Skok na osrednjo vsebino

Javne objave

maj 2023 16

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo solastniškega deleža na nepremičnini Izpostavljeno

Številka: 478-45/2019

Občina Jesenice na podlagi 9. in 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), v povezavi z 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

za prodajo solastniškega deleža 889/1000 na nepremičnini z ID znakom: parcela 2174 435/263; najnižja ponudbena cena znaša 17.154,00 EUR. Nepremična dejansko v naravi predstavlja stavbno zemljišče okoli stavbe Planina pod Golico 3C, 4270 Jesenice. Stavba je v zasebni lasti.

Solastniški delež na predmetni nepremičnini se prodaja izključno kot celota, le v primeru izraženega interesa solastnikov stavbe Planina pod Golico 3C, 4270 Jesenice,  se solastniški delež proda po idealnih deležih, ki jih solastniki imajo na navedeni stavbi (po stanju eZK) - najnižja ponudbena cena za delež 87/1000 znaša 1.678,74 EUR, za delež 282/1000 znaša 5.441,43 EUR in za delež 520/1000 znaša 10.033,84 EUR.

Rok za oddajo izjave o interesu oziroma rok za podajo ponudbe (obrazec je priloga namere) je 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice. Izjava se odda na priloženem obrazcu v sprejemni pisarni Občine Jesenice, pisno na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice ali po elektronski pošti na naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Kot pravočasne se bodo štele vse izjave, dostavljene na sedež Občine Jesenice do izteka 20 - dnevnega roka od objave predmetne namere, in izjave, ki bodo v navedenem roku prispele pisno na naslov ali na elektronski naslov oz. bodo oddane na pošto s priporočeno poštno pošiljko najkasneje zadnji dan poteka roka objave namere.  Nepravočasne izjave  se v nadaljnjem postopku ne bodo upoštevale. V primeru izraženega interesa več oseb bodo opravljena pogajanja o ceni in drugih pogojih pravnega posla.

Ker je nepremičnina z ID znakom: parcela 2174 435/263 v solastnini, ima drugi solastnik, Športni center Španov vrh d.o.o., Planina pod Golico 3B, 4270 Jesenice, na podlagi 3. odstavka 66. člena Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/02, 91/13 in 23/20) predkupno pravico.

Prodajna pogodba bo sklenjena po poteku roka najmanj 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice oziroma po pridobitvi izjave predkupnega upravičenca. Kupnina mora biti plačana v roku 30 dni od izdaje računa, rok za plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina pogodbe. Poleg kupnine je kupec zavezan plačati tudi stroške davka na promet nepremičnin, strošek notarske overitve podpisa prodajalca ter stroške vpisa v zemljiško knjigo v njegovo korist.

Kontaktna oseba za dodatne informacije o predmetu razpolaganja je Matej Smukavec, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., tel. št. (04) 5869 280.

Občina Jesenice si pridržuje pravico, da lahko do sklenitve pravnega posla, brez odškodninske odgovornosti, ustavi postopek.

Prebrano 122 krat Nazadnje urejano na sreda, 17 maj 2023 08:52

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave