Skok na osrednjo vsebino

Javna naročila, razpisi in objave

Pomoč de minimis - Shema »Pomoč de minimis za razvoj gospodarstva v občini Jesenice« št. M002-5874335-2015 s spremembami

Namen Javnega razpisa je vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja za potencialne podjetnike in delujoča podjetja v vseh fazah njihovega razvoja, povečanje možnosti za ustanavljanje novih podjetij, spodbujanje njihove rasti ter ustvarjanje novih delovnih mest.

Za Javni razpis o dodeljevanju državnih pomoči »de minimis« za pospeševanje malega gospodarstva v občini Jesenice v letu 2023 št. 302-1/2023 (v nadaljevanju javni razpis), ki je bil dne 21.3.2023 objavljen na spletni strani www.jesenice.si, objavljamo spremembo razpisne dokumentacije. 

 

 1. Sprememba javnega razpisa vsebuje spremembo drugega odstavka, točke XIV.  ROK IN NAČIN ODDAJE VLOG.

Besedilo drugega odstavka, se spremeni tako, da se glasi:

˝Vloga mora biti izpolnjena in oddana v spletni aplikaciji na spletnem naslovu https://jesenice.e-razpisi.si/. Za oddano vlogo se šteje vloga s statusom zaključeno najkasneje do, vključno torka, 29.8.2023. Po oddaji vloge v aplikaciji, je potrebno zaključeno vlogo natisniti, podpisati in požigosati na ustreznih mestih. Tiskane vloge morajo biti najpozneje do vključno torka, 29.8.2023, oddane v sprejemno pisarno v času uradnih ur oz. ta dan oddane na pošto kot priporočena pošiljka.

 1. Ostala določila navedenega javnega razpisa ostanejo nespremenjena.
 2. Priloga te spremembe je čistopisz spremembami javnega razpisa.
 3. Sprememba javnega razpisa se objavi na uradni spletni strani Občine Jesenice www.jesenice.si.

Namen

Namen Javnega razpisa je vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja za potencialne podjetnike in delujoča podjetja v vseh fazah njihovega razvoja, povečanje možnosti za ustanavljanje novih podjetij, spodbujanje njihove rasti ter ustvarjanje novih delovnih mest.

Namen Javnega razpisa je vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja za potencialne podjetnike in delujoča podjetja v vseh fazah njihovega razvoja, povečanje možnosti za ustanavljanje novih podjetij, spodbujanje njihove rasti ter ustvarjanje novih delovnih mest.

Za Javni razpis o dodeljevanju državnih pomoči de minimis za pospeševanje malega gospodarstva v občini Jesenice v letu 2021 št. 302-1/2021 (v nadaljevanju javni razpis), ki je bil dne 2.3.2021 objavljen na spletni strani www.jesenice.si, objavljamo popravek razpisne dokumentacije. 

 1. Popravek javnega razpisa se nanaša na besedilo javnega razpisa v točki VII. UKREP: SPODBUJANJE ODPIRANJA NOVIH DELOVNIH MEST IN SAMOZAPOSLOVANJA. 
 2. Ostala določila navedenega javnega razpisa ostanejo nespremenjena.
 3. Priloga tega popravka je čistopis besedila javnega razpisa. 
 4. Sprememba javnega razpisa se objavi na uradni spletni strani Občine Jesenice www.jesenice.si.

 

Povezava do objave javnega razpisa:

Javni razpis o dodeljevanju državnih pomoči de minimis za pospeševanje malega gospodarstva v občini Jesenice v letu 2021

Namen Javnega razpisa je vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja za potencialne podjetnike in delujoča podjetja v vseh fazah njihovega razvoja, povečanje možnosti za ustanavljanje novih podjetij, spodbujanje njihove rasti ter ustvarjanje novih delovnih mest.

Datum: 2. 4. 2020

Za Javni razpis o dodeljevanju državnih pomoči »de minimis« za pospeševanje malega gospodarstva v občini Jesenice v letu 2020 št. 302-1/2020 (v nadaljevanju javni razpis), ki je bil dne 15.1.2020 objavljen na spletni strani www.jesenice.si, objavljamo spremembo razpisne dokumentacije. Sprememba javnega razpisa začne veljati z dnevom objave spremembe in sicer dne 02. 04. 2020. 

 1. Sprememba javnega razpisa vsebuje spremembo razpisanih ukrepov ter posledično vse člene, ki se navezujejo na to spremembo.
  Ukrep:  Spodbujanja usposabljanja in promocijskih aktivnosti podjetij in ukrep Spodbujanje    sobodajalstva se izvzameta iz javnega razpisa in se v letu 2020 ne sofinancirata
  Ukrep:  Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj ostaja  veljavni razpisni ukrep v javnem razpisu, ki se v letu 2020 sofinancira.              
 2. Ukrep Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj se spremeni tako, da se povečajo razpisana sredstva za ta ukrep in da se spremni najmanjša vrednost sofinanciranja ene vloge. Razpisana sredstva za ta ukrep znašajo 95.000,00 €. Najmanjša vrednost sofinanciranja ene vloge znaša 800,00 €.
 3. Ostala določila navedenega javnega razpisa ostanejo nespremenjena.
 4. Priloga te spremembe je čistopis  z spremembami javnega razpisa.
 5. Sprememba javnega razpisa se objavi na uradni spletni strani Občine Jesenice www.jesenice.si.

 

Zadeva: 302-1/2020

Blaž Račič l.r.
ŽUPAN
 

JAVNI RAZPIS O DODELJEVANJU DRŽAVNIH POMOČI DE MINIMIS ZA POSPEŠEVANJE MALEGA GOSPODARSTVA V OBČINI JESENICE V LETU 2020

Javni razpis o dodeljevanju državnih pomoči »de minimis« za pospeševanje malega gospodarstva v občini Jesenice v letu 2020 št. 302-1/2020, z dne 15.1.2020

Javni razpis o dodeljevanju državnih pomoči de minimis za pospeševanje malega gospodarstva v občini Jesenice v letu 2020

 

Celotno razpisno dokumentacijo dobite v priloženi razpisni dokumentaciji.  

Namen Javnega razpisa je vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja za potencialne podjetnike in delujoča podjetja v vseh fazah njihovega razvoja, povečanje možnosti za ustanavljanje novih podjetij, spodbujanje njihove rasti ter ustvarjanje novih delovnih mest.

Objava: 10.4.2019

 

JAVNI RAZPIS O DODELJEVANJU DRŽAVNIH POMOČI DE MINIMIS ZA POSPEŠEVANJE MALEGA GOSPODARSTVA V OBČINI JESENICE V LETU 2019

 

NAMEN RAZPISA, VIŠINA SREDSTEV IN LETNI NABOR UKREPOV

Namen Javnega razpisa je vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja za potencialne podjetnike in delujoča podjetja v vseh fazah njihovega razvoja, povečanje možnosti za ustanavljanje novih podjetij, spodbujanje njihove rasti ter ustvarjanje novih delovnih mest.

Razpisana sredstva za leto: 150.000,00 €.

Letni nabor ukrepov:

 • Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj (70.000,00),
 • Spodbujanje usposabljanja in promocijskih aktivnosti (25.000,00 €),
 • Spodbujanje izobraževanja kadrov za nove dejavnosti (10.000,00 €),
 • Spodbujanje sobodajalstva (15.000,00€),
 • Spodbujanje storitvenih dejavnosti (30.000,00 €).

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Javni razpis je bil dne 10.4.2019 objavljen na uradni spletni strani Občine Jesenice www.jesenice.si, kjer je na voljo celotna razpisna dokumentacija, ki obsega:

 1. Besedilo javnega razpisa
 2. Prijavni obrazec ukrep spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje  dejavnosti in razvoj
 3. Prijavni obrazec za ukrep Spodbujanja usposabljanja in promocijskih aktivnosti podjetij
 4. Prijavni obrazec za ukrep Spodbujanje izobraževanja kadrov za nove dejavnosti
 5. Prijavni obrazec za ukrep Spodbujanje sobodajalstva
 6. Prijavni obrazec za ukrep Spodbujanje storitvenih dejavnosti
 7. Merila za vrednotenje vlog za vse ukrepe
 8. Vzorec pogodbe o sofinanciranju za vse ukrepe
 9. Primer pravilno opremljene ovojnice
 10. Odlok o dodeljevanju državnih pomoči de minimis za pospeševanje malega gospodarstva v občini Jesenice z vsemi spremembami

INFORMACIJE O JAVNEM RAZPISU IN POSTOPKU

Dodatne informacije v zvezi s postopkom javnega razpisa in o javnem razpisu ter prijavi:

Občina Jesenice, Oddelek za gospodarstvo

Aleksandra Orel

Cesta železarjev 6

4270 Jesenice

Tel.: 04 586 92 66

e pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Prijavitelji lahko zastavljajo vprašanja tudi po elektronski pošti. Odgovori na vprašanja bodo objavljeni na spletni strani www.jesenice.si.

Informacije o prijavi na javni razpis:

Razvojna agencija Zgornje Gorenjske

Eldina  Čosatović

Spodnji Plavž 24e

4270 Jesenice

Tel.: 04 581 34 19

e pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Predstavitev javnega razpisa:

Javni razpis bosta predstavili Aleksandra Orel in Eldina Čosatović

Četrtek, 16.5.2019 ob 10 uri

Konferenčna dvorana v Kolpernu na Stari Savi

Fužinska cesta 2

4270 Jesenice

Obvezne prijave do srede, 15.5.2019 na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Prijave se sprejema do zapolnitve prostih mest. 

ROK IN NAČIN ODDAJE VLOG

Vlagatelji oddajo vloge s predpisano dokumentacijo, ki je opredeljena pri vsakem ukrepu (v točkah VI. do X. besedila javnega razpisa), osebno v sprejemni pisarni Občine Jesenice ali pošljejo na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.

Vloge morajo biti najpozneje do vključno četrtka, 11.7.2019, oddane v sprejemno pisarno v času uradnih ur oz. ta dan oddane na pošto kot priporočena pošiljka.

Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici ter ustrezno označena. Na sprednji strani ovojnice mora biti izpisano: »NE ODPIRAJ – VLOGA – POSPEŠEVANJE MALEGA GOSPODARSTVA – sklic 302-4/2019 – Ime ukrepa _________«. Na ovojnici mora biti naveden ime in polni naslov pošiljatelja.

Primer pravilno opremljene ovojnice je na obrazcu 9. Primer pravilno opremljene ovojnice.

Nepravilno označene in nepravočasne prispele ovojnice bodo neodprte vrnjene pošiljatelju. V primeru, da se vlagatelj prijavlja na več ukrepov in tudi znotraj posameznega ukrepa z več vlogami, se vsako vlogo vloži v ločeno ovojnico.

OBLIKA ODDAJE VLOGE

Vloga se odda tiskano in elektronsko (pdf scan s podpisom in žigom ter pdf izpolnjen obrazec na  elektronski nosilec) v ovojnico.

Celotno razpisno dokumentacijo dobite v priloženi razpisni dokumentaciji.  

 

Obvestilo 9.7.2019
 • Dne 9.7.2019 je bil popravljen obrazec 3 Prijavni obrazec usposabljanje in promo aktivnosti 2019.pdf zaradi tehnične napake pri vpisu vsebine za ˝Opišite razlog za izvedbo˝. Napaka je odpravjena.Vpisovanje vsebine je omogočeno.

Informacija o Javnem razpisu o dodeljevanju državnih pomoči de minimis za pospeševanje malega gospodarstva v občini Jesenice v letu 2018

Namen Javnega razpisa je vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja za potencialne podjetnike in delujoča podjetja v vseh fazah njihovega razvoja, povečanje možnosti za ustanavljanje novih podjetij, spodbujanje njihove rasti ter ustvarjanje novih delovnih mest.

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave