Javni razpisi

sep  2013 16

Javni razpis štipendij enotnih regijskih štipendijskih shem (Gorenjska RŠS) za šolsko/študijsko leto 2013/2014

Regionalna razvojna agencija Gorenjske, BSC, Poslovno podporni center, d.o.o., Kranj objavlja

JAVNI RAZPIS ŠTIPENDIJ ENOTNIH REGIJSKIH ŠTIPENDIJSKIH SHEM (GORENJSKA RŠS) ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2013/2014

Štipendije iz Gorenjske RŠS so namenjene dijakom in študentom, ki se izobražujejo doma ali v tujini, od šolskega/študijskega leta 2013/2014 dalje do zaključka izobraževanja po vpisanem programu, vendar najdlje do zaključka šolskega/študijskega leta 2014/2015. Dijaki in študenti, ki prejmejo kadrovsko štipendijo iz Gorenjske štipendijske sheme, se morajo po zaključenem izobraževanju, za katerega so prejemali štipendijo, zaposliti na območju gorenjske razvojne regije pri delodajalcu, ki jim je štipendijo sofinanciral, vsaj za toliko časa kot so prejemali štipendijo.

Višina štipendije se določa skladno z 28. členom Pravilnika RŠS, in sicer jo poleg osnove sestavljata tudi uspešnost pri šolanju ter dodatek za izobraževanje zunaj stalnega prebivališča. Polovica štipendije, vendar do največ 30 % minimalne plače, se sofinancira v razmerju: 85 % namenska sredstva EU za kohezijsko politiko in 15 %  slovenska udeležba za sofinanciranje kohezijske politike, preostala sredstva pa zagotavlja delodajalec.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, prve razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti«, tretje prednostne usmeritve »Štipendijske sheme«.

Rok za oddajo vlog je petek, 18. oktober 2013, do 14. ure. Upoštevane bodo le pravilno označene in pravočasno prispele vloge.

Vsa dodatna pojasnila glede razpisa štipendij RŠS lahko dobite na:
Regionalna razvojna agencija Gorenjske
BSC, Poslovno podporni center, d.o.o., Kranj
, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj
Tel.: (04) 281 72 30, kontaktni osebi: Barbara Rupar in Janja Erjavec
Faks: (04) 281 72 49
e-pošta: info(@)bsc-kranj.si

Priloženi dokumenti

 Javni razpis štipendij za šolsko/študijsko leto 2013/2014 , pdf

 Vloga za štipendijo (OBR 2) , doc

 Navodila za izpolnjevanje vloge , pdf

 Pravilnik RŠS 27.6.2012 , pdf

 Zakon o štipendiranju , html

Dodatne informacije

  • Veljavno od: 16-09-2013
  • Veljavno do: 18-10-2013
Prebrano 3331 krat Nazadnje urejano na petek, 06 december 2013 11:52