Skok na osrednjo vsebino

Projekti

maj 2015 12

Izboljšanje dostopnosti in atraktivnosti gorskih obmejnih območij (IDAGO)

O projektu

Naslov projekta:

 IZBOLJŠANJE DOSTOPNOSTI IN ATRAKTIVNOSTI GORSKIH OBMEJNIH OBMOČIJ (akronim projekta IDAGO)

Program:

Evropsko teritorialno sodelovanje, program čezmejnega sodelovanja Slovenija Italija 2007 – 2013

Št. javnega razpisa:

Javni razpis za predložitev standardnih projektov št. 02/2009

Prednostna naloga:

1 OKOLJE, TRANSPORT IN TRAJNOSTNA TERITORIALNA INTEGRACIJA

Financiranje:

Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev ter lastnih sredstev.

Vodilni partner:

Comune di Tarviso

Projektni partnerji:

Občina Jesenice, Občina Kranjska Gora, Prostovoljno gasilsko društvo Planina pod Golico

Trajanje projekta:

1.10.2011 do 30.4.2015

Vodja projekta:

Vera Djurić Drozdek

Kontaktna oseba:

Aleksandra Orel

Splošen opis prijekta:

Projekt IDAGO se izvaja na območjih občine Trbiž v Italiji ter občin Kranjska Gora in Jesenice v Sloveniji (537,62 km2). Za to območje so značilna redko poseljena in težje dostopna gorska območja, ki pa jih odlikuje bogata naravna in kulturna dediščina. S projektom IDAGO želimo izboljšati povezave do težje dostopnih krajev z vzpostavitvijo alternativnega prevoza z avtobusom, povečati kvaliteto bivanja lokalnih prebivalcev tudi z vzpostavitvijo medkrajevnega in turističnega kolesarjenja ter intenzifikacijo pohodništva z ureditvijo dveh pomembnih informacijskih in izhodiščnih točk na programskem območju: večnamenskega objekta v Planini pod Golico v Sloveniji ter večnamenskega objekta pri Belopeških jezerih v Italiji.

Aktivnosti, ki jih je Občina Jesenice izvedla v okviru projekta:

 • rekonstruirana je bila lokalna cesta v Planini pod Golico v dolžini 320 m, urejeno je bilo odvodnjavanje meteorne vode iz vozišča, obnovljena javna razsvetljava, rekonstruiralo se je parkirišče pod smučiščem Španov vrh. Pridobljena so bila 3 parkirišča za avtobuse in 35 parkirišč za osebna vozila,
 • opravljen je bil tudi nadzor nad izvajanjem rekonstrukcije,
 • rekonstrukcija obvozne ceste v Planini pod Golico,
 • Večnamenski objekt Planina pod Golico je bil opremljen s pohištvom,
 • dobavljena je bila multimedijska oprema,
 • izdelana je bil elaborat ˝Prometna študija in prometni model za avtobusni in kolesarski promet v sklopu projekta IDAGO˝,
 • izdelan je bil ˝Marketinški načrt za uporabo ekološko sprejemljivejših oblik prevoza v odročnih krajih občin˝,
 • zagotovljen je bil brezplačni avtobus IDAGO na relaciji Javorniški Rovt – Jesenice – Planina pod Golico – Kr. Gora – Rateče mejni prehod – Kr. Gora – Planina pod Golico – Jesenice – Javorniški Rovt dvakrat dnevno od 4.8. – 30.9. in 20.10.2014  - 2.11.2014,
 • nabavljeni so bili promocijski seti, ki vsebujejo nahrbtnik, obesek in set za prvo pomoč,
 • izvedeni postopki za izbor izvajalca za vzpostavitev kolesarskega sistema ,
 • administrativno in finančno vodenje za delež Občine Jesenice, ki poteka celotno obdobje izvajanja projekta,
 • Zloženka ˝Kolesarski izleti po Občini Jesenice,
 • Urejeni dve vstopni točki na daljinsko kolesarsko povezavo 910200 in sicer na Stari Savi in pri Športni dvorani Podmežakla. Na vsaki točki je informacijska tabla, klop, koš in pitnik vode,
 • vzpostavljen avtomatiziran sistem ˝JeseNICE bikes˝ za izposojo koles na treh lokacijah. Na voljo bo 15 navadnih. Kolesarnice bodo postavljene na treh lokacijah,
 • Opravljen nadzor nad vzpostavitvijo sistema,
 • nabava 6 električnih koles,
 • organizacija promocijskega dogodka s promocijo kolesarstva.

 

logoti_svrk

Prebrano 4597 krat Nazadnje urejano na petek, 08 september 2023 09:00