Skok na osrednjo vsebino

Javni razpisi

jul  2024 04

Javni razpis za prosto delovno mesto za nedoločen čas Čistilka I Izpostavljeno

Občina Jesenice na podlagi 56. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPDVE, 202/21 – odl. US in 3/22 – ZDeb) in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št.  21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 – ZČmIS-A, 202/21 – odl. US, 15/22, 54/22 – ZUPŠ-1, 114/23 in 136/23 – ZIUZDS) objavlja

javni razpis za prosto delovno mesto za nedoločen čas
ČISTILKA I  (šifra J031001, DM št. 27)

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo imeti naslednje pogoje:

  • nepopolna nižja stopnja osnovnošolske izobrazbe – 11001
  • popolna nižja stopnja osnovnošolske izobrazbe - 11002
  • nepopolna višja stopnja osnovnošolske izobrazbe - 11003

Delovne naloge čistilke I:

  • čiščenje prostorov, notranje opreme in delovnih sredstev
  • čiščenje in urejanje sedeža organa
  • čiščenje in urejanje okolice.

Prijava se odda na obrazcu, ki je sestavni del tega razpisa.

Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Jesenice, na C. železarjev 6, Jesenice, ter tudi na drugih lokacijah v prostorih, ki so v lasti oz. v upravljanju Občine Jesenice, po potrebi tudi v prostorih javnih zavodov. Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas, s 3-mesečnim poskusnim delom, ter s polnim delovnim časom.

Kandidati vložijo prijave v pisni obliki, ki jo pošljejo v zaprti ovojnici z označbo "Javni razpis , št. 110-12/2024 – čistilka I« na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice in sicer v roku 8 dni po objavi na spletni strani Občine Jesenice ter na Zavodu RS za zaposlovanje, to je do vključno 12/7-2024. Za pisno obliko prijave šteje tudi elektronska, poslana na naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni. Informacije o izvedbi javnega razpisa lahko dobite na telefonski številki 04 5869 231 pri Aidi Fočaković.

V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Datum: 3/7-2024
Številka: 110-12/2024

Dodatne informacije

  • Veljavno od: 3. 7. 2024
  • Veljavno do: 12. 7. 2024
Prebrano 395 krat Nazadnje urejano na četrtek, 04 julij 2024 11:21

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave