Skok na osrednjo vsebino

Medijsko središče

Volivke in volivci s stalnim prebivališčem na območju Upravne enote Jesenice in so vpisani v volilni imenik Okrajne volilne komisije Jesenice, ki bodo na dan glasovanja 02. 12. 2012 odsotni, lahko predčasno glasujejo na posebnem volišču na sedežu Okrajne volilne komisije Jesenice, Cesta železarjev 6A, Jesenice. Predčasno glasovanje bo potekalo v prostorih Upravne enote Jesenice, Cesta železarjev 6/A ( stavba nasproti krožišča) v 1. nadstropju v pisarni št. 118. Volišče je dostopno invalidnim osebam. Predčasno je možno glasovati: v torek    27. 11. 2012  od 9. do 17. ure, v sredo   28. 11. 2012  od 9. do 17. ure in v četrtek 29. 11. 2012  od 9. do 17. ure. Predsednik ali član volilnega odbora ugotovi istovetnost volivca na podlagi osebnega dokumenta, ki izkazuje osebne podatke volivca. dr. Peter Rudolf Predsednik Okrajne volilne komisije
V začetku novembra so postale pravnomočne vse izbire izvajalcev investicije dvorana Podmežakla – II. faza in dne 19. 11. 2012 je Občina Jesenice Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport poslala obvestilo, da so bile izbranima izvajalcema v podpis poslane pogodbe. Prejeli smo odgovor Ministrstva, da izvajalske pogodbe ne smejo biti podpisane pred izdajo Odločbe o dodelitvi sredstev s strani organa upravljanja, tj. Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, saj je le-ta podlaga za podpis pogodbe o sofinanciranju s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Predvčerajšnjim, 20. 11. 2012, pa smo bili pozvani še k predložitvi določene dokumentacije, ki se nanaša na objavljena javna naročila (gradnja in strokovni nadzor). Trenutno so izpolnjeni vsi pogoji za začetek del na dvorani, vendar je v skladu z zahtevami Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, ki naj bi sofinanciralo investicijo (operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov…
V četrtek 15.11.2012 je na Petrolovem bencinskem servisu na Jesenicah, potekala akcija "Priprava na zimo", ki so jo izvedli predstavniki Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, skupaj s predstavniki Policijske postaje in Petrola. Od 15.11.2012 naprej je namreč obvezna zimska oprema za vsa vozila.  Tehnično primernost osebnih vozil (pregled pnevmatik, hladilne tekočine in brisalcev), je pregledovala usposobljena ekipa strokovnih sodelavcev Petrola s člani Policijske postaje Jesenice. Na osnovi teh podatkov so vozniki  dobili  informacijo o stanju njihovega vozila, da ga bodo lahko ustrezno pripravili na zimske vozne razmere. Udeleženci akcije so za darilo prejeli osvežilce zraka za v avtomobile, strgala za čiščenje stekel in kresničko. Vsem prisotnim se zahvaljujemo za sodelovanje. SPV Občine Jesenice
Gledališki praznik Rezervirano za starše Jesenice so se izognile najhujšemu V drugi krog Pahor in Türk Negotovost zaradi zmanjševanja dovoza odpadkov Plašč – nova modna identiteta Dijaki, ki jih ne zanima samo šola Starejše voznike begajo zlasti krožišča
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je včeraj, 14.11.2012 objavil sporočilo za javnost o ukrepih o ukrepih po poplavah za odpravo škode v gospodarstvu. V njem so zapisali, da bo jutri, 16.11.2012 s strani Slovenskega podjetniškega sklada objavljen javni poziv podjetjem (gospodarskim družbam in samostojnim podjetnikom, zavodom, zadrugam) k prijavi škode, ki so jo utrpeli. Slovenski podjetniški sklad bo na osnovi izpolnjenega obrazca in dokazil izdal sklepe in povrnil do 20 % škode oziroma največ 200.000 EUR. Ministrstvo bo pripravilo oceno škode v gospodarstvu na področju občin, na podlagi slednje pa bodo sprejeti ukrepi, zato naprošajo vse oškodovance, ki so utrpeli škodo na strojih in opremi, zalogah in izpadu prihodka, naj na Ministrstvo pošljejo izpolnjena obrazca 7 in (najdejo ju na spletni strani Ministrstva) z ustreznimi dokazili. O ukrepih in o višini finančnih sredstev bo na podlagi prejetih podatkov za oceno škode in pripravljenega Programa odprave posledic naravnih nesreč odločala Vlada RS. Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo pa že vnaprej zbirajo okvirno in preliminarno oceno glede števila…
V zadnjih nekaj mesecih smo v Javnem zavodu TNP skupaj z lokalnimi skupnostmi parka, zainteresirano javnostjo in različnimi deležniki intenzivno pripravljali dopolnitve osnutka načrta upravljanja TNP. Dopolnjen osnutek  bo v času od 30. oktobra 2012 do vključno 29. decembra 2012 javno razgrnjen v prostorih občin Bled, Bovec, Gorje, Jesenice, Kobarid in Kranjska Gora, v Tolminu v Knjižnici Cirila Kosmača, v Bohinju v Kulturnem domu Joža Ažmana v Bohinjski Bistrici in v Kulturnem domu v Stari Fužini ter na spletni strani Javnega zavoda TNP na povezavi: http://www.tnp.si/images/uploads/Dopolnjeni_osnutek_NU_20121029_www.pdf   V času javne razgrnitve lahko podate pisne pripombe v knjigo pripomb na mestih javne razgrnitve, po pošti na naslov Triglavski narodni park, Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled ali na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. V času javne razgrnitve bodo  organizirani forum zainteresirane javnosti Triglavskega narodnega parka  v petek, 16. novembra 2012, ob 17. uri, v Domu Joža Ažmana v Bohinjski Bistrici in javne predstavitve v posameznih parkovnih lokalnih skupnostih: v sredo 21.11.2012 ob 17.00 uri v Kranjski Gori (sejna soba Občine Kranjska Gora) v…
Nove učilnice v mansardi Škrat Kuzma dobi nagrado Ženske, ki navdihujejo Evropo Brezplačno predavanje za voznike motornih vozil ter preizkus spretnosti pri vožnji avtomobila Zdaj čakajo na Mercator Invazivke Znova atletika na Jesenicah Kaj bo z avtobusom, ostaja neznanka
Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka poteka od 30. Oktobra do 29. Decembra 2012 v prostorih občin Bled, Bovec, Gorje, Jesenice, Kobarid in Kranjska Gora, v Tolminu v Knjižnici Cirila Kosmača, v Bohinju v Kulturnem domu Joža Ažmana v Bohinjski Bistrici in v Kulturnem domu v Stari Fužini ter na spletni strani Javnega zavoda TNP www.tnp.si. V    času javne razgrnitve lahko podate pisne pripombe v knjigo pripomb na mestih javne razgrnitve, po pošti na naslov Triglavski narodni park, Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled ali na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Javni zavod Triglavski narodni park
Konec julija 2012 je začel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvi zakona o prevozu v cestnem prometu, ki je razveljavil vse določbe Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki se nanašajo na subvencioniranje prevoza za dijake in študente. Na pobudo Ministrstva za infrastrukturo in prostor je Občina Jesenice takoj po sprejemu podzakonskega akta konec meseca avgusta (Pravilnik o izvajanju subvencioniranega prevoza), pristopila k spremembi cenika koncesionarja Alpetour d.d., in sicer tako, da je za dijake in študente, katerih bivališče je od izobraževalne ustanove oddaljeno več kot 5 km, določila še dodatno subvencijo karte mestnega prometa. Občinski svet občine Jesenice je zvišanje subvencije potrdil na 20. redni seji dne 20. 9. 2012. Po sprejemu sklepa na Občinskem svetu je bila na Ministrstvo za infrastrukturo in prostor večkrat poslan poziv k podpisu pogodbe o poravnavi subvencije za izvajanje subvencioniranega prevoza dijakov in študentov, ki je podlaga, s katero bi koncesionar Alpetour d.d., Občina Jesenice in Republika Slovenije dogovorili pravice in obveznosti ter način in izvedbo subvencioniranja mesečnih vozovnic v javnem…
Občina Jesenice in Lokalna Akcijska Skupina - LAS za preprečevanje zasvojenosti v občini Jesenice MESEC BOJA PROTI ODVISNOSTI v občini Jesenice Tema 2012: »Alkoholizem naš vsakdanji«
VABILO NA BREZPLAČNO PREDAVANJE ZA VOZNIKE MOTORNIH VOZILTER PREIZKUS SPRETNOSTI PRI VOŽNJI AVTOMOBILA PREDAVANJE BO V TOREK, 6. 11. 2012 OB 18.00 URI V KOLPERN NA JESENICAH (1.nadstropje) PRAKTIČNI PREIZKUS SPRETNOSTI PRI VOŽNJI Z AVTOMOBILOM BO PRAV TAKO V TOREK, 6. 11. 2012 OD 17.00 URE DALJE (zbirno mesto pred Kolpern na Jesenicah) Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Jesenice, organizira v sodelovanju z Avto šolo B&B d.o.o. ter Policijsko upravo Kranj,  brezplačno predavanje za voznike motornih vozil ter izvedbo preizkusa praktične vožnje z avtomobilom. Vožnja avtomobila je vsak dan zahtevnejša. Pravila cestnega prometa se stalno spreminjajo in dopolnjujejo. Razvoj cestnega prometa postavlja pred voznike vedno nove in večje zahteve. Veliko prometnih nesreč se zgodi zaradi pomanjkanja znanja. V prometu je zelo pomembno, da svoje znanje stalno obnavljamo in dopolnjujemo. S sodobnimi pripomočki želimo voznikom predstaviti najpomembnejše vidike varnosti v cestnem prometu ter osvežiti in posodobiti pred leti pridobljeno znanje.  VLJUDNO VABLJENI! Informacije na telefonu št.  04 5869 208
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je  v sredo, 24.10.2012 izvedel na Čufarjevem trgu na Jesenicah akcijo z naslovom "Bodi preViden". Na akciji smo s pomočjo predstavnikov Policijske postaje Jesenice razdeljevali kresničke, odsevne trakove, propagandni material, mlajšim otrokom smo med drugim  predstavili tudi pomembnost uporabe kolesarskih čelad v prometu. Akcija je bila uspešna. Vsem udeležencem akcije se zahvaljujemo za oblisk. Prilagamo nekaj fotografij iz akcije
Danes, 24. 10. 2012, je Osnovna šola Koroška Bela s kratko prireditvijo odprla letošnje poletje urejene mansardne prostore. Po kratkem kulturnem programu, ki so ga pripravili osnovnošolci s svojimi mentoricami, ter govorih podžupanje občine Jesenice Vere Pintar in ravnateljice Sande Zupan, so se povabljenci pomaknili na vrh mansarde, ker sta podžupanja in ravnateljica prerezali slavnostni trak in tako tudi uradno otvorili prostore. Obiskovalci so si imeli možnost ogledati novo pridobljene prostore, sledila pa je tudi kratka pogostitev prisotnih. Aktivnosti za Celostno ureditev osnovne šole Koroška Bela, v sklopu katere je bila kot prva faza predvidena tudi ureditev prostorov v mansardi zahodnega dela osnovne šole, so se začele leta 2006. Po izdelavi projektne dokumentacije in pridobitvi zahtevanih dovoljenj so izbrani izvajalci in podizvajalci z gradbenimi deli pričeli konec junija 2011, končali pa so v drugi polovici avgusta 2012. V uporabo je bila mansarda predana v mesecu septembru 2012, ko je bilo tudi pridobljeno uporabno dovoljenje. Za izvedbo ureditve mansarde je Občina Jesenice iz proračuna v letih od 2006 do 2012…
Velika vojaška vaja na Jesenicah Stara Sava med najlepšimi mestnimi jedri Demenca – realnost za vsakega tretjega starostnika Od sušenja perila na zraku do vrtičkarstva Rešitev je v lokalno pridelani hran Klopca za dva Ko muzejske modrosti postanejo radosti Roladna bomba z bučo ali bananami
V kategoriji najlepša mestna jedra, so slavile tudi Jesenice. Stara Sava na Jesenicah je 3. najlepše mestno jedro v Sloveniji. Z razglasitvijo rezultatov se je končal projekt Moja dežela - lepa in gostoljubna. Gre za projekt Turistične zveze Slovenije z več kot dvajsetletno tradicijo, v katerem slovenska mesta in kraji tekmujejo na področju urejanja prostora, okolja in gostoljubnosti. Projekt, ki poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednika republike dr. Danila Türka in v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo – Direktoratom za turizem in internacionalizacijo, tako že dolgo sledi smernicam zelenega turizma v okviru trajnostnega razvoja. Rezultate ocenjevanja državne komisije projekta Moja dežela – lepa in gostoljubna si lahko ogledate v priloženem dokumentu.   Rezultati ocenjevanja državne komisije projekta Moja dežela
Občina Jesenice je na podlagi javnega naročila ''Izvajanje strokovnega nadzora pri gradnji – Športna dvorana Podmežakla – II. Faza'' dne 17.7.2012 izbrala ponudnika, tj. podjetje Lokainženiring d.o.o. iz Škofje Loke. Neizbrana ponudnika, Protim Ržišnik Perc d.o.o. iz Šenčurja in DRI d.o.o. iz Maribora sta v odprtem roku podala zahtevek za revizijo, ki je bil dne 30. 08. 2012 v reševanje odstopljen Državni revizijski komisiji. Danes, 16. 10. 2012, je Občina Jesenice prejela sklep Državne revizijske komisije št. 018-254/2012-11, s katerim je odločila, da se zahtevek za revizijo prvega vlagatelja, tj. podjetja Protim Ržišnik Perc d.o.o., zavrne kot neutemeljen, zahtevku za revizijo drugega vlagatelja, tj. DRI d.o.o., pa se ugodi in se razveljavi odločitev Občine Jesenice o oddaji naročila št. 430-42/2012 z dne 17. 07. 2012. Prav tako je bil zavrnjen predlog Občine Jesenice z dne 14. 09. 2012 za izdajo sklepa, da se Občini Jesenice dovoli sklenitev pogodbe o izvedbi javnega naročila ''Izvajanje strokovnega nadzora pri gradnji - Športna dvorana Podmežakla - II. Faza'', kljub vloženemu zahtevku za revizijo.…
V soboto 29. septembra 2012 smo se v jutranjih urah odpravili na pot proti naši sosednji državi Hrvaški, natančneje do mesta Rijeka. Glede na jesenski čas nam je bilo vreme naklonjeno. Pot smo pričeli na Jesenicah in nadaljevali do Kranja in Ljubljane, ker smo potnike pobirali na dogovorjenih avtobusnih postajah. Naš prvi postanek smo naredili v Gostilni s prenočišči Potok v Jelšanah, kjer nam je prijazna lastnica skuhala okusno kavo. Tu smo se imeli možnost tudi malo pretegniti. Triurna vožnja je v dobri družbi minila zelo hitro in že smo prispeli do Trsata, kjer sta nas pričakala Zorica in Goran Racetin, ki sta poskrbela, da naši želodčki niso bili prazni, saj so nas pogostili z okusnim burekom in kifeljčkom pečenih od Mlinarja d.d. Rijeka. Presedli smo se na njihov dvonadstropni barvni avtobus, ki nas je popeljal po mestu do Opatije. Med potjo smo izvedeli, da je mesto Rijeka tretje največje mesto na Hrvaškem in največje pristanišče v državi. Leži ob Kvarnerskem zalivu na severni obali Jadranskega morja. Več o…
V Vrtcu Jesenice, enoti Angelce Ocepek na Tavčarjevi 21, so v Tednu otroka (1. 10. - 5. 10. 2012) zbirali igrače in knjige.Sodelovali so otroci in starši iz 15. oddelkov vrtca. Zbrane igrače in knjige so 11. 10. 2012 predali predstavnicama Centra za socialno delo Jesenice in Radovljica. Zbran material je namenjen otrokom iz socialno šibkejših družin.
S prvimi jesenskimi dnevi je vse bližje tudi projekt Simbioz@, vseslovenski medgeneracijski prostovoljski projekt učenja veščin računalništva in mobilne telefonije za starejše. Udeleženci se bodo poleg tega seznanili še z družbenimi omrežji in njihovo uporabo. Brezplačne delavnice se bodo odvijale v tednu med 15. in 19. oktobrom po vsej Sloveniji. Prijave za udeležence in prostovoljce se zbirajo do 11. oktobra. Vsak dan je zapolnjenih več mest, zato priporočamo, da se čim prej prijavite, saj je število udeležencev na posameznih lokacijah omejeno. Osrednji namen akcije je omogočiti starejšim pozitivno izkušnjo z računalnikom in mobilnim telefonom, vzbuditi in okrepiti njihovo samozavest ter jih motivirati za nadaljnje učenje in uporabo računalnika, interneta in mobilne telefonije. Projekt želi mlade pozvati k prostovoljstvu, starejše pa spodbuditi, da se vključijo v vseživljenjsko učenje in s tem dvignejo raven kakovosti svojega življenja. Nova ambasadorka projekta Nataša Pirc Musar, informacijska pooblaščenka,  poudarja pomembnost tehnologije za starejše:“Starejši niso za na odpad, so del naše družbe in imajo prav tako pravico, da uporabljajo e-storitve. Sama delam v državni upravi…
Na OŠ Koroška Bela so v četrtek dne 4.10. izpeljali kolesarski dan za učence 5. razredov. V tem razredu se učence pripravlja za samostojno udeležbo s kolesom v prometu, zato smo otrokom, še preden se podajo na javne prometne površine omogočili, da izpopolnijo svoje spretnosti pri obvladovanju kolesa. Učenci so se preizkusili v osmih spretnostnih nalogah.  Le-te so bile sestavljene tako, da so učenci usvajali osnovne gibalne vrline, ki jim bodo koristile pri premagovanju ovir v prometu. Pa tudi osnovno znanje popravljanja kolesa in poznavanja prometnih znakov so jim pomagali k bolj uspešnemu zaključku posameznih nalog. Dopoldne je minilo v sproščenem a hkrati tudi tekmovalnem vzdušju saj so se izvedbe točkovale, najboljši pa so prejeli simbolične nagrade, ki sta jih prispevala SPV Jesenice in Zavod za šport Jesenice. Bolj pomembno kot zmaga na tekmi pa je bilo medsebojno spodbujanje in sodelovanje nastopajočih. Učence je obiskal tudi policist s PPP Kranj ter jih podučil o nevarnostih, ki pretijo udeležencem enoslednih vozil ter jim razkazal vozilo za nadzor prometa.

Uporabne povezave