dovoljuje, da se dovoljenja za prebivanje v obliki  nalepke  uporabljajo še dve leti po uvedbi dovoljenja za prebivanje kot samostojne…
Sodobne ogrevalne tehnike si ne moremo predstavljati brez regulacije temperature, predtoka vode. Daleč so že časi, ko je pri starih kotlih reguliral dotok zraka temperaturni regulator /najbolj znan je bil SAMSON, zato se je to ime uporabljalo za te naprave. Pri malomarni nastavitvi te naprave so bile napake; Previsoka temperatura – verižica je preskočila ročico regulatorja. Če se je staknila verižica pa ni bilo dovolj zgorevnega zraka, zato kotel ni ogreval je tlelo v njem. Moderne regulacijske naprave, razvoj elektronike so regulacijo izpopolnile do visoke stopnje in zanesljivosti. Za regulacijo temperature v bivalnih prostorih je najbolj uporaben termostatski ventil. Ta naprava uravnava – regulira temperaturo v prostoru in jo uravnava po nastavljeni – želeni vrednosti. PRIHRANEK OGREVALNE ENERGIJE S TERMOSTATSKIMI VENTILI JE DO 15 % ODSTOTKOV.

Uporabne povezave