Skok na osrednjo vsebino

Register predpisov

mar  2023 01

Cene toplotne energije (ENOS OTE, oskrba z vročo vodo)

Cenik MWh, za končnega gospodinjskega odjemalca na povezavi:

 Cene toplotne energije, ENOS OTE

  • Pravna podlaga za dodatek za povečanje energetske učinkovitosti: Uredba o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, številka 96/2014 in spr.);
  • Pravna podlaga za variabilni del cene energije: Akt o metodologiji za oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje (Ur.list RS, št. 2/2017), Odlok o dejavnosti in koncesiji za lokalno gospodarsko javno službe oskrbe s toploto na območju Občine Jesenice (Uradni list RS, številka 57/2013);
  • Pravna podlaga za fiksni del stroškov daljinskega ogrevanja: Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote na geografskem območju Občine Jesenice (Uradni list RS, številka 33/2017);
  • Pravna podlaga za OVE+SPTE: Akt o določitvi prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, številka 56/2015);
Prebrano 346 krat Nazadnje urejano na ponedeljek, 13 marec 2023 15:53