Javne objave

jan  2012 18

Namera o oddaji poslovnih prostorov v najem – telovadnica v stavbi Blejska Dobrava 44 (Milena Lunder)

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in  (Ur list RS št. 86/2010) in na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/11)), župan Občine Jesenice  objavlja naslednjo:

NAMERO


Krajevna skupnost Blejska Dobrava bo, na podlagi metode neposredne pogodbe, z Mileno Lunder, Blejska Dobrava 141, 4273 Blejska Dobrava, sklenila Pogodbo o najemu telovadnice v poslovni stavbi Blejska Dobrava 44, 4273 Blejska Dobrava.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.
  

Prebrano 3453 krat Nazadnje urejano na sreda, 18 januar 2012 16:10