Javne objave

jan  2016 04

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine s parc. št. 96/2 k.o. 2175 Jesenice

Številka: 478-32/2015

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur list RS, št. 86/2010 in spremembe) in 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/2011 in spremembe), Občina Jesenice objavlja naslednjo:

N A M E R O

Občina Jesenice, ki je po stanju Informacijskega sistema eZK Vrhovnega sodišča Republike Slovenije lastnica nepremičnine (stavbnega zemljišča) s parc. št. 96/2 k.o. 2175 Jesenice (ID 6511288), ID znak 2175-96/2-0, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine (stavbnega zemljišča) s parc. št. 96/2 k.o. 2175 Jesenice.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.

Župan občine Jesenice
Tomaž Tom Mencingerja

Prebrano 1934 krat Nazadnje urejano na ponedeljek, 04 januar 2016 09:51