Javne objave

jul  2013 22

Namera o sklenitvi najemne pogodbe Oaza bistro

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 86/2010 in spr.) ter 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/2011 in spr.), Občina Jesenice objavlja naslednjo:

N A M E R O

Občina Jesenice, kot  lastnica nepremičnine s parc. št. 468/6 k.o. k.o. 2175 – Jesenice objavlja namero, da bo z Oaza bistro Iztok Morič s.p., Cesta maršala Tita 55, 4270 Jesenice, sklenila Najemno pogodbo za del nepremičnine s parc. št. 468/6 k.o. 2175 - Jesenice, in sicer za obdobje od 01.09.2013 do 10.09.2013.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15. dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.

Župan občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger

Številka: 478-74/2013

Prebrano 2424 krat