Javne objave

nov  2014 24

Namera o prodaji nepremičnine

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 86/2010 in spremembe) in prvega odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/2011 in spremembe), Občina Jesenice objavlja naslednjo:

N A M E R O

Občina Jesenice, ki je po stanju Informacijskega sistema eZK Vrhovnega sodišča Republike Slovenije lastnica nepremičnin (pozidanih zemljišč) s parc. št. 468/2 in 468/9 (del stare parc. št. 468/6) k.o. 2175 – Jesenice, objavlja namero o vzajemni prodaji/nakupu nepremičnin (pozidanih zemljišč) s parc. št. 468/2 in 468/9 k.o. 2175 – Jesenice in nepremičnin (pozidanih zemljišč) s parc. št. 471/4, 471/6, 471/7 in 471/8 (del stare parc. št. 471/5) k.o. 2175 – Jesenice po metodi neposredne pogodbe.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.

  OBČINA JESENICE
   ŽUPAN
Tomaž Tom Mencinger

Številka: 478-83/2007

Prebrano 1760 krat Nazadnje urejano na ponedeljek, 24 november 2014 15:08