Javne objave

mar  2015 13

Namera o oddaji poslovnega prostora v stavbi na cesti Cirila Tavčarja 3B v najem

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 86/2010 in spremembe) in 40. ter 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/2011 in spremembe), Občina Jesenice objavlja naslednjo:

NAMERO O ODDAJI POSLOVNEGA PROSTORA

V STAVBI NA CESTI CIRILA TAVČARJA 3B, JESENICE V NAJEM

Občina Jesenice, kot lastnica poslovnega prostora v stavbi na Cesti Cirila Tavčarja 3b objavlja namero, da bo oddala v najem poslovni prostor v izmeri 38.82 m2 s sklenitvijo neposredne pogodbe.

Pogodba se lahko sklene po preteku roka, in sicer 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.

Številka: 3528-9/2015

OBČINA JESENICE
ŽUPAN
TOMAŽ TOM MENCINGER

Prebrano 1034 krat