Javni razpisi

apr  2013 16

Razpis za strokovno tehnično delovno mesto za nedoločen čas

Številka: 110-13/2013

Občina Jesenice na podlagi 56. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. list RS, št. 63/07–UPB-3, 65/08, 40/12) in 23. člena Zakona o delovnih razmerjih (Ur. list RS, št. 42/02 s spr.) objavlja

razpis za strokovno tehnično delovno mesto za nedoločen čas

STROKOVNI SODELAVEC VI

 

Kandidati za zasedbo delovnega mesta morajo imeti 2 leti delovnih izkušenj ter naslednjo izobrazbo:

 • organizator poslovanja v turizmu - 66621 (Višje strokovno izobraževanje/višja strokovna izobrazba – 16101)
 • ekonomist  (Višješolsko izobraževanje (prejšnje)/višješolska izobrazba (prejšnja) – 16102).

Poleg zgoraj navedenih pogojev in splošnih pogojev, določenih z zakonom, morajo kandidati/ke izpolnjevati še naslednje pogoje:

 1. biti morajo državljani Republike Slovenije,
 2. aktivno morajo obvladati uradni jezik,
 3. aktivno znanje angleškega jezika in še enega tujega jezika,
 4. obvladati morajo osnovne računalniške programe,
 5. ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
 6. zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Delovne naloge strokovnega sodelavca VI:

 • zbiranje in posredovanje turističnih informacij ter priprava in obdelava anket,
 • priprava turističnih programov in promocija turistične ponudbe,
 • koordinacija aktivnosti med nosilci turistične, kulturne in športne dejavnosti v občini,
 • koordinacija prireditev in dogodkov v občini Jesenice,
 • pripravljanje analiz, gradiv in informacij ter vodenje statistike,
 • prodaja drobnih artiklov,
 • urejanje spletne strani,
 • sodelovanje pri pripravi predpisov in drugih gradiv ter samostojno oblikovanje gradiv s predlogi ukrepov.

Prijave na javni razpis kandidati/ke oddajo na obrazcu, ki ga dobijo na spletni strani Občine Jesenice www.jesenice.si. K obrazcu kandidati/ke priložijo življenjepis, lahko pa tudi fotokopijo potrdila o pridobljeni izobrazbi. Izpolnjevanje pogojev se bo preverjalo na podlagi predloženih dokumentov in razgovora s kandidati/kami.

Kandidati/ke naj pošljejo pisne prijave z zahtevano dokumentacijo po pošti v zaprti ovojnici z oznako »razpis za delovno mesto strokovnega sodelavca VI« na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, ali po elektronski pošti na naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., v roku 8 dni od objave na Zavodu za zaposlovanje RS, to je do 24.4.2013.

Kandidati/ke bodo o izbiri obveščeni v 60 dneh od objave razpisa. Z izbranim kandidatom/ko bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas s trimesečnim poskusnim delom in s polnim delovnim časom, ostalim kandidatom pa bo izdano obvestilo o neizbiri. Kandidat/ka bo opravljal/a delo na sedežu Turistično informacijskega centra na Jesenicah, C.m. Tita 18. Dodatne informacije glede razpisa se dobijo pri Alenki Justin, telefon 04 5869 231.

Občina Jesenice

Dodatne informacije

 • Veljavno od: 16-04-2013
 • Veljavno do: 24-04-2013
Prebrano 4526 krat Nazadnje urejano na torek, 16 april 2013 07:32