Skok na osrednjo vsebino

Pobratene in prijateljske občine

Občina Jesenice in občina Nagold iz Nemčije letos obeležujeta 25. obletnico pobratenja. Osrednja slovesnost, s katero bomo zaznamovali dolgoletno prijateljstvo med dvema občinama, bo jutri zvečer v Nagoldu. Z Jesenic se je v Nemčijo že odpravila številčna delegacija, ki bo sooblikovala pestro dogajanje ob tem jubileju.

Partnerstvo dveh mest je nastalo na podlagi srečanj fotografov iz Jesenic in Nagolda. Najbrž si udeleženci teh prvih srečanj niso predstavljali, da se bo njihovo sodelovanje razvilo v prijateljstvo med dvema občinama. Tako se zdaj lahko veselimo dobrih odnosov z Nagoldom, hkrati sem prepričan, da ima naše (mednarodno) sodelovanje še veliko priložnosti za nadgradnjo.

trbiz grb

Občina Jesenice in Občina Trbiž sta leta 2009 podpisali Dogovor o čezmejnem sodelovanju, s katerim sta predvideli sodelovanje na področju turizma, gospodarstva in izobraževanja s poudarkom na skupni pripravi in izvedbi čezmejnih projektov.

Uradna spletna stran Občine Trbiž: www.comuneditarvisio.com

   Dogovor o čezmejnem sodelovanju

Za naročnika Občina Jesenice smo izdelali prometni model in prometno študijo za avtobusni in kolesarski prevoz za projekt IDAGO. Vodilni partner za projekt IDAGO je Občina Trbiž, kot projektni partnerji pa sodelujejo še Občina Jesenice, Občina Kranjska Gora in PGD Planina pod Golico. Projekt IDAGO se izvaja v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija 2007 – 2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.

Projekt IDAGO se bo izvajal na območju občine Trbiž v Italiji ter občini Kranjska Gora in Jesenice v Sloveniji. Za analizirano območje so značilna redko poseljena in težje dostopna gorska območja, ki pa jih odlikuje bogata naravna in kulturna dediščina.

S projektom IDAGO se želi izboljšati povezave do težje dostopnih krajev z vzpostavitvijo alternativnega prevoza z avtobusom, povečati kvaliteto bivanja lokalnih prebivalcev tudi z vzpostavitvijo medkrajevnega in turističnega kolesarjenja ter intenzifikacijo pohodništva z ureditvijo dveh pomembnih informacijskih in izhodiščnih točk na programskem območju, in sicer večnamenskega objekta v Planini pod Golico v Sloveniji in večnamenskega objekta pri Belopeških jezerih v Italiji.

Marketinški načrt je pripravljen za promocijo rezultatov projekta Izboljšanje dostopnosti in atraktivnosti gorskih obmejnih območij, ki ga skupaj izvajajo Občina Trbiž v Italiji kot vodilni partner za projekt ter Občina Kranjska Gora, Občina Jesenice in Prostovoljno gasilsko društvo Planina pod Golico v Sloveniji kot projektni partnerji (v nadaljevanju vse vključene partnerje imenujemo projektni partnerji). Projekt se izvaja na območju navedenih občin. V projektu IDAGO imajo partnerji vloge razdeljene glede na interese, aktivnosti in finančne vire. Vloge so opredeljene v okviru delovnih paketov, pri čemer odgovorni partner za dogovorjeno aktivnost prevzema izvedbo, nadzor in odgovornost, pri tem pa z medsebojno komunikacijo, nasveti in deljenjem izkušenj sodelujejo vsi.

Projekt IDAGO se izvaja v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007- 2013 in je sofinanciran iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.

O projektu

Naslov projekta:

 IZBOLJŠANJE DOSTOPNOSTI IN ATRAKTIVNOSTI GORSKIH OBMEJNIH OBMOČIJ (akronim projekta IDAGO)

Program:

Evropsko teritorialno sodelovanje, program čezmejnega sodelovanja Slovenija Italija 2007 – 2013

Št. javnega razpisa:

Javni razpis za predložitev standardnih projektov št. 02/2009

Prednostna naloga:

1 OKOLJE, TRANSPORT IN TRAJNOSTNA TERITORIALNA INTEGRACIJA

Financiranje:

Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev ter lastnih sredstev.

Vodilni partner:

Comune di Tarviso

Projektni partnerji:

Občina Jesenice, Občina Kranjska Gora, Prostovoljno gasilsko društvo Planina pod Golico

Trajanje projekta:

1.10.2011 do 30.4.2015

Vodja projekta:

Vera Djurić Drozdek

Kontaktna oseba:

Aleksandra Orel

Danes dopoldne je bila ob zaključku projekta Izboljšanje dostopnosti in atraktivnosti gorskih obmejnih območij (IDAGO) sklicana novinarska konferenca, na kateri sta župan občine Jesenice Tomaž Tom Mencinger in vodja oddelka za gospodarstvo Vera Djurić Drozdek predstavila sam projekt in dosedanje aktivnosti, ki so bile v občini Jesenice izvedene znotraj  le-tega. Namen projekta je bil izboljšati povezave do težje dostopnih krajev ter povečati kvaliteto bivanja lokalnih prebivalcev, ena pomembnejših pridobitev znotraj projekta pa je tudi vzpostavitev danes uradno odprtega kolesarskega sistema JeseNICE bikes.

V italijanskih Fužinah blizu Trbiža, je včeraj občina Trbiž kot vodilni partner v projektu IDAGO organizirala zaključno konferenco projekta, v katerem občina Jesenice sodeluje kot eden izmed projektnih partnerjev. Zaključne konference so se s strani občine Jesenice udeležile podžupanja Vera Pintar, vodja oddelka za gospodarstvo mag. Vera Djurić Drozdek in Aleksandra Orel.
Na konferenci so bili predstavljeni rezultati projekta vseh projektnih partnerjev in marketinški načrt za uporabo ekološko sprejemljivih oblik prevoza na oddaljenih gorskih območjih občin. V sklepnem delu konference je bilo govora tudi o trajni mobilnosti in slow tourismu ter o možnostih za nadaljnje sodelovanje na področju trajnostne mobilnosti v naslednji finančni perspektivi, k čemer bi bilo zaželejno vključiti tudi sosednjo Avstrijo.

Več o aktivnostih občine Jesenice v tem projektu si lahko preberete na povezavi:

Izboljšanje dostopnosti in atraktivnosti gorskih obmejnih območij (IDAGO)

Javorniški Rovt – Jesenice – Planina pod Golico – Kr. Gora – Rateče mejni prehod – Kr. Gora – Planina pod Golico – Jesenice – Javorniški Rovt
Povezava z brezplačnim avtobusom od Mejnega prehoda Rateče do Trbiža, Italija do 2.11.2014 od ponedeljka do sobote ob 9:23 uri, prestop na mejnem prehodu.

  • V Podmežakli spet članska ekipa
  • Matija Muhar svetovni podprvak
  • V sladolednem raju
  • V Pineto z drezino
  • Z brezplačnim avtobusom do Trbiža
  • Kako delovni so bili občinski svetniki
  • Za ohranitev spomina
  • V svetu žuželk in pajkov
  • Tabor slovenskih otrok

Brezplačni avtobus vsak dan dvakrat dnevno od 4.8.2014  - 30.9.2014

Javorniški Rovt – Jesenice – Planina pod Golico – Kr. Gora – Rateče mejni prehod – Kr. Gora – Planina pod Golico – Jesenice – Javorniški Rovt
Povezava z brezplačnim avtobusom do Trbiža, Italija do 30.9.2014 od ponedeljka do sobote ob 9:23 uri, prestop na mejnem prehodu.

Jesenice, 2. 4. 2014 – V Planini pod Golico so danes praznovali uradni začetek uporabe ceste, parkirišča in prostorov Krajevne skupnosti Planina pod Golico, obnovo katerih je Občina Jesenice izvedla v sklopu projekta IDAGO. Skupna vrednost vseh treh investicij je znašala dobrih 730.000 EUR, od tega sta del sredstev sofinancirala Evropski sklad za regionalni razvoj in država.

Manj kot tri leta nas ločijo od izgradnje magistralnega plinovoda zemeljskega plina JUŽNI TOK skozi Slovenijo. Plinovod bo vstopil v Jeseniško občino in bo speljan skozi Jesenice in po Zgornje Savski Dolini do Trbiža. To je pomembnega plinskega vozlišča za Italijo, Avstrijo in Nemčijo. Plinski terminal v Severnem Jadranu bo priključen na to omrežje in bo vplinjal prekomorski plin iz plinskih nahajališč. Največje nahajališče je v emiratu v KATARJU.

V Zgornje Savski Dolini se upirajo plinovodu, ker jim bo uničil krajino. Plinovod nima široke trase. V letu dni se ne pozna ničesar več. Nanj spominjajo samo odzračevalne – varnostne cevi. Ko bodo spoznali korist najčistejšega goriva, bodo zamenjali drago tekoče gorivo s cenejšim plinskim gorivom.

OBČANOM KRANJSKOGORSKE OBČINE SPOROČAMO, DA JE ZEMELJSKI PLIN ZELO VARNO GORIVO – LAŽJE OD ZRAKA IN OKOLJU PRIJAZNO.