Javni razpisi

jul  2016 12

Javni razpis o dodeljevanju finančnih vzpodbud za razvoj gospodarstva v občini Jesenice v letu 2016

Datum objave: 21. 3. 2016


OBČINA JESENICE
Ž U P A N

Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

tel: 04 58 69 231 / fax: 04 58 69 270/ e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
internet: http://www.jesenice.si


JAVNI RAZPIS O DODELJEVANJU FINANČNIH VZPODBUD ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA V OBČINI JESENICE V LETU 2016

 

I.        IZVAJALEC JAVNEGA RAZPISA IN PRAVNA PODLAGA

Izvajalec Javnega razpis o dodeljevanju finančnih vzpodbud za razvoj gospodarstva v občini Jesenice v letu 2016 (v nadaljevanju Javni razpis) je Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice. Pristojni oddelek za izvedbo Javnega razpisa je Oddelek za gospodarstvo.

Pravna podlaga:

  • 9. člen Odloka o proračunu Občine Jesenice za leto 2016 (Ur. list RS št.104/15, z dne 28.12.2015),
  • Odlok o dodeljevanju finančnih vzpodbud za razvoj gospodarstva v občini Jesenice (Ur. list RS št 45/2015, z dne 24.6.2015) (v nadaljevanju Odlok).

II.        NAMEN, PREDMET JAVNEGA RAZPISA IN LETNI NABOR UKREPOV

Namen Javnega razpisa je vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja za potencialne podjetnike in delujoča podjetja v vseh fazah njihovega razvoja, povečanje možnosti za ustanavljanje novih podjetij, spodbujanje njihove rasti ter ustvarjanje novih delovnih mest.

Skladno s 16. členom Odloka Občina Jesenice določa letni nabor ukrepov: Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjene dejavnosti in razvoj, Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest samozaposlovanja, Spodbujanje poslovne dejavnosti, Spodbujanje usposabljanja in promocijskih aktivnosti, Sofinanciranje stroškov oživljanja in ureditve poslovnih prostorov in obratov, Spodbujanje mentorstva, Delovanje društev, neprofitnih organizacij in strokovnih združenj, Spodbujanje sobodajalstva.

Predmet sofinanciranja po tem javnem razpisu je naveden pri opisih posameznih ukrepov, ki so podrobneje navedeni v točkah V. do XII. tega besedila javnega razpisa.

III.        VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV

Za sofinanciranje finančnih vzpodbud so sredstva zagotovljena v Proračunu Občine Jesenice za leto 2016 na proračunski postavki 7050 Subvencije - držane pomoči, šifra NRP OB041-06-0032 Subvencije, državne pomoči v višini 110.000,00 €.

Višina sredstev za posamezni ukrep je navedena pri posameznem ukrepu, ki so podrobneje navedeni v točkah V. do XII. tega besedila javnega razpisa. V kolikor bodo zaprošena sredstva presegala predviden znesek sredstev za posamezni ukrep, se sredstva prerazporedijo iz drugih ukrepov, kjer bodo sredstva še na razpolago. V kolikor bodo skupna zaprošena sredstva višja od razpoložljivih sredstev, se bodo dodeljena sredstva sorazmerno znižala.

IV.        SPLOŠNA DOLOČILA OZ. POGOJI

  1. Upravičenec ne presega skupne vrednosti pomoči, dodeljenih enotnemu podjetju na podlagi pravila »de minimis«, 200.000,00 € v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči (v primeru podjetij, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 €), skladno s 3. in 4. členom Odloka.
  2. Upravičenec izpolnjuje splošna določila skladno s 6. členom Odloka.
  3. Upravičenec izpolnjuje pogoje posameznega ukrepa.
  4. Obdobje upravičenosti nastalih stroškov: od 6.10.2015 do 26.7.2016. Datum opravljene storitve oz. dobave blaga in plačilo stroška mora nastati v omenjenem obdobju.
  5. Zgornja meja sofinanciranja vseh vlog za vse ukrepe za enega prijavitelja znaša 14.000,00 €.

Vprašanja in odgovori se bodo objavljali do 25.7.2016 na spletnem mestu, kjer je objavljen javni razpis.

Več o razpisu v spodaj priloženih dokumentih.

Dodatne informacije

  • Veljavno od: 21.3.2016
  • Veljavno do: 26.7.2016
Prebrano 4655 krat Nazadnje urejano na petek, 12 avgust 2016 09:23