Javne objave

maj 2011 11

Namera o sklenitvi prodajne pogodbe in služnosti TP Jesenice

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur list RS št. 86/2010), 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. list RS št. 14/2007), v povezavi s 3. odstavkom 41. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur list RS št. 86/2010) in četrtega odstavka 48. člena in četrtega odstavka 63. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. list RS št. 84/2007 in spremembe), v povezavi s 3. odstavkom 41. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur list RS št. 86/2010), Občina Jesenice objavlja naslednjo:

N A M E R O

Občina Jesenice, kot  lastnica zemljišč s parc. št. 1542/5, 144/1, 144/2 k.o. Jesenice in zemljišč s parc. št. 323/13, 323/14, 263/6 k.o. Hrušica, objavlja namero, da bo z družbo ELEKTRO GORENJSKA d.d., Kranj, sklenila Prodajno pogodbo in pogodbo o ustanovitvi služnosti in sicer :

  • za prodajo zemljišč s parc. št. 1542/5, 144/2 k.o. Jesenice in zemljišč s parc. št. 323/14, 263/6 k.o. Hrušica, na katerih so zgrajene transformatorske postaje,
  • ustanovitev stvarne služnosti dostopa preko dela parc. št. 144/1 k.o. Jesenice do nepremičnine s parc. št. 144/2 k.o. Jesenice (TP Šolski center) in služnosti dostopa preko dela parc. št. 323/13 k.o. Hrušica do nepremičnine s parc. št. 323/14 k.o. Hrušica (TP Belo polje).

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15. dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.

OBČINA JESENICE

ŽUPAN

Tomaž Tom Mencinger


Številka: 478-119/2009-1       

Prebrano 5001 krat Nazadnje urejano na sreda, 11 maj 2011 15:39