Javne objave

maj 2011 11

Namera o sklenitvi stavbne pravice TP Ukova

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur list RS št. 86/2010), 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. list RS št. 14/2007), v povezavi s 3. odstavkom 41. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur list RS št. 86/2010) in tretjega odstavka 64. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. list RS št. 84/2007 in spremembe), v povezavi s 3. odstavkom 41. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur list RS št. 86/2010), Občina Jesenice objavlja naslednjo:

N A M E R O

Občina Jesenice, kot  lastnica nepremičnine s parc. št. 276/26 k.o. Jesenice, objavlja namero, da bo z družbo ELEKTRO GORENJSKA d.d., Kranj, sklenila Pogodbo o ustanovitvi stavbne pravice in sicer za objekt transformatorske postaje Ukova, zgrajene na parc. št. 276/26 k.o. Jesenice.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15. dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.

OBČINA JESENICE

ŽUPAN

Tomaž Tom Mencinger

Prebrano 4083 krat Nazadnje urejano na sreda, 11 maj 2011 15:38