Javne objave

apr  2015 01

Namera o sklenitvi pogodbe o najemu

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 86/2010 in spremembe) in 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/2011 in spremembe), Občina Jesenice objavlja naslednjo:

N A M E R O

Občina Jesenice, ki je po stanju Informacijskega sistema eZK Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, lastnica nepremičnine s parc. št. 1602/1 k.o. 2175 - Jesenice, objavlja namero, da bo z Jasmino Jašarević, Cesta Toneta Tomšiča 80, 4270 Jesenice, sklenila Pogodbo o najemu dela stavbnega zemljišča s parc. št. 1602/1 k.o. 2175 – Jesenice.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.

 

  OBČINA JESENICE
   ŽUPAN
Tomaž Tom Mencinger

Številka: 478-12/2015
Jesenice, 27.3.2015

 

Prebrano 1003 krat Nazadnje urejano na sreda, 01 april 2015 09:45