Skok na osrednjo vsebino

Novice

feb  2020 12

S konceptom kolesarskega in peš omrežja do uporabnikom bolj prijaznih površin

Občina Jesenice je 2017 sprejela Celostno prometno strategijo, s katero sledi konceptu ureditve na področju prometa, vključujoč vidike trajnostne mobilnosti, in sicer tako, da se posebna pozornost nameni povečanju prometne varnosti, površinam za odvijanje peš prometa, dograditvi omrežja kolesarskih poti in pešpoti na manjkajočih delih tako, da se vzpostavi sistem povezav znotraj naselij, med posameznimi naselji ter perspektivnim območjem za razvoj turizma na območju občine Jesenice. V ta namen je prejšnje leto naročila izdelavo Koncepta kolesarskega in peš omrežja v občini Jesenice, ki predstavlja idejno zasnovo dopolnitve kolesarskih in peš površin v občini Jesenice, z namenom, da se čimprej vzpostavi povezanost obstoječih kolesarskih in peš površin v celovito omrežje, ki bo povezalo posamezne dele občine oz. mesta Jesenice med seboj.

Koncept vsebuje analizo sedanjega stanja kolesarskega in peš omrežja, ugotovitve glavnih težav sedanjega stanja, ugotovitve potreb po zagotovitvi kolesarskih površin znotraj mesta za potrebe vsakodnevnih migracij – izhodišče in cilj poti, zasnovo kolesarskega omrežja, umestitev kolesarskih površin ter površin za pešce v prostor. Predvideni ukrepi so razdeljeni na kratkoročne in srednjeročne. V sklopu kratkoročnih ukrepov so predlagani ukrepi, ki so potrebni, da se čimprej vzpostavi neprekinjeno povezano omrežje obstoječih površin za kolesarje in pešce. Ti ukrepi obsegajo predvsem izgradnjo manjkajočih delov med obstoječimi površinami in označitev obstoječih prometnih površin za kolesarski in peš promet. V sklopu srednjeročnih ukrepov so podani ukrepi, ki zahtevajo večja finančna sredstva in se bodo izvajala v sklopu drugih večjih projektov ali samostojno kot novogradnje ali kot dograditev obstoječih prometnih površin. Hkrati so bili v okviru projekta predvideni tudi nekateri dolgoročni ukrepi, ki naj bi jih upoštevali pri prostorskem načrtovanju v prihodnosti.

S Konceptom kolesarskega in peš omrežja v občini Jesenice  se zasledujejo cilji, zastavljeni s Celostno prometno strategijo Občine Jesenice. Dokument je podlaga za vzpostavitev učinkovitega in uporabnikom prijaznega omrežja kolesarskih in peš povezav v občini. Ker naj bi ta prebivalce spodbujal k uporabi trajnostno mobilnih oblik transporta za vsakdanje opravke (služba, nakupi, ostali opravki, rekreacija …), pa imajo tudi ti možnost sodelovanja pri pripravi končne verzije dokumenta. Gradivo je namreč do petka, 21. februarja 2020, javno razgrnjeno v prostorih Občine Jesenice ter na spletni strani Občine Jesenice, organizirana pa je tudi javna obravnava razgrnjenega dokumenta, ki bo v sredo, 19. februarja ob 16.00 v banketni dvorani Kolpern na Stari Savi. Med javno razgrnitvijo in obravnavo lahko na osnutek Koncepta kolesarskega in peš omrežja v občini Jesenice dajo pripombe in predloge vsi zainteresirani organi, organizacije in posamezniki. Dokument bo obravnaval tudi Občinski svet občine Jesenice predvidoma meseca marca. Občane občine Jesenice in zainteresirano javnost lepo vabimo k podajanju pripomb in predlogov ter k udeležbi na javni obravnavi.

Prebrano 2675 krat Nazadnje urejano na sreda, 12 februar 2020 15:21

Oddajte komentar

Prepričajte se, da vnesete vse obvezne podatke, označene z zvezdico (*). HTML koda ni dovoljena.

Uporabne povezave