Skok na osrednjo vsebino

Obvestila za javnost

apr  2013 25

Zagotavljanje preglednosti ob občinskih cestah in onesnaževanje občinskih cest - opozorilo

Ob rednih pregledih in nadzorih občinskih cest smo opazili, da lastniki oziroma sosedje ob občinskih cestah vegetacije še niso porezali oziroma jo uredili, kot se to od njih pričakuje.

Zakon o cestah (Ur. l. št. 109/2010) namreč v 98. členu določa, da v območju nivojskega križišča občinskih cest, križišča občinske ceste z železniško progo ali v območju cestnih priključkov na občinsko cesto ter na notranji strani cestnih krivin ni dovoljeno vzpostaviti kakršnekoli vegetacije ali postaviti objekte, naprave itd, kar bi oviralo preglednost cest in križišč ali priključka.

Globa za navedeni prekršek znaša 500 evrov za posameznika.

Odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini Jesenice (Ur. l. št. 103/2009) v 16. členu povzema določbe zakona, pri tem pa dovoljuje višino živih mej, ograj ali drugih objektov največ 0,7 metra v višino od nivelete vozišča in najmanj 0,5 metra od roba vozišča. Kjer konfiguracija terena ne dopušča te višine je potrebno višino prilagoditi na višino, ko je še zagotovljena preglednost.

Globa za navedeni prekršek znaša 200 evrov za posameznika.

V kolikor zavezanec vegetacije ne uredi v roku, ki mu je postavljen s strani nadzornega organa, vegetacijo uredi vzdrževalec ceste na stroške zavezanca.

Opozarjamo, da je potrebno za vegetacijo skrbeti skozi celo leto in skrbeti, da je zagotovljena minimalno polje preglednosti.

Previsoka vegetacija ob občinskih cestah predstavlja oviro, prav tako pa ogroža varnost udeležencev v cestnem prometu in opustitev dolžnosti po zakonu in odloku, zato vse sosede ob občinskih cestah opozarjamo in pozivamo, da uredijo vegetacijo. Medobčinski inšpektorat in redarstvo Občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica bo v primeru prijave, zoper odgovorne uvedel postopek skladno z določili Zakona o inšpekcijskem postopku in Zakona o prekrških.

Medobčinski inšpektorat in redarstvo prav tako ugotavlja, da predvsem vozniki traktorjev in delovnih strojev ne spoštujejo določil Zakona o cestah, ki v 4. odstavku 5. člena nalaga, da mora voznik preden se vključi v promet na javni cesti s kolovozne poti, nekategorizirane ceste, individualnega priključka, območja izvajanja del ali druge zemljiške površine, odstraniti z vozila zemljo ali blato, ki bi lahko onesnažilo vozišče.

Globa za voznika, ki ne stori navedenega je 1.000,00 evrov. Povzročitelj mora poravnati tudi stroške čiščenje, ki ga opravi vzdrževalec občinske ceste.

Aleš KOŽELJ
OBČINSKI INŠPEKTOR

Prebrano 4219 krat Nazadnje urejano na sreda, 23 marec 2016 21:44

Oddajte komentar

Prepričajte se, da vnesete vse obvezne podatke, označene z zvezdico (*). HTML koda ni dovoljena.

Uporabne povezave