Skok na osrednjo vsebino

Javni razpisi

Občina Jesenice objavlja javni razpis za prosto strokovno tehnično delovno mesto za nedoločen čas EKONOM  V.

Številka: 110-15/2023

Obveščamo, da je bil na javnem natečaju za delovno mesto vodja Oddelka za finance, plan in analize na Občini Jesenice, ki je bil dne 17/10-2023 objavljen na spletnih straneh Občine Jesenice ter Zavoda RS za zaposlovanje, kandidat izbran.

Številka: 110-11/2023

Obveščamo, da je bil na javnem natečaju za delovno mesto višjega svetovalca v Kabinetu župana na Občini Jesenice, ki je bil dne 5/10-2023 objavljen na spletnih straneh Občine Jesenice ter Zavoda RS za zaposlovanje, kandidat izbran.

Neizbrani kandidati, ki so se uvrstili v izbirni postopek, imajo pravico do vpogleda v gradivo izbirnega postopka.

Številka: 110-13/2023

Obveščamo, da je bil na javnem natečaju za delovno mesto vodja Komunalne direkcije na Občini Jesenice, ki je bil dne 21/9-2023 objavljen na spletnih straneh Občine Jesenice ter Zavoda RS za zaposlovanje, kandidat izbran.

Neizbrani kandidati, ki so se uvrstili v izbirni postopek, imajo pravico do vpogleda v gradivo izbirnega postopka.

Občina Jesenice objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta.

Občina Jesenice objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta.

Občina Jesenice objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta.

Občina Jesenice objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja razpisuje prosto delovno mesto direktorja javnega zavoda Zavod za šport Jesenice.

Občina Jesenice objavlja javni razpis za prosto strokovno tehnično delovno mesto za nedoločen čas STROKOVNI SODELAVEC VII/1.

Številka: 110-10/2023

Obveščamo, da je bil na javnem natečaju za prosto delovno mesto občinskega redarja v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica, ki je bil dne 6.6.2023 objavljen na spletnih straneh Občine Jesenice ter Zavoda RS za zaposlovanje,  kandidat izbran.

Neizbrani kandidati, ki so se uvrstili v izbirni postopek, imajo pravico do vpogleda v gradivo izbirnega postopka.

Občina Jesenice v soglasju z občinami soustanoviteljicami Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica objavlja javni natečaj za zasedbo 1 (enega) prostega uradniškega delovnega mesta.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja razpisuje prosto delovno mesto javnega zavoda Zavod za šport Jesenice.

Številka: 110-6/2023

Obveščamo, da sta bila na javnem natečaju za prosta delovna mesta občinskega redarja v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica, ki je bil dne 13.4.2023 objavljen na spletnih straneh Občine Jesenice ter Zavoda RS za zaposlovanje,  izbrana dva kandidata.

Neizbrani kandidati, ki so se uvrstili v izbirni postopek, imajo pravico do vpogleda v gradivo izbirnega postopka.

Številka: 110-5/2023

Obveščamo, da je bil na javnem natečaju za delovno mesto direktorja občinske uprave občine Jesenice, ki je bil dne 4/4-2023 objavljen na spletnih straneh Občine Jesenice ter Zavoda RS za zaposlovanje, kandidat izbran.

Neizbrani kandidati, ki so se uvrstili v izbirni postopek, imajo pravico do vpogleda v gradivo izbirnega postopka.

javni razpis za prosto strokovno tehnično delovno mesto za nedoločen čas.

Občina Jesenice objavlja javni razpis za prosto strokovno tehnično delovno mesto za nedoločen čas EKONOM  V.

Občina Jesenice v soglasju z občinami soustanoviteljicami Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica objavlja javni natečaj za zasedbo 3 (treh) prostih uradniških delovnih mest.

Občina Jesenice objavlja javni natečaj za položajno delovno mesto DIREKTORJA OBČINSKE UPRAVE OBČINE JESENICE.

Občina Jesenice objavlja javni razpis za prosto strokovno tehnično delovno mesto za nedoločen čas EKONOM  V.