Obvestila za javnost

jan  2018 26

Poročilo s 25. redne seje Občinskega sveta

Jesenice, 26. 1. 2018 – Na januarski seji Občinskega sveta občine Jesenice so svetnice in svetniki obravnavali 14 točk dnevnega reda. Med točkami dnevnega reda sta bili spremembi Odloka o dodeljevanju sredstev za otroške in mladinske projekte v občini Jesenice ter za projekte, ki so namenjeni mlajšim odraslim ter sprememba Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč ter podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine Jesenice. Občinski svet je obravnaval tudi dopolnitve načrtov ravnanja z nepremičnim in s premičnim premoženjem, programe dela za leto 2018 ter se seznanil z informacijo o Poslovnem načrtu podjetja JEKO, d.o.o., Jesenice za leto 2018 ter s Poročilom Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru investicije: Izgradnja komunalne opreme za biološko obdelavo odpadkov. Svetniki so na seji potrdili mandat novemu članu Nadzornega odbora občine Jesenice ter potrdili prejemnike letošnjih priznanj Občine Jesenice.

Občinski svet Občine Jesenice je na januarski seji po skrajšanem postopku sprejel predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o dodeljevanju sredstev za otroške in mladinske projekte v občini Jesenice ter za projekte, ki so namenjeni mlajšim odraslim, s katerim se omogoča, da se na javni razpis za mladinske projekte lahko prijavijo tudi izobraževalne institucije, katerih ustanoviteljica je Občina Jesenice ali Republika Slovenija in v okviru katerih mladi pripravljajo in izvajajo projekte, ob pogoju, da za izvajanje izobraževalne dejavnosti, za razpisano leto, niso neposredno (so)financirane iz proračuna Občine Jesenice (npr. Gimnazija Jesenice, Srednja šola Jesenice, Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin). Ravno tako po skrajšanem postopku je Občinski svet potrdil tudi predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč ter podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine Jesenice. S spremembo in dopolnitvijo navedenega Odloka je vrednosti komunalne opreme iz leta 2014 dodana na novo zgrajena komunalna oprema med 2014 in 2017 ter predvidene investicije v komunalno opremo do leta 2020. Upoštevan je tudi letni indeks rasti cen, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije.

V nadaljevanju 25. redne seje je Občinski svet občine Jesenice obravnaval 1. dopolnitev Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2018, s katero Občina načrtuje pridobitev nepremičnine s parc. št. 546/4 k.o. 2175 Jesenice, ki v naravi predstavlja parkirišče na Cesti Cirila Tavčarja, ki sodi med površine javne rabe. Občina Jesenice je lastnica 5/6 predmetnega zemljišča za dokončno premoženjskopravno ureditev pa v svojo last pridobiva še preostanek deleža predmetne nepremičnine. Občinski svet je potrdil tudi 2. dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2018, s katero se v načrt vključujejo zemljišče na Hrušici, zemljišče v Planini pod Golico in stanovanje na naslovu Cesta Franceta Prešerna 36 ter 1. dopolnitev načrta razpolaganja s premičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2018, s katero se v načrt vključuje prodaja/odtujitev teptalnega stroja Kassbohrer Pisten Bully 300 W.

V sklopu volitev in imenovanj so člani Občinskega sveta Žiga Jereba imenovali za novega člana Nadzornega odbora občine Jesenice. Na zadnji seji Občinskega sveta pred občinskim praznikom, ki ga Občina Jesenice obeležuje 20. marca, svetniki in svetnice potrjujejo tudi predloge za podelitev priznanj občine Jesenice za trenutno leto. Na včerajšnji seji so tako za prejemnike Plakete občine Jesenice potrdili profesorico slovenskega jezika na Gimnaziji Jesenice Marijo Palovšnik, pesnico, pisateljico in esejistko Sonjo Koranter in Mešani pevski zbor Kulturnega društva Vox Carniola.

Na 25. redni seji Občinskega sveta je direktor Razvojne agencije Zgornje Gorenjske mag. Stevo Ščavničar svetnicam in svetnikom predstavil predlog Programa dela s finančnim načrtom Razvojne agencije Zgornje Gorenjske za leto 2018. Poleg tega programa dela so svetniki sprejeli tudi predlog Programa dela Občinskega sveta občine Jesenice za leto 2018 in se seznanili s Programom dela Nadzornega odbora za leto 2018.

Občinski svet se je seznanil še s Poročilom Nadzornega odbora občine Jesenice o opravljenem nadzoru investicije: Izgradnja komunalne opreme za biološko obdelavo odpadkov, ki ga je predstavil član Nadzornega odbora Franc Rožič, ter s Poslovnim načrtom JEKO, d.o.o. Jesenice za leto 2018, ki ga je predstavil direktor javnega komunalnega podjetja, Uroš Bučar. V sklopu te točke dnevnega reda je Občinski svet sprejel tudi dodaten sklep, da naj župan občine Jesenice v okviru Koordinacije županov Zgornje Gorenjske izpostavi problematiko obdelave odpadkov in o tem obvesti tudi Ministrstvo za okolje in prostor.

Prebrano 1182 krat

Oddajte komentar

Prepričajte se, da vnesete vse obvezne podatke, označene z zvezdico (*). HTML koda ni dovoljena.

Uporabne povezave