Javne objave

maj 2011 11

Namera o sklenitvi služnosti TP Borovlje

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur list RS št. 86/2010) in četrtega odstavka 63. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. list RS št. 84/2007 in spremembe), Občina Jesenice objavlja naslednjo:

N A M E R O

Občina Jesenice, kot  lastnica nepremičnine s parc. št. 2057/2 k.o. Jesenice (2175), objavlja namero, da bo z družbo Elektro Gorenjska d.d., Kranj, sklenila Pogodbo o ustanovitvi služnosti na parceli št. 2057/2 k.o. Jesenice (2175), in sicer stvarno služnost dostopa preko nepremičnine s parc. št. 2057/2 k.o. Jesenice (2175) do nepremičnine s parc. št. 2057/3 k.o. Jesenice (2175), v korist vsakokratnega lastnika nepremičnine s parc. št. 2057/3 k.o. Jesenice (2175) TP Borovlje.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15. dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.

OBČINA JESENICE

ŽUPAN

Tomaž Tom Mencinger


Številka: 478-71/2010           

Prebrano 5531 krat Nazadnje urejano na sreda, 11 maj 2011 15:38