Jeseniške novice

  • Prvega januarja le deklica Neca
  • Nov zamik, zdaj do konca avgusta
  • Hobotnice za vedno postanejo prijateljice
  • Tristotriintridesetkrat osvojil Španov vrh
  • Zbirajo denar za nova okna na šolski stavbi
  • Tudi učitelje na odru spremlja trema
  • Tudi pomoč pri domačih nalogah
  • V vajeniški šoli se je izučila za strugarko

Program komune Skupnost Žarek je program za rehabilitacijo odvisnikov od droge in alkohola. V okviru programa delujeta 2 sklopa. Osnovni sklop delovanja je sklop komune Skupnost Žarek. Program se je začel izvajati 6.7.2006 in je od samega začetka sofinanciran s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve ter 7 občin Zgornje Gorenjske.

Uporabne povezave