Obvestila za javnost

okt 2012 17

Obnova športne dvorane Podmežakla - odločitev Državne revizijske komisije

Občina Jesenice je na podlagi javnega naročila ''Izvajanje strokovnega nadzora pri gradnji – Športna dvorana Podmežakla – II. Faza'' dne 17.7.2012 izbrala ponudnika, tj. podjetje Lokainženiring d.o.o. iz Škofje Loke. Neizbrana ponudnika, Protim Ržišnik Perc d.o.o. iz Šenčurja in DRI d.o.o. iz Maribora sta v odprtem roku podala zahtevek za revizijo, ki je bil dne 30. 08. 2012 v reševanje odstopljen Državni revizijski komisiji.

Danes, 16. 10. 2012, je Občina Jesenice prejela sklep Državne revizijske komisije št. 018-254/2012-11, s katerim je odločila, da se zahtevek za revizijo prvega vlagatelja, tj. podjetja Protim Ržišnik Perc d.o.o., zavrne kot neutemeljen, zahtevku za revizijo drugega vlagatelja, tj. DRI d.o.o., pa se ugodi in se razveljavi odločitev Občine Jesenice o oddaji naročila št. 430-42/2012 z dne 17. 07. 2012. Prav tako je bil zavrnjen predlog Občine Jesenice z dne 14. 09. 2012 za izdajo sklepa, da se Občini Jesenice dovoli sklenitev pogodbe o izvedbi javnega naročila ''Izvajanje strokovnega nadzora pri gradnji - Športna dvorana Podmežakla - II. Faza'', kljub vloženemu zahtevku za revizijo.

Državna revizijska komisija je v zvezi z navedbami prvega vlagatelja, tj. podjetje Protim Ržišnik Perc d.o.o., v zahtevku za revizijo presojala o tem, ali so navedbe o neobičajno nizki ponudbi utemeljene ali ne. Komisija v obrazložitvi navaja, da je že večkrat poudarila, da se določilo 49. člena ZJN-2 nanaša na tiste primere, ko želi naročnik ponudbo, ki vsebuje najnižjo ceno, zavrniti. Presoja o tem, katera ponudba je tako nizka, da vzbuja dvom oziroma možnost izpolnitve naročila, je v pristojnosti naročnika, torej Občine Jesenice. S stališča 49. člena ZJN-2 je bistveno predvsem to, da naročnik v primeru, ko, upoštevajoč specifičnosti javnega naročila, ugotovi, da je ponudba določena ponudnika neobičajno nizka, temu ponudniku ponudi možnost obrazložitve posameznih postavk svoje ponudbe. V predmetnem postopku oddaje javnega naročila je naročnik, torej Občina Jesenice, preverjal ponudbo izbranega ponudnika zaradi dvoma o uspešni izvedbi naročila, vendar je po prejemu obrazložitve izbranega ponudnika ocenil, da je ta ustrezno obrazložil svojo ponudbo in zagotovil, da bo za ponujeno ceno izvedel predmetno javno naročilo v zahtevanem obsegu in kakovosti. Državna revizijska komisija oceno o tem, da ponudba izbranega ponudnika, upoštevajoč ponudnikovo obrazložitev svojih posameznih postavk, ni neobičajno nizka, opredeljuje kot naročnikovo avtonomno poslovno odločitev, ki sodi v sfero njegove odgovornosti za lastno poslovanje. Iz tega razloga je navedbe prvega vlagatelja zahtevka za revizijo, da je ponudbena cena izbranega ponudnika neobičajno nizka oziroma da bi glede na predviden rok trajanja in minimalno tedensko prisotnost ob upoštevanju vseh postavk, ki naj bi jih cena pokrivala, izbrani ponudnik storitve izvedel s precejšnjo izgubo v bistveno manjšem obsegu in posledično manj kvalitetno, zavrnila kot neutemeljene.

Komisija je v nadaljevanju obravnavala tudi zahtevek za revizijo, ki ga je vložil drugi vlagatelj, podjetje DRI d.o.o. Maribor. Revizijske navedbe v tem delu je presojala z vidika 1. odstavka 80. člena ZJN-2, ki določa, da mora naročnik v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb izločiti vse ponudbe, ki niso popolne. Državna revizijska komisija je ugotovila, da je Lokainženiring d.o.o. v svoji ponudbi navedel datum zaključka del Športne dvorane osnovne šole Jela Janežiča dne 31. 08. 2009. Občina Jesenice je v predrevizijskem postopku zaradi navedb vlagatelja revizijskega zahtevka pri referenčnem naročniku preverila sporno referenco (investicija Izgradnja športne dvorane v OŠ Jela Janežiča v Škofji Loki) za odgovornega koordinatorja vodje gradnje, referenčni naročnik pa je Občini Jesenice potrdil tako vrednost kot tudi rok izvedbe. Državna revizijska komisija je ugotovila, da je investicijska vrednost referenčnega objekta presegala 1,5 mio EUR, zato v tem delu ni bilo mogoče ugotoviti neizpolnjevanja naročnikove zahteve. Vendar pa so bile njene ugotovitve tudi, da je bilo uporabno dovoljenje za referenčni objekt izdano dne 01. 12. 2008, iz česar izhaja, da storitev nadzora gradbenih del pri izgradnji referenčnega objekta ne izpolnjuje zahteve, določene v razpisnih pogojih. Nadzor na tem objektu je bil namreč z izdajo uporabnega dovoljenja zaključen 01. 12. 2008, torej pred 18. 06. 2009, kakor je bilo zahtevano v razpisnih pogojih, in torej tudi v nasprotju z navedbami ponudnika Lokainženiring d.o.o..

Na podlagi navedenega je Državna revizijska komisija zaključila, da je naročnik kršil 1. odstavek 80. člena ZJN-2 v povezavi s 45. členom istega zakona, ko je ponudbo izbranega ponudnika ocenil kot popolno in jo izbral kot najugodnejšo, saj v delu, ki se nanaša na odgovornega koordinatorja vodje gradnje, ne bi smel priznati kadrovske usposobljenosti. Glede na navedeno je Državna revizijska komisija v skladu z drugo alineo 1. odstavka 39. člena ZPVPJN odločitev naročnika pri izbiri ponudnika strokovnega nadzora razveljavila.

Občina Jesenice trenutno čaka na vrnitev celotne dokumentacije s strani Državne revizijske komisije, potem pa bo, upoštevaje ugotovitve iz sklepa Državne revizijske komisije, ponovila postopek ocenjevanja in vrednotenja ponudb. Samega postopka javnega naročila Državna revizijska komisija namreč ni razveljavila, temveč je razveljavila le odločitev o izbiri, odločitev o nadaljnjem postopanju pa je prepustila naročniku, torej Občini Jesenice. Obnova Športne dvorane Podmežakla se bo tako začela takoj, ko bo nova odločitev o oddaji javnega naročila za ''Izvajanje strokovnega nadzora pri gradnji - Športna dvorana Podmežakla - II. Faza'', dokončna oziroma pravnomočna.

Po pooblastilu župana občine Jesenice
Tomaža Toma Mencingerja

Vera Pintar
Podžupanja občine Jesenice

Prebrano 2812 krat Nazadnje urejano na sreda, 17 oktober 2012 07:50

Oddajte komentar

Prepričajte se, da vnesete vse obvezne podatke, označene z zvezdico (*). HTML koda ni dovoljena.

Uporabne povezave