Javni razpisi

jun  2012 15

Javni natečaj za mesto pripravnika v Kabinetu župana


OBČINA JESENICE

Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

tel: 04 58 69 200 / fax: 04 58 69 270/ e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
internet: http://www.jesenice.si


Številka: 110-24/2012

Občina Jesenice v skladu z 58. členom Zakona o javnih uslužbencih (Ur. list RS, št. 63/07–UPB-3 in 65/08) objavlja

javni natečaj za mesto

PRIPRAVNIKA V KABINETU ŽUPANA

 Zahtevana izobrazba:   diplomirani komunikolog

Poleg zgoraj navedenega pogoja in splošnih pogojev, določenih z zakonom, morajo kandidati/ke izpolnjevati še naslednje pogoje:

 1. biti morajo državljani Republike Slovenije,
 2. aktivno morajo obvladati uradni jezik,
 3. obvladati morajo osnovne računalniške programe (urejevalnik besedil, delo s preglednicami),
 4. imeti morajo vozniško dovoljenje za B kategorijo vozil,
 5. ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 6. ne smejo biti v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.

Okvirna vsebina dela:

 • uvajanje in seznanitev z akti občine in delovanjem občinske uprave,
 • izvajanje administrativnih nalog v Kabinetu župana,
 • reševanje in izvajanje nalog s področja informiranja in protokola,
 • opravljanje drugih nalog  pod vodstvom mentorja.

Prijava za posamezno delovno mesto mora vsebovati (priložen obrazec):

 • izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, pri kateri je bila izobrazba pridobljena,
 • izjavo, da je kandidat državljan Republike Slovenije in da ni bil obsojen oz. ni bila zoper njega vložena obtožnica,
 • izjavo, da občini Jesenice dovoljuje pridobitev podatkov iz uradnih evidenc.

Zaželjeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis, ter da kandidat navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Formalno nepopolne vloge se v skladu z veljavnimi predpisi ne bodo uvrstile v izbirni postopek.

Prijavo (izpolnjen obrazec) skupaj z življenjepisom naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici z označbo "za javni natečaj- pripravnik " na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, in sicer v roku 8 dni po objavi na spletni strani Občine Jesenice, to je do 23.6.2012. Za pisno obliko prijave šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega natečaja oz.razpisa.

Z izbranim kandidatom za pripravnika bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas 10 mesecev s polnim delovnim časom.

Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Jesenice na C. železarjev 6 na Jesenicah.

Informacije glede tega natečaja lahko dobite na telefonski številki 04 5869 232 pri Alenki Justin.

Opomba: Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Dodatne informacije

 • Veljavno od: 15-06-2012
 • Veljavno do: 23-06-2012
Prebrano 4554 krat Nazadnje urejano na sreda, 27 junij 2012 11:05