Novice

okt 2011 07

Eko sklad izvaja nove programe dodeljevanja nepovratnih sredstev

EKO SKLAD OD DANES IZVAJA NOVE PROGRAME DODELJEVANJA  NEPOVRATNIH SREDSTEV, TA BODO RAZPISANA TUDI ZA PODJETJA IN  OBČINE

V Uradnem listu RS, št. 79/20011 objavljeni štirje novi javni pozivi Eko sklada za  nepovratne finančne spodbude

Vlada je prejšnji teden sprejela  Rebalans poslovnega in finančnega načrta Eko sklada, na podlagi katerega Eko  sklad že ta teden začenja z izvajanjem novih programov za izboljšanje energijske  učinkovitosti skladno z energetskim zakonom, ki z določitvijo dodatka in  prispevka za povečanje energijske učinkovitosti zagotavlja tudi vir sredstev za  financiranje teh programov.

Objavljeni so štirje novi javni  pozivi Eko sklada, ki se bodo zaključili do konca tega leta in od katerih so  trije namenjeni spodbujanju večje energijske učinkovitosti v prometu. Javni  poziv 8SUB-OB11 namenja 200.000 eurov občanom za nakup novih baterijskih  električnih vozil, prvič registriranih v Sloveniji, medtem ko bo javni poziv  z oznako 9SUB-EVPO11 za iste naložbe omogočil dodelitev nepovratne finančne  pomoči pravnim osebam in podjetnikom posameznikom, razpisana vsota pa bo 300.000  eurov. Subvencije so predvidene za naslednje kategorije vozil:  

  • nova baterijska  električna vozila, kategorija M1, z nič emisij CO2 na izpustu in  minimalnim dosegom na baterije 100  km,
  • nova baterijska  električna vozila, kategorija N1, z nič CO2 emisijami na  izpustu,
  • nova baterijska  električna vozila, kategorija L7e in L6e, z nič emisij CO2 na  izpustu in minimalnim dosegom 40 kmna baterije,
  • nova plug-in hibridna  baterijska vozila, kategorija M1, (baterije in motor z notranjim zgorevanjem),  z minimalnim dosegom na baterije 50 km.

Javna poziva omogočata pridobitev  nepovratne finančne spodbude tudi za predelavo obstoječih vozil na način, da se  serijsko vgrajeni motor na notranje izgorevanje nadomesti z elektro pogonskim  agregatom, v kolikor bo po predelavi preverjena skladnost vozila s predpisi (homologacija),  opravljen pregled tehnične brezhibnosti in registracija vozila.Višina  nepovratne finančne spodbude za posamezno vozilo bo po obeh javnih pozivih  enaka, in sicer bo najvišja znašala 5.000 eurov za nova baterijska električna  vozila kategorije M1 z nič CO2 emisijami na izpustu in minimalnim  dosegom 100  kmna baterije, za ostale kategorije bo nižja. Za  predelavo obstoječega vozila kategorije M1 bo spodbuda 4.000 eurov, v isti  višini pa tudi za nova priključna (plug-in) hibridna vozila z minimalnim dosegom  50 km na baterije.

Tretji javni poziv, namenjen večji  energijski učinkovitosti v prometu, je namenjen podjetjem ali podjetnikom  izvajalcem gospodarskih javnih služb ali koncesionarjem, ki izvajajo javno  službo dejavnosti javnega linijskega prevoza potnikov v notranjem cestnem  prometu ali javnem mestnem potniškem prometu, ki bodo kupili nove serijsko  proizvedene avtobuse za prevoz potnikov z več kot 9 sedeži, ki kot pogonsko  gorivo uporabljajo stisnjen zemeljski plin ali bioplin in ki bodo prvič  registrirani v Sloveniji. Javni poziv 11SUB-AVPO11 bo ponudil skupaj  300.000 eurov nepovratnih sredstev za ta namen, pri čemer bo višina subvencije  za nakup ustreznega vozila kategorije M3 znašala 10.000 eurov in 2.500 eurov za  nakup ustreznega vozila kategorije M2.

Poseben javni poziv Eko sklada bo  namenjen spodbuditvi ukrepov gradnje ali obnove stavb v lasti občin, namenjenih  izvajanju vzgojno izobraževalnih dejavnosti predšolske vzgoje, osnovnošolskega  izobraževanja ter dejavnosti knjižnic ali glasbenih šol. Poziv z oznako  10SUB-VIS11 bo ponudil 4,5 milijona eurov nepovratnih sredstev občinam,  ki so že sprejele Lokalni energetski koncept in načrtujejo novogradnjo ali  energijsko obnovo navedenih stavb v pasivni ali nizkoenergijski  tehnologiji.

Eko sklad bo zaradi velikega  povpraševanja in večjega obsega na podlagi energetskega zakona zbranih sredstev  zagotovil tudi dodatna sredstva občanom za že objavljena javna poziva za  nepovratna sredstva 6SUB-OB11 in 7SUB-OB11, namenjena za ukrepe učinkovite  rabe energije in rabe obnovljivih virov energije na stanovanjskih stavbah.  Skupaj bo zagotovljenih dodatnih 6 milijonov eurov, tako da bodo sredstva  predvidoma zadoščala za vse vloge občanov, prejete do konca letošnjega  leta.

Vsi javni pozivi za dodeljevanje  nepovratnih sredstev bodo odprti do konca leta 2011, podobne programe pa  načrtujemo tudi za drugo leto.

Eko sklad prevzema dejavnost  sofinanciranja svetovalne mreže ENSVET
Na podlagi dopolnitev uredbe o  zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih in rebalansa poslovnega  in finančnega načrta za leto 2011 bo Eko sklad prevzel tudi sofinanciranje  svetovalnih pisarn, združenih v svetovalno mrežo ENSVET, ki se je doslej  izvajalo pod okriljem Ministrstva za gospodarstvo.

Vse javne pozive z dokumentacijo za prijavo najdete na  www.ekosklad.si v rubriki RAZPISI .

Prebrano 3674 krat Nazadnje urejano na sreda, 12 oktober 2011 09:26

Oddajte komentar

Prepričajte se, da vnesete vse obvezne podatke, označene z zvezdico (*). HTML koda ni dovoljena.

Uporabne povezave