Obvestila za javnost

jul  2019 23

Poročilo s 1. izredne seje Občinskega sveta

Jesenice, 23. julij – Občinski svet občine Jesenice se je včeraj sestal na svoji  1. izredni seji v tem mandatu. Sklicana je bila na predlog skupine občinskih svetnikov, temi seje pa sta bili stanje v CERO Mala Mežakla in predlog za finančno pomoč jeseniškemu članskemu hokeju.

Občinski svetniki in svetnice so najprej spregovorili o stanju na deponiji Mala Mežakla, oziroma natančneje v CERO Mala Mežakla. Namreč, v javnosti se namreč vse prevečkrat enači Odlagališče nenevarnih odpadkov Mala Mežakla, ki ga upravlja javno komunalno podjetje JEKO d.o.o. Jesenice, s Centrom za ravnanje z odpadki Mala Mežakla (CERO Mala Mežakla), ki ga upravlja koncesionar Ekogor d.o.o. V slednjem mešane komunalne odpadke pred odlaganjem na odlagališču mehansko in biološko obdelajo, pri tem izločijo odpadke, ki so primerni za reciklažo in termično izrabo, na odlagališče pa odložijo zgolj ostanek mešanih komunalnih odpadkov po obdelavi. Prav ravnanje koncesionarja pa naj bi bilo srž težav, ki so jih izpostavili predlagatelji seje. Ti podjetju v pripravljenem gradivu namreč očitajo, da nepravilno obdelujejo odpadke in jih kopičijo tako na območju CERO Mala Mežakla kot na občinskem zemljišču ob CERO. Svetniki so na seji slišali tudi poročilo delovne skupine, ki je bila s strani župana imenovana prav za spremljanje in reševanje situacije v CERO Mala Mežakla (sestavljena je iz predstavnikov občinskega sveta, občinske uprave, podjetja Ekogor in javnega komunalnega podjetja JEKO), v razpravi pa so se zavzeli za ustrezno dopolnitev koncesijske pogodbe, sklenjene med Občino Jesenice in podjetjem Ekogor, ki bi Občini Jesenice omogočala več nadzora nad delovanjem koncesionarja. Župan Blaž Račič je svetnikom pojasnil, da je Občina Jesenice naročila revizijo gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in s tem omenjene koncesijske pogodbe, na podlagi ugotovitev iz poročila, ki zaenkrat še ni dokončano, pa se bomo odločili o nadaljnjih ukrepih glede urejanja koncesijskega razmerja. Svetnikom in svetnicam je ponovno tudi pojasnil do zdaj izvedene aktivnosti, o katerih je pred kratkim obvestil tudi javnost.

Svetniki in svetniki so v zvezi z omenjeno točko sprejeli naslednje sklepe:

  • Občinski svet občine Jesenice predlaga, da Občinska uprava na podlagi lastnih ugotovitev, ugotovitev delovne skupine in vsebine končnega poročila o opravljeni notranji reviziji GJS obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov podjetja BM Veritas revizija d.o.o., v sodelovanju s koncesionarjem, podjetjem Ekogor d.o.o. pristopi k izvedbi ukrepov za zagotovitev izvajanja obdelave mešanih komunalnih odpadkov v skladu s koncesijsko pogodbo, pristopi k spremembam in dopolnitvam koncesije pogodbe, ki bodo omogočale učinkovit nadzor nad izvajanjem dejavnosti, ter zahteva plačilo odškodnine za neupravičeno rabo zemljišča izven območja CERO Mala Mežakla.
  • Občinski svet občine Jesenice poziva župana občine Jesenice, da pošlje poziv za ureditev razmer za oddajo lahke frakcije na Ministrstvo za okolje in prostor, z vednostjo Računskemu sodišču in pristojnemu odboru Državnega zbora Republike Slovenije.
  • Občinski svet nalaga županu občine Jesenice, da sprejme ustrezne ukrepe za odstranitev bal z občinskega zemljišča na Mali Mežakli do 31. 8. 2019 in o tem poroča na prvi naslednji seji Občinskega sveta Občine Jesenice.
  • Občinski svet nalaga županu občine Jesenice, da pripravi poročilo o tem, kdo vse plačuje ravnanje s komunalnimi odpadki, kakšne so javne dajatve (občinske in državne) pri ravnanju s komunalnimi odpadki, kateri stroški ravnanja z odpadki so zajete v plačilu ter za kakšen namen ravnanja s komunalnimi odpadki so se uporabile javne dajatve. Poročilo naj se objavi tudi v glasilu Občine Jesenice.
  • Občinski svet nalaga županu občine Jesenice, da skupaj z Ministrstvom za okolje in prostor poskrbi za čimprejšnji odvoz lahke frakcije iz Male Mežakle ter za izvajanje zgoraj navedene uredbe.
  • Občinski svet nalaga županu občine Jesenice, da pozove Ministrstvo za okolje in prostor, da pripravi predlog ukrepov s katerim bo s strani trgovcev prišlo do odkupa embalažnine (podobno kot ima to Republika Hrvaška – odkup plastenk; podobno kot odkup steklenic).
  • Občinski svet nalaga županu občine Jesenice, da do naslednje seje Občinskega sveta pripravi poročilo o ustreznosti oz. stopnji čistosti odpadkov, ki se zbirajo na ekoloških otokih.

Druga točka, ki so jo obravnavali svetniki, je bila finančna pomoč jeseniškemu članskemu hokeju oziroma natančneje HDD Sij Acroni Jesenice. Delo in finančno situacijo društva je predstavil predsednik društva Anže Pogačar. Župan Blaž Račič je v razpravi ponovno poudaril oziroma opozoril, da Občina pravne podlage za zakonito in neposredno denarno pomoč klubu nima. Preko javnega razpisa za letni program športa občine Jesenice pa je društvu v npr. zadnjih treh letih po merilih pripadlo 320 ur objekta za treninge oz. vadbo, za kar so iz občinskega proračuna prejeli dobrih 20.000 € letno (23.479,06 € v 2019, 23.177,27 € v letu 2018, 22.977,44 € v letu 2017). Svetniki so na seji v razpravi govorili o možnostih racionalnejšega poslovanja društva in večje transparentnosti le-tega, o iskanju novih potencialnih sponzorjev oziroma vlagateljev, soglasni pa so bili, da hokej na Jesenicah mora obstati. Pri omenjeni točki so sprejeli naslednji sklep, da:

  • Občinska uprava v okviru določil Zakona o športu in Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji 2014-2023 ponovno prouči možnosti postopka izbire in sofinanciranja programov športa v občini Jesenice in pristopi k pripravi sprememb in dopolnitev ustreznih normativnih podlag z namenom zagotavljanja dodatnih spodbud izvajalcem športnih programov na področju športnih prireditev in promocije športa.
Prebrano 667 krat Nazadnje urejano na sreda, 24 julij 2019 09:22

Oddajte komentar

Prepričajte se, da vnesete vse obvezne podatke, označene z zvezdico (*). HTML koda ni dovoljena.

Uporabne povezave