Skok na osrednjo vsebino

Register predpisov

Dimnikarska služba je namenjena izvajanju meritev, pregledovanju in čiščenju kurilnih naprav, dimnih vodov in prezračevalnih naprav zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom.

 

Dimnikarska služba na malih kurilnih napravah se izvaja v javnem interesu, in sicer zaradi varstva okolja, učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom. Zato Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) v peti točki prvega odstavka 148. člena dimnikarsko službo opredeli kot obvezno državno gospodarsko javno službo.

 
Dimnikarsko službo natančneje ureja Uredba o načinu, predmetu in pogojih izvajanja obvezne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom. Ta določa, da se dimnikarska služba opravlja s podelitvijo koncesije, in sicer se za opravljanje dimnikarske službe na posameznem dimnikarskem območju podeli ena koncesija (ki je izključna, kar pomeni, da lahko dimnikarske storitve na enem dimnikarskem območju na malih kurilnih napravah opravlja le izbrani koncesionar - izvajalec dimnikarske službe in nihče drug).         


Slovenija je razdeljena na 194 dimnikarskih območij. Dimnikarska območja, kot so Gornja Radgona, Grad, Hoče Slivnica, Kočevje, Ljubljana, Maribor, Miklavž na Dravskem polju, Moravske Toplice, Puconci, Ribnica in Slovenska Bistrica imajo po dva izvajalca ali več izvajalcev, kjer ima vsak izvajalec dimnikarske službe svoje dimnikarsko območje.

Zakonodaja

Zakon o varstvu okolja (neuradno prečiščeno besedilo-DZ, 13.01.2010)

Zakon o gospodarskih javnih službah (neuradno prečiščeno besedilo-DZ, 21.07.2010)

Uredba o načinu, predmetu in pogojih izvajanja obvezne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom (neuradno prečiščeno besedilo - Vlada RS, 14.10.2008)

Pravilnik o oskrbi malih kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov pri opravljanju javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov (Ur.l.RS, št. 41/2004 in 18/2005 popr.)

Sklep o ceniku dimnikarskih storitev (Ur.l.RS, št. 57/2010)

Uredba o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (neuradno prečiščeno besedilo - Vlada RS, 30.08.2007)

Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (neuradno prečiščeno besedilo - Ministrstvo za okolje in prostor, 6.11.2008)
Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Ur.l.RS, št. 105/2008)
 

 

Vrste storitev

Skladno s 5. členom uredbe o dimnikarski službi so dimnikarske storitve:

 • pregledovanje malih kurilnih naprav in z njimi povezanih dimnih vodov, zračnikov in pomožnih naprav,
 • čiščenje malih kurilnih naprav in z njimi povezanih dimnih vodov, zračnikov in pomožnih naprav,
 • odstranjevanje katranskih oblog in izvedba protikorozijske zaščite,
 • pregledovanje in čiščenje zračnikov,
 • izvajanje meritev obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak iz malih kurilnih naprav in informiranje uporabnikov storitev javne službe o energetski učinkovitosti malih kurilnih naprav,
 • posredovanje podatkov o malih kurilnih naprav za vpis v evidenco kurilnih naprav in o opravljenih storitvah koncedentu.

 

Cenik dimnikarskih storitev

Cenik dimnikarski storitev, veljaven od 17.7.2010

 

Dimnikarska območja in izvajalci dimnikarske službe

Seznam izvajalcev in dimnikarskih območij

 

Poročanje o opravljanju dimnikarske službe

 

Nadzor nad izvajanjem dimnikarske službe

V 39. členu  Uredbe o načinu, predmetu in pogojih izvajanja obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom (Ur.l. RS, št. 129/04, 57/06 in 105/07) je določeno, da inšpekcijski nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja:

 • inšpekcija, pristojna za varstvo okolja - področje varstva okolja in izvajanje te uredbe,
 • inšpekcija, pristojna za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami - področje požarne varnosti,
 • inšpekcija, pristojna za zdravje - področje varovanja človekovega zdravja,
 • inšpekcija, pristojna za trg – tržni inšpektorat - področje cen.

Strokovni nadzor nad izvajalci pa opravlja Ministrstvo za okolje in prostor.

Kontakt

Vaša vprašanja v zvezi z izvajanjem dimnikarskih storitev, pritožbe ipd. lahko posredujete:

 • po pošti, na naslov: Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za javne službe varstva okolja, Einspilerjeva c. 6, 1000 Ljubljana;
 • prek spletnega naslova: gp.mop(at)gov.si 

Dimnikarska služba je namenjena izvajanju meritev, pregledovanju in čiščenju kurilnih naprav, dimnih vodov in prezračevalnih naprav zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom.

 

Dimnikarska služba na malih kurilnih napravah se izvaja v javnem interesu, in sicer zaradi varstva okolja, učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom. Zato Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) v peti točki prvega odstavka 148. člena dimnikarsko službo opredeli kot obvezno državno gospodarsko javno službo.
 
Dimnikarsko službo natančneje ureja Uredba o načinu, predmetu in pogojih izvajanja obvezne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom. Ta določa, da se dimnikarska služba opravlja s podelitvijo koncesije, in sicer se za opravljanje dimnikarske službe na posameznem dimnikarskem območju podeli ena koncesija (ki je izključna, kar pomeni, da lahko dimnikarske storitve na enem dimnikarskem območju na malih kurilnih napravah opravlja le izbrani koncesionar - izvajalec dimnikarske službe in nihče drug).         


Slovenija je razdeljena na 194 dimnikarskih območij. Dimnikarska območja, kot so Gornja Radgona, Grad, Hoče Slivnica, Kočevje, Ljubljana, Maribor, Miklavž na Dravskem polju, Moravske Toplice, Puconci, Ribnica in Slovenska Bistrica imajo po dva izvajalca ali več izvajalcev, kjer ima vsak izvajalec dimnikarske službe svoje dimnikarsko območje.

 

Zakonodaja

Zakon o varstvu okolja (neuradno prečiščeno besedilo-DZ, 13.01.2010)

 

Zakon o gospodarskih javnih službah (neuradno prečiščeno besedilo-DZ, 21.07.2010)

 

Uredba o načinu, predmetu in pogojih izvajanja obvezne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom (neuradno prečiščeno besedilo - Vlada RS, 14.10.2008)

 

Pravilnik o oskrbi malih kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov pri opravljanju javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov (Ur.l.RS, št. 41/2004 in 18/2005 popr.)

 

Sklep o ceniku dimnikarskih storitev (Ur.l.RS, št. 57/2010)

 

Uredba o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (neuradno prečiščeno besedilo - Vlada RS, 30.08.2007)

 

Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (neuradno prečiščeno besedilo - Ministrstvo za okolje in prostor, 6.11.2008)

 
Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Ur.l.RS, št. 105/2008)
 

 

Vrste storitev

Skladno s 5. členom uredbe o dimnikarski službi so dimnikarske storitve:

 • pregledovanje malih kurilnih naprav in z njimi povezanih dimnih vodov, zračnikov in pomožnih naprav,
 • čiščenje malih kurilnih naprav in z njimi povezanih dimnih vodov, zračnikov in pomožnih naprav,
 • odstranjevanje katranskih oblog in izvedba protikorozijske zaščite,
 • pregledovanje in čiščenje zračnikov,
 • izvajanje meritev obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak iz malih kurilnih naprav in informiranje uporabnikov storitev javne službe o energetski učinkovitosti malih kurilnih naprav,
 • posredovanje podatkov o malih kurilnih naprav za vpis v evidenco kurilnih naprav in o opravljenih storitvah koncedentu.

 

 

Cenik dimnikarskih storitev

  

Cenik dimnikarski storitev, veljaven od 17.7.2010

 

 

Dimnikarska območja in izvajalci dimnikarske službe

  
Seznam izvajalcev in dimnikarskih območij

 

 

Poročanje o opravljanju dimnikarske službe

 

 

Nadzor nad izvajanjem dimnikarske službe

V 39. členu  Uredbe o načinu, predmetu in pogojih izvajanja obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom (Ur.l. RS, št. 129/04, 57/06 in 105/07) je določeno, da inšpekcijski nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja:

 • inšpekcija, pristojna za varstvo okolja - področje varstva okolja in izvajanje te uredbe,
 • inšpekcija, pristojna za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami - področje požarne varnosti,
 • inšpekcija, pristojna za zdravje - področje varovanja človekovega zdravja,
 • inšpekcija, pristojna za trg – tržni inšpektorat - področje cen.

Strokovni nadzor nad izvajalci pa opravlja Ministrstvo za okolje in prostor.

 

 

Publikacije

Kontakt

Vaša vprašanja v zvezi z izvajanjem dimnikarskih storitev, pritožbe ipd. lahko posredujete:

 • po pošti, na naslov: Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za javne službe varstva okolja, Einspilerjeva c. 6, 1000 Ljubljana;
 • prek spletnega naslova: gp.mop(at)gov.si 
Prebrano 8244 krat Nazadnje urejano na sreda, 28 september 2016 16:55