Javne objave

jul  2013 02

Namera o oddaji poslovnega prostora v objektu Cesta Borisa Kidriča 37c v najem

Občina Jesenice, kot lastnica poslovnega prostora v objektu Cesta Borisa Kidriča 37c, Jesenice, v skladu s 48. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/2011 in spr.) objavlja namero, da bo v mesecu juliju 2013 oddala v najem poslovni prostor v objektu Cesta Borisa Kidriča 37c, Jesenice. Občina Jesenice bo poslovni prostor v objektu Cesta Borisa Kidriča 37c, Jesenice oddala v najem z neposredno pogodbo

OBČINA JESENICE
ŽUPAN
TOMAŽ TOM MENCINGER

Prebrano 2350 krat