Javne objave

jun  2013 13

Namera o sklenitvi najemne pogodbe

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 86/2010 in spr.) ter 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/2011 in spr.), Občina Jesenice objavlja naslednjo:

N A M E R O

Občina Jesenice, kot  lastnica nepremičnine s parc. št. 523/54 k.o. k.o. 2637 – Prihodi objavlja namero, da bo z Andrejem Brečkom in Bahun Zdenkom sklenila Najemno pogodbo za del nepremičnine s parc. št. 523/54 k.o. 2637 – Prihodi, in sicer za dobo 1 (enega) leta z možnostjo podaljšanja.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15. dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.

Župan občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger

Številka: 478-55/2013, 478-67/2013

Prebrano 2325 krat Nazadnje urejano na četrtek, 27 junij 2013 14:35