Obvestila za javnost

jul  2014 11

Obvestilo nosilcem gostinske dejavnosti v občini Jesenice

Oddelek za gospodarstvo Občine Jesenice obvešča vse nosilce gostinske dejavnosti v občini Jesenice, da so bile v Uradnem listu RS, št. 51/2014, dne 7. 7. 2014 objavljene spremembe Pravilnika o določitvi podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v občini Jesenice  ter  spremembe  Pravilnika  o  določitvi  obratovalnega časa za opravljanje gostinske dejavnosti zunaj gostinskega obrata v občini Jesenice. Spremembe obeh pravilnikov so stopile v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, torej 8. 7. 2014.

V skladu s spremembami se redni obratovalni čas podaljšuje do 23. ure (po dosedanjem pravilniku je redni obratovalni čas veljal med 6. in 22. uro). Nosilci gostinske dejavnosti bodo lahko tako zaprosili za podaljšani obratovalni čas od 23. do 1. ure zjutraj, v premičnih objektih zunaj gostinskega obrata pa do 2. ure zjutraj. Redni obratovalni čas gostinskih lokalov v stavbah s stanovanji ali v objektih na območju stanovanj pa še vedno velja le do 22. ure. Vlogo za pridobitev enkratnega soglasja za podaljšanje obratovalnega časa za posamezne dogodke je po novem potrebno vložiti najpozneje 4 dni pred dnevom prve prireditve (pri čemer se rok šteje  naslednji  dan  po  vložitvi  popolne  vloge),  zajema  pa  lahko največ 4 prireditve naenkrat.

Za pridobitev soglasja občine v podaljšanem obratovalnem času kot predhodno pozitivno mnenje ni več potrebno mnenje policije, ker le-ta po uradni dolžnosti o vsaki kršitvi javnega reda in miru v času obratovanja Občini pošlje poročilo, kar je tudi podlaga za odvzem soglasja. Nosilci gostinske dejavnosti bodo lahko zaprosili za ponovno pridobitev soglasja za podaljšanje obratovalnega časa  po  preteku  dveh  mesecev  od  kršitve,  v  kolikor  bi  jim  bilo le-to v primeru kršitev javnega reda in miru odvzeto.

Hkrati s spremembami pa se je povečalo tudi število prireditvenih mest na območju občine Jesenice. Nosilci  gostinske  dejavnosti  morajo  obratovalni  čas  gostinskih obratov uskladiti s spremembami pravilnikov najkasneje do 31. 1. 2015.

Besedili obeh Pravilnikov s spremembami so na voljo na Oddelku za  gospodarstvo  Občine  Jesenice  in  na  spletni  strani  Občine Jesenice (www.jesenice.si) med predpisi iz pristojnosti Oddelka za gospodarstvo. Obrazce  za  prijavo  rednega  in/ali  podaljšanega  obratovalnega časa prejmete v sprejemno-informacijski pisarni in na spletni strani Občine Jesenice (www.jesenice.si) med dokumenti za poslovanje z občani Oddelka za gospodarstvo.

Za vse ostale informacije se lahko obrnete na kontaktno osebo Jelko  Popović  Gužvić,  Oddelek  za  gospodarstvo  Občine Jesenice,  tel.  št.  04/5869  260  ali  preko  elektronske  pošte: jelka.popovic-guzvic(at)jesenice.si.

Prebrano 1900 krat Nazadnje urejano na petek, 11 julij 2014 14:01

Oddajte komentar

Prepričajte se, da vnesete vse obvezne podatke, označene z zvezdico (*). HTML koda ni dovoljena.

Uporabne povezave