Skok na osrednjo vsebino

Katalog informacij javnega značaja

sep  2010 21

Letno poročilo o dostopu informacij javnega značaja za leto 2009

ORGAN: OBČINA JESENICE

SEDEŽ ORGANA: Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

SPLETNI NASLOV KATALOGA INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA:

URADNA OSEBA, PRISTOJNA ZA POSREDOVANJE IJZ: Mag. Božena Ronner
 

 

1. ŠTEVILO VLOŽENIH ZAHTEV ZA DOSTOP in PONOVNO UPORABO IJZ

1.1. Število zahtev za dostop do IJZ                                                                             329

1.2. Število zahtev za ponovno uporabo IJZ

 

2. ŠTEVILO UGODENIH ZAHTEV ZA DOSTOP in  PONOVNO UPORABO IJZ 329

2.1. Število ugodenih zahtev za dostop do IJZ                                                             329

2.2. Število ugodenih zahtev za ponovno uporabo IJZ

2.3. Število delno ugodenih zahtev

2.4. Število zaračunanih  dostopov

 

3. ŠTEVILO VSEH  v celoti  ZAVRNJENIH ZAHTEV 0

Število glede na razloge zavrnitve                                                                                 0/

3.1. podatek, ki je na podlagi zakona, ki ureja tajne podatke, opredeljen kot tajen

3.2. podatek, ki je opredeljen kot poslovna skrivnost v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe

3.3. osebni podatek, katerega razkritje bi pomenilo kršitev varstva osebnih podatkov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov

3.4. podatek, katerega razkritje bi pomenilo kršitev zaupnosti individualnih podatkov o poročevalskih enotah skladno z zakonom, ki ureja dejavnost državne statistike

3.5. podatek, katerega razkritje bi pomenilo kršitev zaupnosti davčnega postopka ali davčne tajnosti, skladno z zakonom, ki ureja davčni postopek

3.6. podatek, ki je bil pridobljen ali sestavljen zaradi kazenskega pregona ali v zvezi z njim, ali postopka s prekrški in bi njegovo razkritje škodovalo njegovi izvedbi

3.7. podatek, ki je bil pridobljen ali sestavljen zaradi upravnega postopka, in bi njegovo razkritje škodovalo njegovi izvedbi

3.8. podatek, ki je bil pridobljen ali sestavljen zaradi pravdnega, nepravdnega ali drugega sodnega postopka, in bi njegovo razkritje škodovalo njegovi izvedbi

3.9. podatek iz dokumenta, ki je v postopku izdelave, in je še predmet posvetovanja v organu, njegovo razkritje pa bi povzročilo napačno razumevanje njegove vsebine

3.10. podatek o naravni oziroma kulturni vrednoti, ki v skladu z zakonom, ki ureja ohranjanje naravne in kulturne dediščine, ni dostopen javnosti zaradi varovanja naravne oziroma kulturne vrednote

3.11. podatek iz dokumenta, ki je bil sestavljen v zvezi z notranjim delovanjem oziroma dejavnostjo organov, in bi njegovo razkritje povzročilo motnje pri delovanju oziroma dejavnosti organa

3.12. organ nima informacije

3.13. ni informacija javnega značaja

3.14. drugo /navedi/

 

4. ŠTEVILO delno  ZAVRNJENIH ZAHTEV 0

Število glede na razloge zavrnitve                                                                                 /

4.1. podatek, ki je na podlagi zakona, ki ureja tajne podatke, opredeljen kot tajen

4.2. podatek, ki je opredeljen kot poslovna skrivnost v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe

4.3. osebni podatek, katerega razkritje bi pomenilo kršitev varstva osebnih podatkov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov

4.4. podatek, katerega razkritje bi pomenilo kršitev zaupnosti individualnih podatkov o poročevalskih enotah skladno z zakonom, ki ureja dejavnost državne statistike

4.5. podatek, katerega razkritje bi pomenilo kršitev zaupnosti davčnega postopka ali davčne tajnosti, skladno z zakonom, ki ureja davčni postopek

4.6. podatek, ki je bil pridobljen ali sestavljen zaradi kazenskega pregona ali v zvezi z njim, ali postopka s prekrški in bi njegovo razkritje škodovalo njegovi izvedbi

4.7. podatek, ki je bil pridobljen ali sestavljen zaradi upravnega postopka, in bi njegovo razkritje škodovalo njegovi izvedbi

4.8. podatek, ki je bil pridobljen ali sestavljen zaradi pravdnega, nepravdnega ali drugega sodnega postopka, in bi njegovo razkritje škodovalo njegovi izvedbi

4.9. podatek iz dokumenta, ki je v postopku izdelave, in je še predmet posvetovanja v organu, njegovo razkritje pa bi povzročilo napačno razumevanje njegove vsebine

4.10. podatek o naravni oziroma kulturni vrednoti, ki v skladu z zakonom, ki ureja ohranjanje naravne in kulturne dediščine, ni dostopen javnosti zaradi varovanja naravne oziroma kulturne vrednote

4.11. podatek iz dokumenta, ki je bil sestavljen v zvezi z notranjim delovanjem oziroma dejavnostjo organov, in bi njegovo razkritje povzročilo motnje pri delovanju oziroma dejavnosti organa

4.12. organ nima informacije

4.13. ni informacija javnega značaja

4.14. drugo /navedi/

 

5. ŠTEVILO VLOŽENIH PRITOŽB INFORMACIJSKEMU POOBLAŠČENCU 0

5.1. Število vseh izdanih odločb IP po pritožbah

5.2. Število ugodno rešenih pritožb- odločbe IP v prid pritožnikov

5.3. Število ponovno odklonjenih zahtev za informacije-odločbe IP v prid zavezanca

Razlogi ponovne odklonitve                                                                                          /

5.3.1. podatek, ki je na podlagi zakona, ki ureja tajne podatke, opredeljen kot tajen

5.3.2. podatek, ki je opredeljen kot poslovna skrivnost v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe

5.3.3. osebni podatek, katerega razkritje bi pomenilo kršitev varstva osebnih podatkov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov

5.3.4. podatek, katerega razkritje bi pomenilo kršitev zaupnosti davčnega postopka ali davčne tajnosti, skladno z zakonom, ki ureja davčni postopek

5.3.5. podatek, ki je bil pridobljen ali sestavljen zaradi kazenskega pregona ali v zvezi z njim, ali postopka s prekrški in bi njegovo razkritje škodovalo njegovi izvedbi

5.3.6. podatek, ki je bil pridobljen ali sestavljen zaradi upravnega postopka, in bi njegovo razkritje škodovalo njegovi izvedbi

5.3.7. podatek, ki je bil pridobljen ali sestavljen zaradi pravdnega, nepravdnega ali drugega sodnega postopka, in bi njegovo razkritje škodovalo njegovi izvedbi

5.3.8. podatek iz dokumenta, ki je v postopku izdelave, in je še predmet posvetovanja v organu, njegovo razkritje pa bi povzročilo napačno razumevanje njegove vsebine

5.3.9. podatek iz dokumenta, ki je bil sestavljen v zvezi z notranjim delovanjem oziroma dejavnostjo organov, in bi njegovo razkritje povzročilo motnje pri delovanju oziroma dejavnosti organa

5.3.10. organ nima informacije

5.3.11. ni informacija javnega značaja

5.3.12. drugo /navedi/

 

6. ŠTEVILO SPROŽENIH UPRAVNIH SPOROV 0

6.1. Zoper dokončne odločbe

6.2. Zoper molk organa

 

7. ŠTEVILO PREJETIH SODNIH ODLOČB,  S KATERIMI JE BILO UGODENO TOŽBI PROSILCA 0

7.1. Seznam sodnih odločb in navedba razlogov za  ugodno odločitev sodišča

a.

b.

c.

 

8. SEZNAM ZAVEZANCEV PO ZDIJZ IZ PRISTOJNOSTI ORGANA 0

8.1. Izvajalci javnih služb- število skupaj

1.JEKO-IN, do.o., Jesenice                                                                                           /

/

8.2. Javni zavodi- število skupaj                                                                                    320

8.2.1. Gimnazija Jesenice                                                                                               /

8.2.2. Razvojna Agencija zgornje Gorenjske                                                                 3

8.2.3. Gasilsko reševalna služba Jesenice                                                                      /

8.2.4. Gornjesavski muzej Jesenice                                                                                /

8.2.5. Občinska knjižnica Jesenice                                                                                 /

8.2.6. Gledališče Toneta Čufarja Jesenice                                                                     /

8.2.7. Vzgojno varstvena organizacija Jesenice….. 270

8.2.8. Ljudska univerza Jesenice.. /

8.2.9. Osnovna šola Koroška Bela.. /

8.2.10. Osnovna šola Prežihovega Voranca Jesenice….. 47

8.2.11. Osnovna šola Toneta Čufarja Jesenice. /

8.2.12. Osnovna šola Poldeta Stražišarja -  Jesenice . /

8.3. Javni gospodarski zavodi-število skupaj                                                                 0

1. /

2. /

3. /

4. /

8.4. Javna podjetja- število skupaj

1. /

2. /

3. /

4. /

8.5. Nosilci javnih pooblastil-število skupaj

1. /

2. /

3. /

4. /

 

Jesenice, dne 27.1.2010

ODGOVORNA URADNA OSEBA ORGANA
Župan Tomaž Tom Mencinger

Prebrano 6679 krat Nazadnje urejano na sreda, 30 maj 2012 13:02