Javne objave

apr  2015 16

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Številka: 478-23/2015, 478-22/2015

Občina Jesenice, na podlagi tretjega odstavka 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list  RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14), objavlja naslednjo:

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Občina Jesenice objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi neprave stvarne služnosti na nepremičninah s parc. št.  2036/0 k.o. 2176 Blejska Dobrava (ID 356399), 2038/0 k.o. 2176 Blejska Dobrava ID (1364166) in 2629/1 k.o. 2175 Jesenice (ID 1312687).

Predmet pogodbe bo ustanovitev služnostne pravice dostopa (peš hoje in vožnje), uporabe, gradnje, obratovanja, vzdrževanja, nadzora in obnove KKS omrežja.

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od dneva objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.

 

OBČINA JESENICE
ŽUPAN
Tomaž Tom Mencinger

Prebrano 1333 krat Nazadnje urejano na četrtek, 16 april 2015 14:28