Novice

avg 2011 12

Utrinki iz otvoritve Ceste Cirila Tavčarja na Jesenicah

Utrinki iz otvoritve Ceste Cirila Tavčarja na Jesenicah foto Janko Rabič

Utrinki iz otvoritev Ceste Cirila Tavčarja na Jesenicah, ki je bila v četrtek, 11.8.2011, ob 20.uri.

Občina Jesenice se je odločila obnoviti komunalno infrastrukturo na cesti Cirila Tavčarja na Jesenicah že v letu 2007, obnova pa se je začela leta 2008. Vrednost investicije znaša 1.280,901eura, od tega zneska, smo za I. fazo uspeli pridobiti EU sredstva v višini 491.034 eura.

Omenjena obnova je potekala na celotnem odseku od križišča z regionalno cesto R3-637 (Titova cesta) pri »Metuljčku«, do križišča z regionalno cesto R3-637 (Titova cesta) pri Spominskem parku, skupne dolžine cca 700m.

Investicija je bila razdeljena v dve fazi, v letu 2008 se začela izgradnja 1. faze projekta, in sicer od križišča Integral do križišča Tavčarjeva 8.

Projekt Komunalna infrastruktura na Cesti Cirila Tavčarja je obsegal:

  • obnovo zgornjega ustroja (tampon+asfalt) in robnikov,
  • obnovo odvodnjavanja,
  • obnovo komunalnih vodov v lasti občine Jesenice in v upravljanju,
  • Jeko-in d.o.o. Jesenice, in sicer kanalizacijo odpadnih voda,
  • padavinske kanalizacije, vodovodnega in vročevodne omrežja z vsemi novimi priključki na objekte ob Cesti Cirila Tavčarja,
  • obnovo komunalnih vodov drugih upravljavcev, in sicer obnovo nizkonapetostnega in visokonapetostnega omrežja, obnovo TK omrežij (Telekom, Telesat, T-2),
  • obnovo cestne razsvetljave, z namestitvijo 42 novih uličnih svetil, od tega 21 led svetil, ki so ob tej priliki prvič zasvetile
  • ureditev pešpoti in zelenic.

Poleg zgoraj omenjene komunalne infrastrukture smo na Cesti Cirila Tavčarja pridobili 26 novih parkirnih prostorov ter še dodatnih 40 parkirnih mest ob Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, torej skupaj 66 parkirnih mest.

Na podlagi javnega razpisa za izbor izvajalca, je bil kot najugodnejši ponudnik izbrano Cestno podjetje d.d., Kranj.

Na podlagi izvedenega postopka Tretjega javnega razpisa za prednostno usmeritev "Regionalni razvojni programi" v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojni potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete "Razvoj regij" smo pridobili pozitiven sklep Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, o sofinanciranju investicije do 85% upravičenih stroškov, vendar le za I. fazo izvedenega projekta, za II. fazo pa država za t.im. "Regionalni razvojni programi" razpisa ni objavila, zaradi česar se je realizacija načrtovane obnove II. faze realizirala šele v letošnjem letu, ko smo s sprejetim proračunom za leto 2011 zagotovili lastna finančna sredstva.

Utrinki iz otvoritev Ceste Cirila Tavčarja  na Jesenicah, ki je bila v četrtek, 11.8.2011, ob 20.uri.
 
Občina  Jesenice  se je odločila obnoviti komunalno infrastrukturo na cesti Cirila  Tavčarja  na  Jesenicah že v letu 2007, obnova pa se je začela leta 2008.   Vrednost investicije znaša 1.280,901eura, od tega zneska, smo za I. fazo uspeli pridobiti EU sredstva v višini 491.034 eura.
 
Omenjena  obnova  je  potekala  na celotnem odseku od križišča z regionalno cesto R3-637 (Titova cesta) pri »Metuljčku«, do križišča z regionalno cesto R3-637 (Titova cesta) pri Spominskem parku, skupne dolžine cca 700m.
Investicija  je bila razdeljena v dve fazi, v letu 2008 se začela izgradnja 1. faze projekta, in sicer od križišča Integral do križišča Tavčarjeva 8. 
Projekt Komunalna infrastruktura na Cesti  Cirila Tavčarja je obsegal:
Ø      obnovo zgornjega ustroja (tampon+asfalt) in robnikov
Ø      obnovo odvodnjavanja
Ø      obnovo  komunalnih  vodov  v  lasti  občine Jesenice in v upravljanju
Ø      Jeko-in   d.o.o.  Jesenice,  in  sicer  kanalizacijo  odpadnih  voda,
Ø      padavinske  kanalizacije,  vodovodnega  in vročevodne omrežja z vsemi
Ø      novimi priključki na objekte ob Cesti Cirila Tavčarja,
Ø      obnovo   komunalnih   vodov  drugih  upravljavcev,  in  sicer  obnovo
Ø      nizkonapetostnega  in  visokonapetostnega  omrežja, obnovo TK omrežij
Ø      (Telekom, Telesat, T-2),
Ø      obnovo cestne razsvetljave, z namestitvijo 42  novih uličnih svetil, od tega 21 led svetil, ki so ob tej priliki prvič zasvetile
Ø      ureditev pešpoti in zelenic.
 
Poleg zgoraj omenjene komunalne infrastrukture smo na Cesti Cirila Tavčarja pridobili 26 novih parkirnih prostorov ter še dodatnih 40 parkirnih mest ob Zavodu  za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, torej skupaj 66 parkirnih mest.
 
Na  podlagi  javnega  razpisa  za  izbor izvajalca, je bil kot najugodnejši ponudnik izbrano Cestno podjetje d.d., Kranj.
 
Na  podlagi  izvedenega  postopka  Tretjega  javnega  razpisa za prednostno usmeritev  "Regionalni  razvojni  programi"  v okviru Operativnega programa krepitve  regionalnih  razvojni  potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete  "Razvoj regij" smo pridobili pozitiven sklep Službe Vlade RS za lokalno  samoupravo in regionalno politiko, o sofinanciranju investicije do 85%  upravičenih stroškov, vendar le za I. fazo izvedenega projekta, za II. fazo pa  država za  t.im.  "Regionalni  razvojni  programi"  razpisa  ni objavila,  zaradi  česar  se  je  realizacija  načrtovane  obnove  II. faze realizirala  šele  v  letošnjem letu, ko smo s sprejetim proračunom za leto 2011 zagotovili lastna finančna sredstva.

 

Foto: Janko Rabič

Tekst: Božena Ronner

Prebrano 4087 krat Nazadnje urejano na petek, 12 avgust 2011 09:15

Oddajte komentar

Prepričajte se, da vnesete vse obvezne podatke, označene z zvezdico (*). HTML koda ni dovoljena.

Uporabne povezave