Javne objave

apr  2015 16

Javno naznanilo o določitvi statusa grajenega javnega dobra

Številka: 478-72/2010

Občina Jesenice, Komunalna direkcija, izdaja na podlagi 94. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS št. 80/99 in spr., v nadaljevanju ZUP), v zadevi vpisa zaznambe javnega dobra lokalnega pomena v lasti Občine Jesenice, naslednje

J A V N O   N A Z N A N I L O

Z dnem 16.4.2015 se na oglasno desko Občine Jesenice, Komunalne direkcija, Cesta železarjev 6, Jesenice, izobesi odločba, št. 478-72/2010-42, z dne 15.4.2015, o določitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena nepremičninama s parc. št. 1844/1 k.o. 2176 – Blejska Dobrava (ID 4970982) in 701/1 k.o. 2176 – Blejska Dobrava (ID 2048933).

Dr. Primož Ažman
Višji svetovalec III

Prebrano 1133 krat Nazadnje urejano na četrtek, 16 april 2015 14:27