Zasedanja Občinskega sveta sklica 2010 - 2014

feb  2011 25

5. seja Občinskega sveta sklica 2010 - 2014

Kdaj:

24. februar 2011 ob 17:00
Kje: sejna soba Občine Jesenice

Zapisnik 5. redne seje Občinskega sveta z dne 24.2.2011

 

Dnevni red

Točka 00. Sklic 05. redne seje Občinskega sveta, ki bo v četrtek 24.2.2011

 1. Potrditev besedila zapisnika 4. redne seje, s poročilom o realizaciji sprejetih sklepov Občinskega sveta, ki je bila 27.1. 2011.
 2. Predlog Obvezne razlage 14. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje v občini Jesenice (planska celota J5 in J6) – HITRI POSTOPEK.
 3. Predlog Obvezne razlage 6. člena Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Plavški travnik II - Vrbje – HITRI POSTOPEK.
 4. Predlog Odloka o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja Tržnice Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA.
 5. Predlog Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Jesenice
 6. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sprejemu otrok v VVO Jesenice.
 7. Premoženjsko pravne zadeve:
  7.1 Dopolnitev letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti občine Jesenice za leto 2011
  7.2 Dopolnitev letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2011.
 8. Predlog za podelitev priznanj občine Jesenice v letu 2011.
 9. Predlog soglasja za spremembo cen za uporabo vozil in delovnih strojev za letno in zimsko vzdrževanje javnih površin.
 10. Predlog Operativnega programa oskrbe s pitno vodo za občino Jesenice za obdobje od 2011 do 2017, s poudarkom na ukrepih Programa, ki bodo izvedeni do 31. decembra 2014.
 11. Predlog soglasja k Programu dela s finančnim načrtom Razvojne Agencije Zgornje Gorenjske za leto 2011.
 12. Predlog Poročila župana o realizaciji sklepov sprejetih na sejah Občinskega sveta za obdobje 4.11.2010 – 27.1.2011 – I. trimesečje.
 13. Vprašanja in pobude (z odgovori na vprašanja in pobude).

Točka 01. Potrditev besedila zapisnika 4. redne seje, s poročilom o realizaciji sprejetih sklepov Občinskega sveta, ki je bila 27.1. 2011

Točka 02. Predlog Obvezne razlage 14. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje v občini Jesenice (planska celota J5 in J6) – HITRI POSTOPEK

Priložen je veljavni odlok

Točka 03. Predlog Obvezne razlage 6. člena Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Plavški travnik II - Vrbje – HITRI POSTOPEK

Priložen je veljavni odlok

Točka 04. Predlog Odloka o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja Tržnice Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA

Obrazložitev in predlog Odloka

Točka 05. Predlog Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Jesenice

Obrazložitev in predlog Pravilnika

Točka 06. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sprejemu otrok v VVO Jesenice

Obrazložitev in besedilo Pravilnika ter veljavni Pravilnik

Točka 07. Premoženjsko pravne zadeve-razpolaganje:

7.1 Dopolnitev letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti občine Jesenice za leto 2011

7.2 Dopolnitev letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženjem v lasti občine Jesenice za leto 2011

Točka 08. Predlog za podelitev priznanj občine Jesenice v letu 2011

Obrazložitev in predlog Sklepa za podelitev naziva Častni občan

Točka 09. Predlog soglasja za spremembo cen za uporabo vozil in delovnih strojev za letno in zimsko vzdrževanje javnih površin

Mnenje in predlog za spremembo cen

Točka 10. Predlog Operativnega programa oskrbe s pitno vodo za občino Jesenice za obdobje od 2011 do 2017, s poudarkom na ukrepih Programa, ki bodo izvedeni do 31. decembra 2014

Mnenje in Operativni Program

Točka 11. Predlog soglasja k Programu dela s finančnim načrtom Razvojne Agencije Zgornje Gorenjske za leto 2011

Mnenje in Program za leto 2011

Točka 12. Predlog Poročila župana o realizaciji sklepov sprejetih na sejah Občinskega sveta za obdobje 4.11.2010 – 27.1.2011 – I. trimesečje

Točka 13. Vprašanja in pobude (z odgovori na vprašanja in pobude)

Prebrano 3965 krat Nazadnje urejano na petek, 20 maj 2011 09:26