Obvestila za javnost

V občini Jesenice se bo od marca do junija 2016 odvijal projekt »DOBRO SEM«, ki se izvaja pod okriljem Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste–Polje in ga sofinancira Ministrstvo za zdravje. Projekt je usmerjen v izobraževanje in ozaveščanje ranljivih skupin posameznikov, tako da bodo ti lahko lažje vplivali na svoje duševno zdravje in počutje ter ga vzdrževali in varovali. V okviru projekta bo na Jesenicah izvedenih 12 brezplačnih delavnic, ki bodo potekale vsako sredo od 17. do 19. ure v sejni sobi Zdravstvenega doma Jesenice, Cesta maršala Tita 78. Srečanja so namenjena mladim od 18 do 30 let, ki se soočajo z nezaposlenostjo in finančno ali socialno negotovostjo, ter dolgotrajno brezposelnim staršem mladoletnih otrok oziroma otrok v socialno-ekonomskih stiskah,  potekala pa bodo v manjši skupini (10 do 15 oseb). Pričetek delavnic bo v sredo, 2. marca 2016, prijave pa zbirajo na elektronskem naslovu Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., kamor lahko pišete tudi za več informacij o samem projektu in delavnicah. Več o projektu in delavnicah najdete tudi v priloženem vabilu. Vljudno vabljeni. 
Obveščamo vse obiskovalce, kupce in prodajalce, da  Tržnica Jesenice obratuje vsako soboto  od 7. do 13. ure. Ekološka tržnica obratuje vsak tretji četrtek v mesecu od 16. do 18. ure.  Plezalna stena deluje nemoteno vse dni v tednu  in sicer od 16. do 22. ure ter od 8. do 16. ure po predhodni najavi. Informacije: tel. 04. 5869 289, e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. Veselimo se vašega obiska
Drage občanke, dragi občani! Občina Jesenice se priključuje akciji Skupnosti občin Slovenije, imenovani ODPRTA VRATA, ki bo v številnih občinah po Sloveniji potekala 17. februarja 2016. S skupno akcijo občin članic in Skupnosti občin Slovenije želimo opozoriti na številne dobre in uspešne projekte slovenskih občin ter tako vam, drage občanke in občani, predstaviti dobro delo naše občine. Občina Jesenice bo tako v sredo, 17. februarja 2016, od 13. do 15. ure organizirala Dan odprtih vrat. Na ta dan bo mnogo občin po Sloveniji občankam in občanom tudi na ta način odprlo vrata, pokazalo koliko dobrega je bilo narejenega in utrlo pota dobremu sodelovanju z občankami in občani še naprej. Župan Tomaž Tom Mencinger bo s svojimi sodelavci vsem zainteresiranim občankam in občanom predstavil delo občinske uprave ter si vzel čas za pogovor tudi o drugih, za prebivalce naše občine pomembnih temah. Želimo si, da bi skupaj z vami počastili razvoj na lokalni ravni ter skupaj raziskali vaše želje po razvoju našega lokalnega okolja. Veseli bomo druženja z vami.
Občina Jesenice obvešča, da bosta javna razpisa s področja športa (Javni razpis za dodelitev sredstev za programe s področja športa v letu 2016 in Javni razpis za sofinanciranje dela plačila trenerjev, ki izvajajo programe, namenjeni vzgoji otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport v letu 2016), objavljena en dan kasneje od načrtovanega, in sicer v torek, 16. februarja 2016. Datum javnega razpisa zamikamo zaradi kasnejše objave Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o dodeljevanju sredstev za programe s področja športa v občini Jesenice v Uradnem listu, ki je osnova za objavo javnega razpisa. Javna razpisa bosta objavljena na spletni strani Občine Jesenice pod rubriko »Javna naročila in razpisi«. Pripravil: Oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve
Jesenice, 1. 2. 2016 – Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je v oktobru objavilo razpis za pridobitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje »Celostne prometne strategije« v občinah, na katerega se je prijavila tudi Občina Jesenice. Konec januarja je ta prejela sklep ministrstva, na podlagi katerega je upravičena do evropskih kohezijskih sredstev v višini 34.836,07 €. Pogodba o sofinanciranju bo z ministrstvom podpisana do začetka marca 2016.
Jesenice, 29. 1. 2016 – Občina Jesenice je julija lani z Vlado RS podpisala sporazum o odpisu dolgov, v okviru katerega naj bi upniki dolžnikom odpisali dolgove. Sporazum je poleg Občine Jesenice podpisalo tudi jeseniško javno komunalno podjetje JEKO-IN d.o.o. Jesenice. Na podlagi podpisanega sporazuma in prejetih vlog je bilo skupno 36 upravičencem odpisanega skoraj 35.000 € dolga. Upniki, ki so lahko odpisali dolg na podlagi podpisanega sporazuma med Vlado RS in Občino Jesenice, so bili vrtec in osnovne šole na območju občine Jesenice, ki so dolžnikom, ki so izpolnjevali pogoje za upravičenost do odpusta dolgov, odpisali dolg iz naslova neplačila vrtca oziroma šolske prehrane v osnovnih šolah (nastal pred 30. 12. 2013 in je na dan 31. 12. 2014 zapadel za več kot 12 mesecev in ga v tem času ni bilo mogoče izterjati). Vrtec Jesenice in štiri jeseniške osnovne šole (OŠ Toneta Čufarja, OŠ Prežihovega Voranca, OŠ Koroška Bela, OŠ Poldeta Stražišarja) so morebitni dolg lahko odpisale na podlagi predhodnega soglasja župana občine Jesenice, javno komunalno podjetje…
Jesenice, 29. 1. 2016 – Januarska seja Občinskega sveta občine Jesenice je bila ena manj obsežnih v zadnjem obdobju, saj je bilo na dnevnem redu le 12 točk, župan Tomaž Tom Mencinger pa je sejo z vsemi potrjenimi sklepi lahko zaključil v manj kot treh urah. Svetniki so na seji med pomembnejšimi točkami obravnavali prvi Predlog Novelacije Občinskega razvojnega programa občine Jesenice 2011 – 2025 ter potrdili prejemnike letošnjih priznanj Občine Jesenice in potrdili mandat direktorici Gledališča Toneta Čufarja Jesenice, ki ga bo tudi naslednja štiri leta vodila dosedanja direktorica Branka Smole. Člani Občinskega sveta občine Jesenice so se na začetku seje najprej seznanili s predstavitvijo strategije nadaljnjega razvoja Radia Triglav, ki ga je predstavil novi lastnik Leo Oblak, direktor podjetja Infonet Media d.d.. Oblak je svetnikom zagotovil, da bo Radio Triglav tudi naprej ohranil status radijske postaje posebnega pomena, ohranil bo tudi lokacijo in lokalno ekipo sodelavcev, posodobili pa bodo računalniško programsko opremo, glasbeni arhiv in produkcijo lokalnih novic, osvežili zvočno podobo, dodatno izšolali kader s pomočjo tujih…
Kdaj: 3. februar 2016, ob 17.00Kje: Kolpern na Stari savi – dvorana spodaj Občinski razvojni program 2011–2025 (ORP) je temeljni strateški dokument občine, ki opredeljuje vizijo razvoja Občine Jesenice do leta 2025, strateške cilje v tem obdobju, prioritete ter programe in projekte, ki so potrebni za uresničevanje strateških ciljev, in je bi sprejet na 11. seji Občinskega sveta, dne 27. 10. 2011.
Stuttgart, 22. januar 2016 - Vseslovenski projekt Mreža postajališč za avtodome po Sloveniji je v enem letu aktivnosti postavil dobre temelje za prihodnje delo, v teh dneh pa se predstavlja na največjem sejmu za turizem in prosti čas CMT Stuttgart 2016. 
Občinski razvojni program 2011–2025 (ORP) je temeljni strateški dokument občine, ki opredeljuje vizijo razvoja Občine Jesenice do leta 2025, strateške cilje v tem obdobju, prioritete ter programe in projekte, ki so potrebni za uresničevanje strateških ciljev, in je bil sprejet na 11. seji Občinskega sveta, dne 27.10.2011. Kljub temu, da gre za dolgoročni strateški dokument, ga je potrebno zaradi sprememb, ki vplivajo na njegovo izvajanje, spremljati in v primeru večjih odstopanj tudi uskladiti z novonastalim stanjem tako na področju družbeno gospodarskih gibanj, kot na področjih novih potreb in razpoložljivih možnosti v lokalni skupnosti. V samem procesu priprave novelacije dokumenta smo že poskušali vključiti večino sprememb in predlogov strokovne javnosti, vendar pa menimo, da je za dokončno pripravo tega dokumenta potreben tudi konsenz široke javnosti, torej večine občanov, zato dokument dajemo v javno razgrnitev, ki bo trajala od 15. januarja do 1. februarja 2016.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je danes objavilo okvirni terminski načrt objave javnih razpisov za ukrepe PRP 2014–2020 v letu 2016. Terminski načrt podrobneje opredeljuje javne razpise objavljene v prvi polovici leta 2016, za drugo polovico pa so zapisani samo predvideni javni razpisi brez natančneje opredeljene časovnice. Določeni javni razpisi so vezani na še neobjavljene uredbe, tako da bo natančnejša opredelitev sledila po objavi manjkajočih uredb (np. Uredba za sheme kakovosti in skupine proizvajalcev, Uredba za ukrep Sodelovanje). Predvideni termini objav javnih razpisov za ukrepe/podukrepe PRP 2014-2020 so zgolj informativne narave in se lahko spreminjajo. Vir: http://www.program-podezelja.si/sl/infoteka/sporocila-za-javnost/500-4-1-2016-okvirni-terminski-nacrt-objave-javnih-razpisov-za-ukrepe-prp-2014-2020-v-letu-2016
Selitev nujne medicinske pomoči ZD Jesenice v nove prostore Urgentnega centra bo potekala v noči iz četrtka, 14. 1. 2016 na petek, 15. 1. 2016. Enota nujne medicinske pomoči začne delovati na novi lokaciji v petek, 15.1.2015 ob 7.00 uri. Do omenjenega datuma in ure bo enota nujne medicinske pomoči v neokrnjenem obsegu delovala v prostorih ZD Jesenice. Po 15.1.2016 bodo prostori Zdravstvenega doma Jesenice za paciente oz. obiskovalce odprti od 6.00 ure zjutraj do 20.00 ure zvečer. Ob vikendih in praznikih bo ZD Jesenice v celoti zaprt. V prostorih ZD Jesenice po 15. 1. 2016 ne bo delovala nobena dežurna služba več in bodo morali vsi nujni bolniki obiskati prostore Urgenetnega centra na lokaciji Splošne bolnišnice Jesenice, Cesta maršala Tita 112.
Osma redna seja Sveta krajevne skupnosti Blejska Dobrava je bila v sredo, 9. decembra 2015, ob 14.00. v posebni sobi gostilne Pri Jurč na Blejski Dobravi.
Na Jesenicah se nam letos obeta pester zaključek leta s številnimi prireditvami. V soboto zvečer bomo dogajanje začeli s koncertom skupine Express band, ki bo na Trgu Čufarjevega trga zabavala staro in mlado. Od ponedeljka do srede bo organiziran novoletni sejem, ki letos nudi še posebej pestro ponudbo. Poleg sejemske ponudbe bodo namreč na stojnicah svojo dejavnost predstavila tudi različna jeseniška društva, obiskovalci pa se bodo lahko med stojnicami sprehodili od Trga Toneta Čufarja do podhoda Podmežkla (pri restavraciji Ejga). Vzporedno s sejmom bodo vsak dan od 17.00 do 20.00 organizirani tudi različni spremljevalni dogodki. V ponedeljek bo tako na trasi Trg Toneta Čufarja - podhod Podmežakla - Trg Toneta Čufarja organiziran pohod jeseniških športnikov in športnih društev z baklami (med drugim se ga bodo udeležili tudi prva slovenska dobitnica olimpijske medalje Alenka Dovžan, evropski ter svetovni mladinski prvak v metu kopja Matija Muhar ter uspešna plavalka svetovnega kova Anja Klinar). Pohodu se bodo pridružili tudi člani Pihalnega orkestra Jesenice - Kranjska Gora in jeseniške mažoretke. Torek in sreda…
Jesenice, 23. 12. 2015 – Občinski svet občine Jesenice je včeraj na svoji 10. redni seji obravnaval 20 točk, med katerimi je bila zagotovo najpomembnejša druga obravnava proračuna občine Jesenice za leto 2016. Ta je bil tudi letos sprejet z večino – od 27 prisotnih svetnikov jih je 26 glasovalo za predlog proračuna in le eden proti.
Praznični december je čas druženja, zabave in veselja. V krajevni skupnosti Blejska Dobrava v tem času organiziramo prireditvi, na kateri Vas vljudno   VABIMO PRIŽIGANJE LUČK NA NOVOLETNI JELKI, ki bo v torek, 22. 12. 2015 ob 17.30 uri, v vaškem jedru na Blejski Dobravi   in   TRADICIONALNO PRIREDITEV »ŽEGNANJE KONJ«, ki bo v soboto, 26. 12. 2015 ob 11.00 uri, v vaškem jedru na Blejski Dobravi.     V letu  2016 Vam želimo obilo osebne sreče, zdravja in zadovoljstva ter obilo delovnih in poslovnih uspehov.   Svet  Krajevne skupnosti Blejska Dobrava
Občina Jesenice je v začetku tega tedna s strani Upravne enote Jesenice prejela gradbeno dovoljenje za novo gradnjo dovozne ceste Lipce - Črna vas s komunalno infrastrukturo. V začetku januarja oziroma po sprejemu proračuna občine Jesenice za leto 2016 bodo objavljeni javni razpisi za izbiro izvajalca, nato pa se bo lahko pričela tudi izgradnja. Celoten projekt cestne povezave od križišča z regionalno cesto Jesenice–Kočna–Gorje (na mestu sedanjega križišča za uvoz in izvoz z avtoceste) pri poslovnem objektu Pančur do območja Črna vas je sicer vreden čez 1,1 milijona evrov, za njegov začetek pa je Občina Jesenice v trenutnem predlogu proračuna za leto 2016 namenila skoraj pol milijona evrov. Zaključek projekta je, ob zagotovitvi zadostnih sredstev v proračunu, načrtovan v letu 2017.
Pred začetkom prazničnega meseca decembra Občina Jesenice obvešča vse nosilce gostinske dejavnosti na območju občine Jesenice, ki nameravajo v času praznikov obratovati dlje od prijavljenega obratovalnega časa, naj pravočasno zaprosijo za izdajo soglasja za posamezen gostinski obrat. V posamezni vlogi lahko upravičenci zaprosijo za enkratno podaljšanje obratovalnega časa za največ 4 dni. Vlogo za enkratno podaljšanje obratovalnega časa gostinskega obrata naj nosilci gostinske dejavnosti vložijo na Občino Jesenice vsaj 4 dni pred začetkom prve prireditve. Naj ob tem še opomnimo vse nosilce gostinske dejavnosti, da morajo na Občini prijaviti tudi redni obratovalni čas in pridobiti soglasje Občine, v kolikor vsakodnevno obratujejo tudi v podaljšanem obratovalnem času. Obrazci za prijavo obratovalnega časa oziroma obrazci za prijavo enkratnega podaljšanja obratovalnega časa so na voljo v sprejemni pisarni Občine Jesenice in na spletni strani Občine Jesenice na povezavi http://www.jesenice.si/sl/za-obcana/vloge-obrazci/obrazci-oddelka-za-gospodarstvo Za več informacij lahko pišete na e-mail Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. oz. pokličete na tel. št. 04 5869 260.
Vso zainteresirano javnost obveščamo, da je Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije v začetku novembra objavil javni razpis za sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2015/2016. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem, ki izplačujejo kadrovske štipendije dijakom oziroma študentom od vključno šolskega/študijskega leta 2015/2016 do zaključka trenutnega izobraževalnega programa posameznega štipendista. Rok za oddajo vlog je do vključno 31. 3. 2016 oziroma do porabe sredstev. Celotno besedilo in pogoje razpisa najdete na naslednji povezavi: http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/sofinanciranje-kadrovskih-stipendij-delodajalcem-203-jr/
Jesenice – Občinski svet občine Jesenice je danes na svoji 9. redni seji obravnaval 17 točk, ena pa je bila na predlog župana umaknjena z dnevnega reda. Med najpomembnejšimi točkami dnevnega reda je bil predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2016 v prvi obravnavi, ki ga je Občinski svet občine Jesenice, tako kot ostale sklepe, potrdil. Svetniki in svetnice so 9. redno sejo začeli z umikom točke Predlog Odloka o spremembah odloka o ustanovitvi JEKO-IN, javnega komunalnega podjetja, d.o.o., Jesenice. Umik je predlagal župan zaradi potrebe po predhodni ureditvi razmerij med Občino Jesenice in Občino Žirovnica (ustanoviteljici javnega podjetja), predlog odloka pa bo ponovno dan na dnevni red decembrske seje Občinskega sveta. Sprejeta sta bila tudi Statut občine Jesenice v drugi obravnavi in Poslovnik o delu Občinskega sveta občine Jesenice v prvi obravnavi, hkrati pa so svetniki po hitrem postopku sprejeli tudi predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Ljudska univerza Jesenice. Sprememba Odloka razširja področje delovanja Ljudske univerze Jesenice oziroma dopolnjuje seznam njihovih…

Uporabne povezave