Skok na osrednjo vsebino

Skupna občinska uprava

  • Turistični razcvet prinaša tudi zastoje
  • Dan Jeseničanov na Golici
  • Počitniški teden v službi staršev
  • Dunking Devils na bazenu Ukova
  • Obnova šol pred novim šolskim letom
  • Največ dela z raznimi objekti na vrtičkih
  • Večerna kulturna poslastica
  • Maxovci letos odplavali v Pineto

V spomladanskem času, ko pričnemo urejati okolico, vrtove, njive…, se znajdemo pred zagato, kam z vsemi zelenimi oziroma biološkimi odpadki. Najhitrejša rešitev se nam ponudi tako, da jih kar na kraju zakurimo. In potem se gost dim vije po dolini, naselju in smradi ter duši vse živo. Pa je to dobra rešitev?

Kljub številnim organiziranim čistilnim akcijam in povečani osveščenosti občanov glede ravnanja z odpadki, na Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu Občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica ugotavljamo, da je odnos nekaterih posameznikov do naravnega in bivalnega okolja še vedno malomaren, saj se na posameznih, tako zasebnih kot javnih zemljiščih (gradbenih, kmetijskih, gozdnih…), nahaja kar nekaj odpadkov, ki jih je v primeru, da povzročitelja ne najdemo, dolžan počistiti lastnik.

Ob rednih pregledih in nadzorih občinskih cest smo opazili, da lastniki oziroma sosedje ob občinskih cestah vegetacije še niso porezali oziroma jo uredili, kot se to od njih pričakuje.

Zakon o cestah (Ur. l. št. 109/2010) namreč v 98. členu določa, da v območju nivojskega križišča občinskih cest, križišča občinske ceste z železniško progo ali v območju cestnih priključkov na občinsko cesto ter na notranji strani cestnih krivin ni dovoljeno vzpostaviti kakršnekoli vegetacije ali postaviti objekte, naprave itd, kar bi oviralo preglednost cest in križišč ali priključka.

Globa za navedeni prekršek znaša 500 evrov za posameznika.

Odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini Jesenice (Ur. l. št. 103/2009) v 16. členu povzema določbe zakona, pri tem pa dovoljuje višino živih mej, ograj ali drugih objektov največ 0,7 metra v višino od nivelete vozišča in najmanj 0,5 metra od roba vozišča. Kjer konfiguracija terena ne dopušča te višine je potrebno višino prilagoditi na višino, ko je še zagotovljena preglednost.

Globa za navedeni prekršek znaša 200 evrov za posameznika.

V kolikor zavezanec vegetacije ne uredi v roku, ki mu je postavljen s strani nadzornega organa, vegetacijo uredi vzdrževalec ceste na stroške zavezanca.

Opozarjamo, da je potrebno za vegetacijo skrbeti skozi celo leto in skrbeti, da je zagotovljena minimalno polje preglednosti.

Previsoka vegetacija ob občinskih cestah predstavlja oviro, prav tako pa ogroža varnost udeležencev v cestnem prometu in opustitev dolžnosti po zakonu in odloku, zato vse sosede ob občinskih cestah opozarjamo in pozivamo, da uredijo vegetacijo. Medobčinski inšpektorat in redarstvo Občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica bo v primeru prijave, zoper odgovorne uvedel postopek skladno z določili Zakona o inšpekcijskem postopku in Zakona o prekrških.

Medobčinski inšpektorat in redarstvo prav tako ugotavlja, da predvsem vozniki traktorjev in delovnih strojev ne spoštujejo določil Zakona o cestah, ki v 4. odstavku 5. člena nalaga, da mora voznik preden se vključi v promet na javni cesti s kolovozne poti, nekategorizirane ceste, individualnega priključka, območja izvajanja del ali druge zemljiške površine, odstraniti z vozila zemljo ali blato, ki bi lahko onesnažilo vozišče.

Globa za voznika, ki ne stori navedenega je 1.000,00 evrov. Povzročitelj mora poravnati tudi stroške čiščenje, ki ga opravi vzdrževalec občinske ceste.

Aleš KOŽELJ
OBČINSKI INŠPEKTOR

 

 

Sedež uprave

Cesta železarjev 6a, 4260 Jesenice (Upravni center Jesenice).

Medobčinsko redarstvo

KONTAKT

naslov: Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

telefon: (04) 5869 282

e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.


Poslovni čas redarstva

ponedeljek, torek, četrtek: 8.00 – 15.00

sreda: 8.00 – 17.00

petek: 8.00 – 13.00

Uradne ure redarstva

Osebno

ponedeljek: 9:00 – 11:00

sreda: 9:00 – 11:00

 

Po telefonu

ponedeljka – petka: 6.00 – 20.00

sobota, nedelja, prazniki: 9.00 – 17.00

 

Medobčinski inšpektorat

KONTAKT

naslov: Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

telefon: (04) 5869 301

e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.


Poslovni čas inšpektorata

ponedeljek, torek, četrtek: 8.00 – 15.00

sreda: 8.00 – 17.00

petek: 8.00 – 13.00

Uradne ure inšpektorata

Osebno

ponedeljek: 9:00 – 11:00

sreda: 9:00 – 11:00

 

Po telefonu

ponedeljka – petka: 6.00 – 20.00

sobota, nedelja, prazniki: 9.00 – 17.00