Javne objave

maj 2011 11

Namera o sklenitvi stavbne pravice TP Ledarna

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur list RS št. 86/2010), 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. list RS št. 14/2007), v povezavi s 3. odstavkom 41. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur list RS št. 86/2010) in tretjega odstavka 64. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. list RS št. 84/2007 in spremembe), v povezavi s 3. odstavkom 41. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur list RS št. 86/2010), Občina Jesenice objavlja naslednjo:

N A M E R O

Občina Jesenice, kot  lastnica nepremičnine s parc. št. 716/4 k.o. Jesenice, objavlja namero, da bo z družbo ELEKTRO GORENJSKA d.d., Kranj, sklenila Pogodbo o ustanovitvi stavbne pravice in sicer za objekt transformatorske postaje Ledarna, zgrajene na parc. št. 716/4 k.o. Jesenice.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15. dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.

OBČINA JESENICE

ŽUPAN

Tomaž Tom Mencinger

 

Številka: 478-119/2009-2   

Prebrano 3982 krat Nazadnje urejano na sreda, 11 maj 2011 15:40