Zasedanja Občinskega sveta sklica 2010 - 2014

maj 2012 24

18. seja Občinskega sveta sklica 2010 - 2014

Kdaj:  24. maj 2012 ob 17:00
Kje: sejna soba Občine Jesenice

Zapisnik 18. seje Občinskega sveta, ki je bila 24.5.2012

 

Dnevni red

Točka 18. seja Občinskega sveta sklica 2010 - 2014, ki je bila 24.5.2012

 1. Potrditev besedila zapisnika 17. redne seje, s poročilom o realizaciji sprejetih sklepov Občinskega sveta, ki je bila 24.4.2012.
 2. Predstavitev delovanja Razvojne Agencije Zgornje Gorenjske (ustno na seji sveta).
 3. Predlog Odloka o spremembi odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja Tržnice Jesenice – HITRI POSTOPEK.
 4. Predlog Soglasja k Splošnim pogojem za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja v občini Jesenice, s predlogom Terminskega plana izvedbe aktivnosti za uveljavitev Spološnih pogojev - NADALJEVANJE DRUGE OBRAVNAVE.
 5. Predlog Odloka o občinskih cestah v občini Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA.
 6. Predlog Prometnega modela in Prometne študije za občino Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA.
 7. Predlog obvezne razlage 11. čena Odloka o zazidalnem načrtu Poslovna cona Jesenice.
 8. Poročilo o obratovanju odlagališča Mala Mežakla in informacija o postopkih za zagotovitev predpisanih ravnanj s komunalnimi odpadki na odlagališču Mala Mežakla
 9. Informacija o postopku usklajevanja predloga Odloka o kategorizaciji občinskih cest.
 10. Poročilo o poslovanju Razvojnega centra Jesenice d.o.o. družba za razvoj novih materialov in tehnologij,  od ustanovitve do 30.3.2012.
 11. Vprašanja in pobude (odgovori na vprašanja in pobude).
   Tocka_00_-_Sklic_18._redne_seje_sveta_-_24.5.2012.pdf 63.37 Kb

Točka 1. Potrditev besedila zapisnika 17. redne seje, s poročilom o realizaciji sprejetih sklepov Občinskega sveta, ki je bila 24.4.2012.

Točka 2. Predstavitev delovanja Razvojne Agencije Zgornje Gorenjske (ustno na seji sveta).

Točka 3. Predlog Odloka o spremembi odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja Tržnice Jesenice – HITRI POSTOPEK.

Točka 4. Predlog Soglasja k Splošnim pogojem za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja v občini Jesenice, s predlogom Terminskega plana izvedbe aktivnosti za uveljavitev Spološnih pogojev - NADALJEVANJE DRUGE OBRAVNAVE.

Točka 5. Predlog Odloka o občinskih cestah v občini Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA.

Točka 6. Predlog Prometnega modela in Prometne študije za občino Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA.

Točka 7. Predlog obvezne razlage 11. čena Odloka o zazidalnem načrtu Poslovna cona Jesenice.

Točka 8. Poročilo o obratovanju odlagališča Mala Mežakla in informacija o postopkih za zagotovitev predpisanih ravnanj s komunalnimi odpadki na odlagališču Mala Mežakla

Točka 9. Informacija o postopku usklajevanja predloga Odloka o kategorizaciji občinskih cest.

Točka 10. Poročilo o poslovanju Razvojnega centra Jesenice d.o.o. družba za razvoj novih materialov in tehnologij,  od ustanovitve do 30.3.2012.

Točka 11. Vprašanja in pobude (odgovori na vprašanja in pobude).

Prebrano 4205 krat Nazadnje urejano na petek, 22 junij 2012 09:56