Javne objave

sep  2013 25

Namera o oddaji poslovnih prostorov v urni najem v letu 2013 – večnamenska dvorana v stavbi Hrušica 55/a

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti  (Ur list RS št. 86/2010 in spr.) in na podlagi 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/11 in spr.), župan Občine Jesenice  objavlja naslednjo:

NAMERO

Občina Jesenice bo do konca leta 2013 na podlagi metode neposredne pogodbe sklepala Pogodbe o urnem najemu večnamenske dvorane  v stavbi Hrušica 55/a,  4276 Hrušica. Pogodbe bo sklepala po preteku roka 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.

Tomaž Tom Mencinger
ŽUPAN

Prebrano 3223 krat