Javne objave

maj 2017 23

Javni poziv promotorjem k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za projekt Energetskega pogodbeništva za Ruard – Bucellenijevo graščino

Občina Jesenice na podlagi 32. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06; v nadaljevanju: ZJZP) objavlja predmetni javni poziv promotorjem, s katerim poziva morebitne promotorje k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno zasebnega partnerstva za projekt celovite energetske obnove in storitev energetskega upravljanja za objekt Ruard – Bucellenijeve graščine v lasti Občine Jesenice, po sistemu energetskega pogodbeništva.

Zainteresirane promotorje vabimo, da oddajo vlogo o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva, ki mora biti v celoti pripravljena v skladu s predmetnim pozivom, ZJZP, Pravilnikom o vsebini upravičenosti izvedbe projekta po modelu javno zasebnega partnerstva (Uradni list RS, št. 32/07) ter Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16).

Splošne informacije o projektu

Ime projekta: Javno zasebno partnerstvo za izvedbo projekta energetske prenove Ruard – Bucellenijeve graščine v lasti Občine Jesenice.

Številka javnega poziva: 430-21/2017

Vrsta postopka: Poziv promotorjem na podlagi 32., 33. in 34. člena ZJZP v okviru predhodnega postopka javno-zasebnega partnerstva na podlagi prvega poglavja III. dela ZJZP.

Kratek opis predmeta poziva: Občina Jesenice poziva vse zainteresirane pravne in fizične osebe (v nadaljevanju promotorje) k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za izvedbo celovite energetske obnove Ruard – Bucellenijeve graščine in storitev energetskega upravljanja, po principu pogodbenega zagotavljanja prihrankov.

Zasebni partner mora pri predlogu ukrepov za doseganje prihrankov energije in znižanje rabe energije v navedenem objektu javnega partnerja upoštevati vse zakonske in podzakonske akte, ki določajo pogoje in normative uporabe oziroma izvedbe dejavnosti, ki se izvajajo v objektu. Predlagani ukrepi in storitve naj temeljijo na analizah in ocenah promotorja, katerih rezultat bo prihranek, ki ga bo zasebni partner zagotavljal javnemu partnerju ob upoštevanju ukrepov iz točke 6.4 (Prikaz ukrepov);

 

Več o javnem pozivu med priloženimi dokumenti.

Prebrano 2400 krat Nazadnje urejano na ponedeljek, 19 junij 2017 13:19

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave